Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vågan kommune 1999 IKT-plan -  IKT som verktøy i strategisk arbeid –Alt over IP, IP over alt Infrastruktur Nye IKT-verktøy i kommunehelsetjenesten og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vågan kommune 1999 IKT-plan -  IKT som verktøy i strategisk arbeid –Alt over IP, IP over alt Infrastruktur Nye IKT-verktøy i kommunehelsetjenesten og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vågan kommune 1999 IKT-plan -  IKT som verktøy i strategisk arbeid –Alt over IP, IP over alt Infrastruktur Nye IKT-verktøy i kommunehelsetjenesten og pleie og omsorg IP-telefoni Fra 2005 -> Balansert målstyring Brukerundersøkelser Handlingsplan 2006 -2009

2 IKT i omsorgssektoren Målsetting: Mer tid til omsorg Bedre kvalitet på tjenestene Økt brukertilfredshet

3 IKT i pleie og omsorg Tiltak: Felles kommunikasjonsløsning som binder sammen institusjoner og baser Felles fagsystem for hele Pleie- og omsorgssektoren Mobileløsninger EIB - system (trygghetsskapende teknologi) i omsorgsleiligheter og sykehjemsrom IP-telefoni

4 IKT infrastruktur omsorgsektor Sikker IKT-løsning med flere kommunikasjonsmetoder. Alle i henhold til krav fra datatilsynet, med bruk av de nødvendige sikkerhetssystemer.

5 IKT i omsorgssektoren Mobilitet fra 2003 Laget detaljert dekningskart Dialog mot Telenor -> forbedringer testet ulike kommunikasjon- / sikkerhetsløsninger –Vpn, IPsec + + –GPRS og Mobil data aksess Fra terminalserver til IP-løsning –Ip-gateway og radiusserver Gradvis utvidet funksjonalitet i mobil løsning Først i hjemmesykepleien deretter i hjemmetjenesten 45 mobile enheter, 3 skift, 24 timer i døgnet

6 Mobile løsninger og omstilling Helt nye rutiner Nytt styringsredskap Journaler og beskjed rett i Fagsystemet Gerica Mye mer bevisst, konsekvent og aktiv føring av data Nye helt andre rutiner til omfordeling av oppdrag (arbeidsprogram/ arbeidslister) Endre bruken av hjemmejournal til å føre via håndterminaler

7 Hjemmesykepleien og mobile løsninger Arbeidsplanen direkte til pleiere ved arbeidsdagens start Bedre kvalitet; tilgang til journal o.a. ute hos bruker Utført arbeid går direkte inn i journal Redusert kjøretid/km for ansatte Redusert møtetid

8 Hjemmetjenesten Arbeidslister med prosedyrer til hjemmehjelpere Håndterminaler til hjemmehjelps- tjenesten Fakturagrunnlag på plass direkte Håndterminaler til alle

9 Gevinster Bedre kvalitet på journalføring Bedre kvalitet på prosedyrene Bedre kvalitet på statistikker Bedre styringsverktøy Automatisk fakturering av medgått tid (hjemmehjelp)/egenandeler Besparelse (tid) kompetanseheving Fornøyde brukere og fornøyde arbeidstagere

10 Brukerundersøkelser i Lofotkommunene 2005 Resultater for Vågan kommune Tjenesteområde: Hjemmetjenester

11 Institusjon og omsorgsboliger: Trygghetsskapende teknologi Løsninger for å omsorgsbrukere større trygghet –trygghetsalarm –Fallalarm, sengevakt, –vindu og døralarm, –Komfyrvakt –Brannalarm –Innbrudd –+ +

12 Institusjon og omsorgsboliger: Visualisering / Ip-telefoni IP-telefoni integrert mot EIB/sykealarmsystem –Døråpner / Web kamera –Meldingsmottaker –Meldingssender

13 IKT i omsorgssektoren 2006 - 2008 Full IPLOS rapportering på alle områder –PU og psykiatri får fagsystem og infrastruktur IKT og IP-telefoni Fullelektronisk arkiv Noark 4.1 (5) Bruk av bilder i journal via PDA Regionalt samarbeid? Individtilpasset omsorg –Teknologiske hjelpemidler –Omsorgsboligen på nett? –Tale og video ? Brannstasjon som utvidet vaktsentral 24 timer i døgnet ?

14 Kommunehelsetjenesten Legetjeneste Tilgjengelig fagsystem fra alle lokasjoner Tilknyttet NHN fra 2002 El. Epikriser og labsvar sprengt telefonsystem (ikke IP) Ustabil legedekning Sterk ”konkurranse” fra private legetjenester

15 Kommunehelsetjenesten Legetjeneste 2006 - 2008 Tiltak: Elektronisk resept og sykemeldingshåndtering Ip-telefoni Telemedisin/spesialist-støtte Internett tjenester fra 2006 –Reseptfornying –Timebestilling –Enkle forespørsler Min side/Sikkerhetsportalen kan gi helseopplysninger på nett for den enkelte 2007 ?

16

17


Laste ned ppt "Vågan kommune 1999 IKT-plan -  IKT som verktøy i strategisk arbeid –Alt over IP, IP over alt Infrastruktur Nye IKT-verktøy i kommunehelsetjenesten og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google