Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Bydelsvise sommermøter 2008. Styringskort skole – aggregert nivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Bydelsvise sommermøter 2008. Styringskort skole – aggregert nivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Bydelsvise sommermøter 2008

2 Styringskort skole – aggregert nivå

3 Styringskort barnehage – aggregert nivå

4 Medarbeiderundersøkelse 2007 - aggregert Medarbeiderundersøkelse 2007 - BBS StyrereRektorerPPT-ledere Bopp oppv.tun +byomf.Landsgj.sn TemaområdeScore Organisering av arbeidet4,44,24,84,54,3 Innhold i jobben4,8 5,15,04,6 Fysiske arbeidsforhold3,94,14,8 4,1 Samarbeid med kollegene5,25,0 4,74,9 Nærmeste leder4,64,44,5 Overordnet ledelse4,13,94,14,23,6 Faglig og personlig utvikling4,64,5 4,44,1 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger3,93,63,44,23,8 Stolthet over egen arbeidsplass5,25,04,85,54,7 Helhetsvurdering - trivsel5,04,94,85,44,7 Gjennomsnitt4,64,45,04,74,3

5 Medarbeiderundersøkelsen 2007 - detaljert Medarbeiderundersøkelse 2007 - BBS StyrereRektorerPPT-ledere BOPP oppveksttun + byomf.Landsgj.sn Temaområde:Score Organisering av arbeidet4,44,24,84,54,3 I hviken grad er du fornøyd med tilgangen til nødvendig informasjon for å utføre arbeidet ditt?4,54,25,34,64,4 planlegging og tilrettelegging av arbeidet?4,34,0 4,24,3 tilgangen til hjelpemider for å uføre arbeidet best mulig?4,14,25,04,84,3 alt i alt, hvor fornøyd er du med forhold som angår organisering av arbeidet på arbeidsplassen din?4,54,24,84,64,3 Innhold i jobben4,8 5,15,04,6 I hvilken grad har du ansvar og myndighet til å kunne arbeide selvstendig?5,45,35,85,64,9 store nok utfordringer i jobben?5,65,75,55,44,7 god nok tid til å utføre arbeidsoppgavene?2,92,73,53,43,7 trygghet i forhold til kontakten med brukerne (elevene)?5,2 5,35,44,9 mulighet til å utnytte dine evner/ferdigheter/kunnskaper i jobben?5,2 5,55,24,6 alt i alt, hvor fornøyd er du med forhold som angår innholdet i jobben din?4,8 5,05,24,6 Fysiske arbeidsforhold3,94,14,8 4,1 alt i alt, hvor fornøyd er du med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din?3,94,14,8 4,1

6 Medarbeiderund. forts.. Medarbeiderundersøkelse 2007 - BBS StyrereRektorerPPT-ledere BOPP oppveksttun + byomf.Landsgj.sn Samarbeid med kollegene5,25,0 4,74,9 i hvilken grad opplever du at det er gode sosiale relasjoner mellom deg og kollegene?5,25,15,34,85,0 dere har god evne til å løse arbeidsoppgavene i felleskap?5,14,94,54,64,8 alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen?5,25,05,34,84,9 Nærmeste leder4,64,44,5 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder tar hensyn til dine behov som arbeidstaker?4,74,44,54,6 behandler deg med respekt?5,25,35,05,24,9 gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben?4,64,14,05,04,4 gir deg nødvendig tilbakemelding i forhold til den jobben du utfører?4,03,94,33,84,1 tar deg med på råd ved viktige beslutninger?4,13,84,33,44,1 alt i alt, hvor fornøyd er du med din nærmeste leder?4,74,54,84,6 hvor fornøyd er du med kvaliteten på samtalen?4,74,64,75,24,6 Overordnet ledelse4,13,94,14,23,6 I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelse bidrar til å utvikle kommunen i en positiv retning?4,23,94,04,43,6 bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne?4,13,93,84,03,7 utøver god administrativ ledelse av kommunen?4,13,84,34,03,6 alt i alt, hvor fornøyd er du med den overordnete ledelsen i kommunen?4,03,84,34,43,6

7 Medarbeiderund. forts.. Medarbeiderundersøkelse 2007 - BBS StyrereRektorerPPT-ledere BOPP oppveksttun + byomf.Landsgj.sn Faglig og personlig utvikling4,64,5 4,44,1 I hvilken grad har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver?4,84,74,34,84,7 har du tilfredsstillende læringsmuligheter gjennom selve jobben?4,74,54,84,44,2 får du mulighet til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for jobben?4,84,5 4,44,0 får du mulighet til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for en videre karriereutvikling?4,2 4,34,03,6 alt i alt, hvor fornøyd er du med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben?4,64,54,84,64,0 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger3,93,63,44,23,8 Hvor fornøyd er du med lønnsvilkårene for den jobben du utfører?3,73,62,54,23,2 måten din individuelle lønn blir fastsatt på?3,23,12,53,63,2 arbeidstidsordning i jobben?4,43,74,04,44,3 muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov?4,64,44,8 4,4 alt i alt, hvor fornøyd er du med systemene for lønns- og arbeidstidsordninger i jobben din?3,83,53,34,23,7

8 Medarbeiderund. forts.. Medarbeiderundersøkelse 2007 - BBS StyrereRektorerPPT-ledere BOPP oppveksttun + byomf.Landsgj.sn Stolthet over egen arbeidsplass5,25,04,85,54,7 I hvilken grad tror du arbeidsplassen din har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?5,14,74,05,24,4 tror du brukerne (interne og eksterne) er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?5,04,74,05,24,6 har du positive følelser for din arbeidsplass?5,45,25,35,64,9 ville du ha anbefalt andre å søke jobb på din arbeidsplass?5,45,25,35,64,8 alt i alt, hvor stolt er du over egen arbeidsplass?5,35,15,35,84,8 Helhetsvurdering - trivsel5,04,94,85,44,7 alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet ditt og arbeidssituasjonen din?5,04,94,85,44,7 SNITT TOTALT4,64,45,04,74,3 Har du hatt medarbeidersamtale/jobbsamtale/utviklingssamtale med din nærmeste leder i løpet av de siste 12 månedene?97,7 %88,7 %100,0 %

9

10 © Bergen kommune Foreldreundersøkelsen barnehage 2008 Tilfredshet med barnets trivsel

11 © Bergen kommune Tilfredshet med resultater (kunnskap, atferd og holdninger)

12 © Bergen kommune Tilfredshet med brukermedvirkning

13 © Bergen kommune Tilfredshet, alt i alt

14 Foreldreundersøkelse skole 2007-2008 alle kompetanseområdene samlet

15 © Bergen kommune Foreldreundersøkelse skole 2008 Digital kompetanse

16 © Bergen kommune Leseopplæring og lesestimulering

17 © Bergen kommune Matematikk og naturfag


Laste ned ppt "© Bergen kommune Bydelsvise sommermøter 2008. Styringskort skole – aggregert nivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google