Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenestens Ytre Helgeland avd Alstahaug Situasjon pr 18.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenestens Ytre Helgeland avd Alstahaug Situasjon pr 18.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenestens Ytre Helgeland avd Alstahaug Situasjon pr 18.11.13

2 Alstahaug har 21 barn under omsorg jf § 4-12 Det er 63 barn som mottar tiltak som for eksempel kan være barnehage, sfo, råd og veiledning, besøkshjem, støttekontakt, økonomisk støtte Det er 4 barn med oppfølging etter fylte 18 år. 4 saker er sendt til fylkesnemnda

3 Barneverntjenesten har mottatt 51 bekymringsmeldinger første halvår og det er igangsatt 45 undersøkelser, og 19 bekymringsmeldinger i andre halvår 3013, og igangsatt 26 nye undersøkelser. Det betyr at det er undersøkelser fra første halvår som krever med undersøkelse enn de vanlige 3 mnd. 3 akuttvedtak siste halvår 2013 3+5 i 2012

4 Kompetanse i barneverntjenesten Saksbehandlere i barneverntjenesten bruker midler fra fylkesmannen for å heve sin kompetanse med videreutdannelse innen tilknytningsproblematikk som går på samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner Cos-veileding ( circle of security) som er et verktøy for å analysere barns atferd, behov og følelser. Cos skal hjelpe omsorgspersoner til å forstå hvordan barn oppfører seg som de gjør og hvordan barnet kan hjelpes på en utviklings støttende måte

5 kompetanse Psykososialt arbeid med barn og unge, dette er en videreutdanning som handler om å skape og forsterke barn og unges muligheter til å innta verdsatte roller og tar utgangspunkt i ressurser og kompetanser for å øke egenverd og mestring av dagliglivets krav i ulike fellesskap

6 Fordeler med interkommunalt samarbeid Større fagmiljø Bredere fagkompetanse rekruttering

7 Forutsetninger for god fungering Vilje til samarbeid Tydelige og definerte oppgave- og ansvarslinjer og fungerende administrativt system på tvers av kommunene God samarbeid med skoler, barnehager, helsestasjoner, leger, ppt, fødeavd, politi

8 utfordringer Reisetid og geografi Oppfatninger om barneverntjenestens arbeid Erfaringer når det gjelder oppgave – og ansvarsfordeling mellom kommune og statlig barnevern

9 Bufetats oppgaver Råd og veiledning i forbindelse med plassering av barn Ansvar for barneverns institusjoner Statlige familiehjem Senter for familie og barn Rekruttering og formidling av fosterhjem

10 Kommunens oppgaver Forebyggende arbeid Daglig arbeid etter barnevernloven Sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter undersøkelse

11 Ny regjering 2013 Avvikling av Bufetat og innføring av et helhetlig kommunalt barnevern Det beste for barna er at ting skjer nært barna og ungdommene det gjelder Det vil være vanskelig for små kommuner å håndtere for eksempel institusjonstjenester når det gjelder kjøp av plasser

12 Endringer i barnevernloven Styrking av barns rettsikkerhet og rett til medvirkning Lovfeste krav om forsvarlige tjenester i barnevernloven. Styrke kommunal autonomi, og den statlige rollen avgrenses

13 Ny finansieringsordning: Det forutsettes at kommune og stat skal dele på utgifter når et barn plasseres i institusjon Kommunen skal betale tilnærmet lik andel av kostnader ved ulike typer statlige tiltak Fortsatt statlig med finansierings ansvar for barn plassert i fosterhjem

14 Bufetat


Laste ned ppt "Barneverntjenestens Ytre Helgeland avd Alstahaug Situasjon pr 18.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google