Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i klasseledelse og vurdering 2. samling Grete Sevje

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i klasseledelse og vurdering 2. samling Grete Sevje"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i klasseledelse og vurdering 2. samling Grete Sevje
Grete Sevje 1

2 Klasseledelse og veiledning
Grete Sevje Grete Sevje 2

3 Læring og undervisning
Grete Sevje

4 Læring og undervisning
Grete Sevje

5 Læring og undervisning
Målet er ikke at alle elever skal lære like mye. Målet er at alle elever skal lære mest mulig. Kierkegaard Vygotskij Bourdieu Csikszentmihalyi 1934

6 Klasseledelse Hva dreier klasseledelse seg om? Hva er viktigst?
Hvordan holde styr på urolige og ukonsentrerte elever Hvordan gennopprette disiplin Hvordan skape et læringsmiljø hvor læreren gennom organisering, synlige regler og rutiner hjelper elevene til at få en forutsigbar og trygg skolesituasjon.

7 Klasseledelse Hvordan gjør vi det? Reparere Opptatt av eleven
Opptagtt av svakhet Fokus på fortiden Tolker Fokus på problemer Fokus på det som ikke er oppnådd Tilfeldige løsninger ??????????? Læring og utvikling Opptatt av relasjoner Opptatt av styrke Fokus på ”her og nå” Beskriver Fokus på muligheter Fokus på det som er oppnådd Systematisk arbeid ???????????

8 Klasseledelse Hvordan gjør vi det? Vi snakker ikke om problemelever
Vi har ikke fokus på det eleven ikke kan på problemer og mangler Vi snakker om elever med problemer Vi har fokus på det eleven kan og nesten kan fremtiden og ønsker

9 Klasseledelse Hvordan gjør vi det? Snakke om det vi ikke vil ha
Snakke om det som ikke virker Snakke i ”mangelspråk” ”Vi kan ikke…” Tror vi bare lærer av feil Se uenighet/ konflikter som noe negativt Snakke om det vi gjerne vil ha Snakke om det som virker bra Snakke i ”ressursspråk” ”Vi ikke…” Tror vi først og fremst lærer av å lykkes Se uenighet/ konflikter som noe som gir mulighet for utvikling

10 Dansk tomatsuppe Sånn????? eller
Hæld ikke posens indhold uden for gryden Undgå at tage for meget eller for lidt vand Glem ikke at røre mens du koger suppen op Spis ikke suppen før den er færdig Slik????????? Kom posens indhold i en gryde Tilsæt 7 dl. Vand Kog op under omrøring Lad suppen koge på svagt blus i 10 min. Lene Heckmann

11 Klasseledelse Hvordan gjør vi det? Vi må utvikle vår evne til at skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats. Ved å Drøfte pedagogikk Reflektere over egen praksis Tenke ”verktøy” Vite hvilke ”verktøy” vi bruker når

12 Klasseledelse ”En god lærer skal være faglig dygtig, kunne lede en klasse og etablere tette bånd til den enkelte elev.” Det dreier seg om 3 kompetanser: Relationskompetanse Ledelseskompetanse Didaktisk kompetanse Nordenbo m pl 2008 Hva innebærer dette i praksis?

13 Relasjonskompetanse Læreren
viser respekt, empati og interesse for elevene tar hensyn til elevenes forutsetninger legger vekt på det elevene kan er opptatt av elevenes læringspotensiale viser hvordan eleven kan lære mer hjelper elevene til å finne ut hvordan han lærer best gir elevene mulighet til å ta medansvar for egen læring

14 Relasjonskompetanse Meg selv Faresonen Risikosonen Sikkerhetssonen

15 Relasjonskompetanse Tegn relasjonssirkelen.
Tenk på elevene i den klassen du har flest timer i. Sett elevenes navn inn i sirkelen med blyant. Sikkerhetssonen: De du har god, støttende relasjon til. Risikosonen: De du har svak relasjon til. Faresonen: De du har dårlig /problematisk relasjon til. Ha sirkelen i hodet når du tenker klasseledelse og vurdering - klarer du å flytte flere navn inn i Sikkerhetssonen etter hvert?

16 Relasjonskompetanse Relasjonssirkelen
Periode Fokus elev Handlinger Ansvarlig september Eva Alle Ola Per

17 Ledelseskompetanse Ledelsestyper Elevrollen / Lærerrollen De tre P-er
Anerkjennende kommunikasjon verbal / non-verbal

18 Ledelseskompetanse Anerkjennende kommunikasjon Jeg – budskap Se eleven
Positiv oppmerksomhet Positiv omtale

19 Ledelseskompetanse Anerkjennende kommunikasjon Alle elever er ok
Alle elever kan gjøre noe som ikke er ok Fokus på handling, ikke person Du språk Du forstyrrer de andre Du skal rekke opp hånden! Jeg språk Når du snakker til de andre blir jeg forstyrret. Derfor må du være stille. Flott at du kan svare, men jeg vil at du skal rekke opp hånden.

20 Ledelseskompetanse Dårlige og gode timer Hyggelig oppstart av timern
Tydelige mål Fokus på fag og læring Tydelige beskjeder og instruksjoner E engasjeres – er aktive L sjekker E arbeid og gir underveisvurdering Positiv stemning Bruk av konkret ros Klar avslutning med oppsummering Fravær av tydelige mål og lite fokus på innhold Fokus på aktiviteter Utydelige beskjeder L ikke til stede L skifter ikke strategier E må tilpasse seg Lite konkret ros L går ofte inn i diskusjoner med E Neg. korreksjon av adferd Regler fungerer ikke

21 Ledelseskompetanse Regler i klasserommet Hvilke trenger alle? Synlige
Nummererte Bilder Maks 8 Positive Konkrete

22 Ledelseskompetanse Regler i klasserommet
Alle skal behandles likt, men hver for seg Hvilke regler trenger Anne? Lages sammen med Anne Er konkrete og kortsiktige Er synlige for Anne På Annes plan sammen med faglige mål?

23 Ledelseskompetanse Hvilke rutiner har vi for disse situasjonene?
Start på timen Avslutning av timen Pauser Lekser Gå på do Forsentkomming Drikking / spising Når vi går over fra en aktivitet til en annen Opprydning Avslutning av dagen

24 Didaktisk kompetanse Læreren er faglig sterk
sørger for at stoffet elevene arbeider med knyttes til andre områder innenfor faget, til andre fag og til situasjoner utenfor skole tilrettelegger ulike aktiviteter etter læringssituasjonen og elevenes behov har klare mål for korte og lange undervisningsforløp gir konkret underveisvurdering tilpasset elevenes læringspotensiale får elevene til å reflektere over egen læring og egen læringsprosess Se tips fra 1. samling +”De ulike samatalen” og ”Egenvurdering”


Laste ned ppt "Videreutdanning i klasseledelse og vurdering 2. samling Grete Sevje"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google