Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp

2 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum2 Målgruppe zAlle ansatte i barnehager, skoler og SFO zPrivate barnehager inviteres til å delta i prosjektet

3 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum3 Innhold og prosjekt idè zDefinere felles verdigrunnlag zBygge felles kultur zFå innsikt i hverandres planverk og metoder zSikre tilpassa opplæring zUtvikle gode verktøy og prosesser for å vurdere egen praksis zSikre gode prosesser og rutiner i overganger i læringsløpet zSpråk- og begrepsutvikling med fokus på videre leseopplæring

4 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum4 Nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet zKunnskapsløftet zBarnehageløftet med ny lov og Rammeplan zSt.meld. Nr. 16.. Og ingen sto igjen zStrategisk kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren zLikeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007-2009

5 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum5 Kvalitetskommune samarbeidet zSamarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene zMålet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring zFokus på pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren zSpesielt fokus på reduksjon av sykefravær

6 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum6 Ringer i vann Målsettinger zÅ bidra til at barnehager og skoler er lærende organisasjoner som benytter hensiktsmessige metoder for å vurdere egen praksis, henter resultater fra kommunens kvalitetssystem, lovendringer m.m. reflekterer over dette og setter seg mål for utvikling

7 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum7 Ringer i vann Målsettinger zÅ kvalitetssikre samarbeidet og sammenhengen mellom barnehage og skole zÅ definere felles verdigrunnlag og bygge felles kultur i barnehage og skole. zÅ beskrive en prosess for dette arbeidet som kan settes inn i kvalitetssystemet til Sørum kommune.

8 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum8 Ringer i vann Bidrag zKick Off for alle ansatte i barnehager, skoler og SFO zVirksomhetsanalyse av barnehager, skoler og SFO zOpplæring av endringspiloter, ledere og virksomhetsledere

9 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum9 Prosjektorganisering Prosjekt : Helhetlig barnehage- og skoleutvikling Prosjektgruppe Mona Nicolaysen Torbjørg Joramo Pleym Eva Jørgensen Utdanningsforbundet Geir Sverdrup Fagforbundet Arbeidsgrupper Den enkelte barnehage og skole/SFO er arbeidsgrupper og velger medlemmer selv Prosjektledelse: Ringer i vann Høringsgruppe(r) Styrere Rektorer Organisasjonene Referansegruppe(r) FAU/KFU Sosialkontor O/U representanter Kulturetaten


Laste ned ppt "Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google