Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.
LEKERESSURS - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.

2 Hva er en lekeressurs? En lekeressurs kommer til barnehagen og er sammen med barna. Lekeressursen er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter. Forslag på aktiviteter: Tegning, maling, bygge med lego, musikkstund, ”fotballskole,” ski eller skøyte aktiviteter, lesegrupper m.m Som lekeressurs får guttene en av våre mannlige ansatte som veileder. Sammen med veilederen blir de enige om hva de skal gjøre. Veilederen skal også bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage

3 Likestilling 2014 MÅL 2. Likestilling for fremtiden
-Øke bevisstheten om likestilling i barnehage og utdanning. Hva vil regjeringen? at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. å stimulere til mer utradisjonelle utdanningsvalg for jenter og gutter både innenfor videregående opplæring og høyere utdanning. arbeide for å øke andelen menn i barnehagene til 20% jevnere kjønnsbalanse blant studenter i førskolelærer – lærer og barnevernutdanningen.

4 Bakgrunn for prosjektet
Lillehammermodellen og Likestilling 2014 November lyste Fylkesmannen Buskerud ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen. Dampsentralen, Sørbyløkka, Lilleløkka, Klokkegården, Røyseplassen og Jordbrekkskogen barnehage har fått tildelt midler til lekeressurs i barnehagen. Prosjekt 2 i utlysningen: Samarbeide mellom barnehage og ungdomsskole(Børresen, Kjøsterud, Svensedammen) Flere forskere og menn i nettverket ”menn i barnehager” hevder at gutter i ungdomsskolen er en viktig gruppe å satse på for rekruttering til et yrke i barnehagen.

5 SKOLEBESØKET Viktig å få lærerne med på lag,-snakke med rådgivere, kontaktlærere m.m. Fordele besøkene –oppstart i august og jan/feb. Jentene er en fin støttespiller Gang-prat er viktig Søknaden leveres på skolen

6 SØKE-PROSSESSEN Info-møte på skolen for 8, 9 og 10 trinn
Guttene får søknadsskjema etter info-møte Det er en søknadsfrist for prosjektet, og søknaden leveres til kontaktlærer. Søknadene behandles i barnehagen av de mannlige ansatte i fellesskap. Guttene som får jobb får ett skriftlig tilbud om jobb. De som ikke får jobb, får muntlig beskjed fra kontaktlærer at stillingene er besatt.

7 Alternativer og lønn Alternativ 1:
2 ettermiddager i uken i en måned. Kl – 8 ganger à 2 timer = 16 timer Lønnen er 2500 kr ( 2 lekeressurser er på jobb samtidig) Alternativ 2: Vinterferie eller Høstferie, Uke 9/40. 20 timer. Lønnen er 3100 kr Hvordan timene fordeles i løpet av uken blir lekeressursen og veilederen enige om på forhånd Ved sykdom blir tapte timer tatt igjen ved en passende anledning. Alle timer skal være gjennomført før lønnen utbetales.

8

9 Søkeskjema

10 Har du noen tanker om hva du vil gjøre sammen med barna i barnehagen?
Ha musikkstunder hvor jeg tar med gitar og vi synger. Jeg gjør hva som helst som jeg får beskjed om med glede. Leke pirat. Tegne fra et tema, for eksempel fra et eventyr. Hva som helst, untatt mor, far og unge og dokker  Brodere og lage små kosedyr av filt og garn. Jeg er en røver til å bygge lego. Jeg foretrekker det nyskapende og det fysiske  Jeg kan gjøre alt fra å leke med dokker til actionman

11 Velkommen som lekeressurs!
Slik jobber vi…….. Bruk av rom Voksenrollen Mobilbruk Spørsmål?

12 MØTET MED GUTTA Når alle guttene har fått tilbud om jobb innkalles de til et felles info-møte i barnehagen Presentasjon av styrer og veiledere, presentasjon av gutta. Omvisning i barnehagen Forventninger/Innspill til jobben som skal gjøres Taushetserklæringer

13 Veiledning og bygging

14 Evaluering fra gutta

15 93 gutter på 19 stillinger søkte jobb som lekeressurs!
På Svensedammen var det 35 gutter fra 8. klasse som søkte på 7 ledige stillinger på Jordbrekkskogen og Røyseplassen barnehage. Oppstart for disse elevene blir uke 20, med 2 dager i uka i 4 uker. Ukene 20-23 På Kjøsterud og Børresen var det 58 gutter fra 8. og 9. klasse som søkte 12 ledige stillinger på Lilleløkka, Sørbyløkka, Dampsentralen og Klokkegården barnehage. oppstart var uke 10, med 2 dager i uka over 4 uker.

16 Nøkkel til suksess Få personalet på lag. Begge kjønn.
Behandle guttene som ”voksne”/likeverdig personale Bli tatt på alvor. For de fleste er møtet med lekeressursoppgaven det første møtet med arbeidslivet. Attest . Positive lærere ,som spiller på lag.


Laste ned ppt "- Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google