Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppe for seponering av B-preparater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppe for seponering av B-preparater"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppe for seponering av B-preparater
Et gruppebehandlingstilbud for mennesker med angst og/eller depresjonsproblem som bruker B-preparater daglig. Stavanger DPS Torbjørg Eide Særvoll

2 ”Jeg føler meg som Svarte Per !
Jeg fikk en akseptabel medisin i sin tid, som har skapt avhengighet og skam!” Bodø,

3 Bakgrunn På tross av anbefalinger i Felleskatalogen blir pasienter gitt benzodiazepiner over flere år. Bodø,

4 I tillegg til at disse medikamentene gir bivirkninger som døsighet, tretthet og konsentrasjonsvansker, er medikamentene også sterkt vanedannende. Bodø,

5 På grunn av toleranseutvikling opplever pasienten abstinenssymptomer også når medisinene blir tatt som foreskrevet av lege. Bodø,

6 Våre erfaringer er at pasienter som bruker B-preparater daglig, og som søker om gruppebehandling eller annen poliklinisk behandling, vanskelig kan nyttiggjøre seg behandlingen, og blir avvist ved poliklinikken. FORDI: Virkninger, bivirkninger og abstinenssymptomer svekker pasientenes ”tilstedeværelse i eget liv” og gjør det vanskelig for dem å arbeide med egen utvikling og mestring. Bodø,

7 Våre erfaringer er også at det er svært vanskelig å seponere disse medikamentene.
På denne bakgrunnen ønsker vi å henvende oss til fastleger og til pasienter med angst og eller depresjonsproblem som bruker benzodiazepiner daglig, for å gi et tilbud om samarbeid om nedtrapping og seponering. Bodø,

8 Hensikt Hensikten er å gi et behandlingstilbud som kan frigjøre pasientene fra benzodiazepinavhengighet. Samtidig som økt affektbevissthet vil virke motiverende og styrke evnen til å håndtere egen engstelse og tristhet. Bodø,

9 Metode Motivasjonskurs / Individuelle motiverende samtaler med undervisning og informasjon 1 time/ uke i min. 3 uker. Bodø,

10 Individuell nedtrappingsplan i samarbeid med pasientens fastlege.
Bodø,

11 Gruppeterapi med fokus på abstinenshåndtering og affektbevissthet.
Refleksjon og undring i forhold til menneskesyn og verdier. Bodø,

12 Affektbevissthetsterapi er en terapiform med fokus på evnen til å gjenkjenne ulike følelser, tenke over dem og uttrykke dem på en hensiktsmessig måte. Affektbevissthetsmodellen er utviklet av psykologene Kirsti og Jon Monsen, Institutt for Affektteori og Psykoterapi, IATP. Bodø,

13 Varighet ca. 9 måneder med ukentlige møter a 1,5 time.
Bodø,

14 Resultater pr. mai 2014: Gruppetilbudet startet august 2007.
38 pasienter har deltatt: 16 pasienter har seponert. 8 har redusert og er i nedtrapping 5 har redusert og avsluttet 9 pasienter avsluttet behandlingen pga manglende motivasjon. Bodø,

15 Behandlingstilbudet har bidratt til å belyse problemer vedr
Behandlingstilbudet har bidratt til å belyse problemer vedr. foreskriving og bruk/misbruk og avhengighet av benzodiazepiner. Bodø,

16 Konklusjon Vi har fått bekreftet at det krever særdeles mye vilje, utholdenhet og styrke av gruppedeltakerne å seponere benzodiazepiner. Samarbeidet med fastlegene og åpenhet i familien virker motiverende. Gruppeterapi med fokus på abstinenshåndtering og affektbevissthet viser seg som svært meningsfullt og effektivt! Bodø,

17 Reduksjon og seponering av benzodiazepiner fører til økte affekter og affektbevissthetsterapi bidrar til økt affektbevissthet som igjen øker motivasjonen. Bodø,

18 Utfordringer Få ut informasjon om tilbudet
Starte opp flere gruppetilbud?? Holdninger hos helsepersonell, medisinalindustrien, utdannelsessystem, media, osv.. Hvorfor er det så mange som fortsatt misbruker B-preparater?? Bodø,


Laste ned ppt "Gruppe for seponering av B-preparater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google