Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Indikatorene og eQuass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Indikatorene og eQuass."— Utskrift av presentasjonen:

1 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Indikatorene og eQuass

2 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 2 Indikatorene: Hvordan kan de benyttes i arbeidet med å innføre EQUASS (20 minutt) Karl-Wiggo Jensen, Durapart AS Praktisk erfaring i bruk av indikatorene ved innføring av EQUASS (30 minutt) Berit Moen, Norservice AS Plenumsdiskusjon (20 minutt) Agenda

3 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 3 Ved utvikling av indikatorene i prosjektet ble det blant annet sett på om det var sammenfallende indikatorer i eQuass. Likeledes ble eQuass benyttet som rettesnor hvor man ønsket en helhetlig indikasjon, for eksempel ved utvikling av spørsmålene for bruker, ansatte og kunder eQuass vs Indikator

4 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 4 Direkte knytning Økonomiske indikatorer: Egenkapitalprosent Investeringsgrad Likviditetsgrad II Resultatgrad Prosessindikatorer: 5. Ventetid 6. Gjennomsnittlig oppholdstid 7. Ekstern arbeidspraksis 8. Avbruddsprosent 9. Repetisjonsprosent Formidlingsindikatorer: 10. Videre til jobb 11. Videre til aktive løsninger 12. Videre til annet Arbeidsmiljøindikatorer: 13. HMS-avvik 14. Sykefravær 15. Kompetanseutvikling Samfunnsindikatorer: 16. Medieoppslag 17. Forbedring 18. Samfunnsbidrag 19. Avviksnivå 20. Deltakelse Partnerskapsindikatorer: 21. Hospiteringspartnere 22. Samarbeidspartnere Tilfredshetsindikatorer: 23. Kundetilfredshet 24. Ansattes tilfredshet 25. Deltakertilfredshet eQuass vs Indikator

5 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 5 15. Kompetanseutvikling: Direkte knyttet til spørsmål nr. 100 ved at kompetanseutvikling skal måles og rapporteres 17. Forbedring: Knyttet til spørsmål nr. 92 hvor man skal minimum ha 2 forbedringstiltak per år (men rapporteringsmetode er noe forskjellig) eQuass vs Indikator

6 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 6 18. Samfunnsbidrag: Direkte knyttet til spørsmål nr. 17 hvor samfunnsbidrag skal kunne måles 19. Avviksnivå: Knyttet til spørsmål nr. 25 hvor det kreves at bedriften er åpen i forhold til antall klager eQuass vs Indikator

7 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 7 20. Deltakelse: Direkte knyttet til spørsmål nr. 11 hvor det kreves en måling av deltakelse 23. Kundetilfredshet: Direkte knyttet til spørsmål nr. 50 hvor det kreves at man skal kunne vise resultat på andel fornøyde interesseparter og 78 hvor man skal måle hvor fornøyde de finansielle interesseparter er eQuass vs Indikator

8 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 8 25. Deltakertilfredshet: Direkte knyttet til spørsmål nr. 50 hvor det kreves at man skal kunne vise resultat på andel fornøyde brukere og 79 hvor man skal vise til mer enn 60% brukertilfredshet. Spørsmål 81 og 82 krever at brukertilfredshet måles og rapporteres eQuass vs Indikator

9 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 9 Totalt vil man kunne knytte indikatorer til rundt 33 av spørsmålene ved at indikatorene kan være med å dokumentere om man møter spørsmålets krav. Spørsmål rundt bruker, ansattes og deltakers tilfredshet er direkte knyttet opp mot Equass 9 kvalitetsprinsipper. eQuass vs Indikator

10 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 10 Eksempel: Spørsmål nr. 8 i brukerundersøkelsen angående oppfølging kan bidra til å besvare spørsmål 72 i eQuass: Ansattes kompetanse og ferdighet i forhold til å understøtte brukers livskvalitet Dette er spørsmål i Equass som mange ganger er vanskelig å besvare med et klart ja eller nei. eQuass vs Indikator

11 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 11 Et annet spørsmål i eQuass er nr 40: Deltar bruker i planlegging og evaluering av prosessen? I undersøkelsen av kundes tilfredshet spørres det etter brukerinvolvering i spørsmål 5 og i brukerundersøkelsen spørres det etter medbestemmelse i spørsmål 6 og mål i handlingsplan i spørsmål 7 På denne måten kan man sannsynliggjøre hvorvidt svaret på spørsmålet er ja eller nei. eQuass vs Indikator


Laste ned ppt "For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Indikatorene og eQuass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google