Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Virksomhet kultur Bystyrekomite byutvikling og kultur 13.04.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Virksomhet kultur Bystyrekomite byutvikling og kultur 13.04.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Virksomhet kultur Bystyrekomite byutvikling og kultur 13.04.2010

2 Organisasjonskart – Kultur Stab Kultursjef Tone Ulltveit-Moe Kultursjef Tone Ulltveit-Moe Kulturskole Avd. leder: Geir Morten Hansen Kulturskole Avd. leder: Geir Morten Hansen Biblioteket - (Kommunal del av Drammensbiblioteket) Avd. leder:Sølvi Tellefsen Biblioteket - (Kommunal del av Drammensbiblioteket) Avd. leder:Sølvi Tellefsen Fritid Konstituert avd. leder: Patricia Emeci Fritid Konstituert avd. leder: Patricia Emeci Interkultur Avd. leder: Arve Vannebo Interkultur Avd. leder: Arve Vannebo Pr. 01.01.2010

3 UTGIFTSFORDELING ÅRSBUDSJETT KULTUR 2010 pr. 07.04.2010 Beløp ex mva i % av bruttoutg ex mva Lønnsutgifter 38,6 mill 46,40 % Drift, husleie, vedlikehold bygninger 22,1 mill26,60 % Overføringer / tilskudd til andre 13,1 mill15,50 % Driftsutgifter 8,4 mill10,30 % Finansutgifter (1) 1,0 mill 1,20 % SUM UTGIFTER (ex mva) 83,2 mill 100,00

4 Økonomiarbeidet i Kultur 2009 –2010 Underskudd 2008 Underskudd 2008 kr 2.063.676 : Kulturskolen, Biblioteket, G60 og Killingen, Motorsenteret, tilskudd til trossamfunn Nedbetalingsplan 2009-50% 2010-50%

5 Ekstra tilskudd 1. Tertial 2009 Det ble tilført 2 mill kr i 1. tertial til følgende formål: Inntektsøkning Kulturskolen 0,8 mill kr Bybursdag 19. Juni 0,1 mill kr Søndagsåpent Bibliotek 0,2 mill kr Tilskudd til trossamfunn 0,5 mill kr Tilskudd Union Scene Drift A/S 0,4 mill kr

6 Resultat 2009 Stam styring. Hele Kultur. Kulturskolen, Biblioteket, Nøstedhallen store utfordringer Innsparinger ; vakante stillinger, vikarer, reiser, innkjøp, utsatt utskiftinger/vedlikehold Overskudd kr 70 000

7 Status 2010 Rest av underskuddet fra 2008 Killingen til Drammen Eiendom Økning Nøstedhallen, videreført Finansiering søndagsåpent bibliotek Redusert inntjeningskrav Kulturskolen Nedleggelse av Motorsenteret Drammen Scener A/S, driftsmidler overføres (Union Scene Drift A/S- Drammens Teater)

8 Drammen kulturskole Visjon: Kulturskole for alle! Formål: ”Kulturpedagogisk god undervisning i et bredt spekter av ulike kulturuttrykk til det brede lag av befolkningen i Drammen kommune” Primærmålgruppe: Barn og unge Sekundærmålgruppe: 0-100 Enda flere elever få plass! 10 % dekning, nasjonalt mål 30 % Kulturskole i endring

9 Kulturskolen – utvikling Effektivisering – flere elever pr. lærer Dans - nytt fagområde, grupper Utviklingsplan dans; Høsten 2009: Danselek, kreativ dans Våren 2010: Barneballett,piratdans Høsten 2010: Jazzdans, mod. dans Babysang – 3 kurs hvert skoleår Fast tilbud i klassisk indisk musikk i kulturskolen fra januar 2010.

10 Drammen kulturskole - utvikling Viktig utfordring: Søskenmoderasjon og friplasser – 1.tertial i juni 2010. Jfr. Telemarksforsknings rapport høsten 2009. 1 mill investering til utstyr Nye tilbud fra høsten 2010: - Pop-fabrikken! - Storband - Nye dansetilbud - Scenografi

11 Kulturskolen - samarbeid Samarbeidsavtale med byens 6 skolekorps Våren 2010: Start samarbeid med Drammens Byorkester, utvikling av samarbeidsavtale Grunnskole/SFO prosjekt Danvik skole Kompetansesenter i kommunen. Samarbeid med G60 om nye tilbud

12 Drammensbiblioteket Sambibliotek: Høgskolen i Buskerud avd. Drammen, biblioteket Buskerud Fylkesbibliotek Drammen bibliotek Kommuneplanens visjon: "Miljø- og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap".

13 Nøkkeltall 2008 2009 2010 Utlån:412500423300 435000 Besøk:372726385816 396000 Nettbesøk m/blogger157865255500 300000 Arrangementer 154 236 250 Gjennomsnitt besøk pr dag i 2009: 1350 Gjennomsnitt besøk pr. dag i 2010: 1500 (jan-mars)

14 Bibliotekene i endring 1.Digitalisering av bibliotekenes medier (eks. E- bøker) 2. Sosiale medier, (facebook, blogger, twitter etc.) 3. Arena for læring og kunnskapsdeling

15 Utfordringer Personal Alderssammensetning – >50% over 50 år Antall ansatte – ingen økning Yrkesgrupper - lik kompetanse Kompetansekrav Bibliotekarkompetanse (fag-/forskning/folkebibliotekar), It- kompetanse, salgs- og markedføringskompetanse, web-design, pedagogisk kompetanse, sosialfaglig kompetanse,(osv)

16 Utfordringer 1.IT-ustyr 2.Møbler og inventar 3.Lisenser 4.Usikkerhet med hensyn til utviklingen, økning

17 Service og tilbud Noen bøker på venteliste siste 6 mnd: Forfatter/Tittelantall reserveringer Voksen: Nesbø, Jo – Panserhjerte125 Knausgård, Karl Ove, -Min kamp 1 117 Wassmo, Herbjørg,-Hundre år 90 Barn: Meyer, Stephenie, flere bøker67 - 31

18


Laste ned ppt "Status Virksomhet kultur Bystyrekomite byutvikling og kultur 13.04.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google