Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svein Øverland og Siv Anita Aasnes Tsakem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svein Øverland og Siv Anita Aasnes Tsakem"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”ARMIDILLO” – Et nytt risikovurderingsinstrument validert for personer med utviklingshemming
Svein Øverland og Siv Anita Aasnes Tsakem Sentral fagenhet for tvungen omsorg

2 På tide å bli enda bedre But Hoh? 2 2

3 Om risikovurdering ”It’s not rocket science, it’s much more complicated” John Adams, prof. emeritus, University college, London ang. risiko ”In popular imagination, rocket science is the totemic example of scientific complexity. In fact, risk is much more complex”

4 Bakgrunn Fagenhetens samfunnsoppdrag:
Verne samfunnet mot gjentakelse av straffbar handling Gi behandling for sin problematferd Gi den dømte gode levekår

5 Derfor Generelt behov for mer kunnskap om risiko ved utviklingshemming
Behov for instrument validert for gruppen utviklingshemmede Behov for bedre integrering av behandling og risikovurdering

6

7 ARMIDILLO i to versjoner
A-G som viser til generell vold A-S som viser til seksuell vold S har vist seg også å predikere generell vold, men ikke nødvendigvis motsatt

8 Mennesker med utviklingshemming og seksuell vold:
Undersøkelser og kartlegginger viser en høyere forekomst av seksuelle overgrep fra mennesker med utviklingshemming enn fra befolkningen for øvrig Betyr det høyere forekomst eller at de blir lettere avslørt ?

9

10 Rettpsykiatriske undersøkelser i årene 1980- 1996 (Noreik og Grunfeld)
129 personer med utv.hemming siktet for sedelighetsforbrytelser – alle menn 114 menn med lett puh. og 15 menn med moderat puh. 78 siktet for utuktig omgang med barn 54 siktet for voldtekt 49 % var tidligere straffet og 19 % var tidligere sikret Fare for gjentagelse anslått til å være 39 %

11 Mennesker med utviklingshemming og seksuell vold
Ofrene er i hovedsak barn eller andre mennesker med utviklingshemming Ofrene er som oftest kjente av overgriperen Overgrepene er mer tilfeldige og impulsive (mindre planlagt og beregnende) Alle typer overgrep begås, men færre overgrep med penetrering Overgriperne har ofte en lang historie av seksuelle problemer og sammensatte vansker

12 Overgrep anmeldes sjeldnere til politiet
Selv om overgrep blir anmeldt, blir overgriperen sjelden tiltalt eller behandlet Lite fokus på behandling og opplæring. Også når overgripere dømmes (fengsel, forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg)

13 Verktøy for prediksjon av residivisme
Ulike verktøy finnes – ingen spesifikt utviklet for mennesker med utviklingshemming før nå i den siste tiden. Mest brukte SVR-20 ( Sexual Violence Risk) RRASOR ( Rapid Risk Assessment for Sexual Offence Recidivism) Static 99/2000/2002

14 Adferd er kontekstavhengig

15

16

17 Vekst- og risikoprinsippet
Vi har en forpliktelse til å beskytte pasienter og andre for negativ atferd Vi har en forpliktelse til å behandle pasientene for deres psykiske og menneskelige lidelse Det er en motsetning i dette, men det er ikke nødvendigvis umulig

18

19 ARMIDILLO Assessment of Risk and Manageability of Individuals with Developmental, Intellectual or Learning Limitations who Offend Strukturert klinisk intervju og en kombinasjon av risikokartlegging og risikohåndtering i ett instrument I tillegg til dynamiske individuelle faktorer vektlegges også miljøfaktorer ( bl.a holdninger, kommunikasjon, kompetanse, stabilitet i personalgruppa, miljøforandringer, tilgang til potensielle offer, muligheter til monitorering etc)

20 Fire dimensjoner Stabile miljøvariabler Akutte miljøvariabler
Stabile klientvariabler Akutte klientvariabler

21 ARMIDILLO Stable Environmental Items
1. Attitude towards ID individuals 2. Communication among supervisory staff 3. Client specific knowledge by supervisory staff 4. Consistency of supervision 5. Situational consistency 6. Unique considerations (including environmental suitability)

22 Acute Environmental Items
1. Changes in social relationships 2. Personnel or monitoring changes 3. Situational changes 4. Changes in victim access 5. Changes in access to intoxicants 6. Unique considerations

23 Stable Client Items 1. Attitude toward and compliance with supervision 2. Attitude toward and compliance with treatment 3. Sexual behaviour 4. Inappropriate preoccupation 5. Victim selection and acquisition / grooming 6. Emotional coping ability

24 7. Self-efficacy 8. Relationship skills 9. Substance abuse 10. Impulsivity 11. Use of violence or threats towards self or others 12. Mental health and other unique considerations

25 Acute Client Items 1. Changes in attitude or behaviour toward supervision or treatment 2. Changes in inappropriate preoccupation 3. Changes in victim-related behaviours 4. Changes in emotional state or regulation 5. Changes in ability to use coping strategie 6. Changes to mental health status and other unique considerations (e.g., access to intoxicants)

26 Skåring Fokus også på beskyttende faktorer Fokus på endringer
Kritiske ledd

27 Risikoscenario

28 Risikohåndtering Bilde av popemobile

29 Hvordan jobbe med risiko ?
Kontroll, redusert handlefrihet (risikoperspektivet) Opplæring, veiledning og behandling (vekstprinsippet) Evaluering av endring

30 Risikohåndtering Utarbeide flere sannsynlige risiko-scenario:
Type (hvilken vold, type offer, motivasjon) Alvorlighet (psykisk og fysisk, fare for liv?) Nærhet i tid (Hvor raskt?, varselsignal ) Hyppig/ varighet (hvor ofte, akutt eller kronisk fare? ) Sannsynlighet (hvor vanlig og sannsynlig er atferden )

31 ABC- samspill i institusjon
Petter ser og hører personalet le på vaktrommet Personalet trekker igjen gardinen og rister på hodet til Petter C B Petter tolker at de ler av ham ”Typisk, de ler av meg bak min rygg” Personalet tolker Petter som masete. ”Typisk, han maser igjen” Petter stirrer inn og banker på døren til vaktrommet Personalet ser at han er oppjaget og forstyrrer rapporten

32 Hva skiller ARMIDILLO fra andre verktøy?
Større fokus på endring Større fokus på beskyttende faktorer Større fokus på kritiske ledd Større bruk ift økologisk tenkning Mulighet for å styrke tiltakenes argumentasjon for tildeling av ressurser ARMIDILLO brukes i tospann med KAOS

33


Laste ned ppt "Svein Øverland og Siv Anita Aasnes Tsakem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google