Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:1 Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i BIT-Programmene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:1 Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i BIT-Programmene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:1 Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i BIT-Programmene.

2 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:2 Oppbygging av Aktivitets-Biblioteket Aktivitets- Bibliotek Håndboken “Effektiv anvendelse av IT” Verdi Strategi Kontrakter Avtaler Andre

3 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:3 Budsjett Strategisk analyse Strategiske mål Interne konsekvenser Eksterne endringsbehov Metode anbefalt av Innovasjon Norge i Bransje-Verdikjede-Prosjekter Hovedaktiviteter i Aktivitets-Biblioteket Samarbeide og ansvarsområder Prosjekt Drift Evaluering

4 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:4 Hovedarbeidsområder innenfor verdikjedeprosjekter Forretningsprosesser Standarder for: Kommunikasjonsgrensesnitt Kommunikasjonsinnhold Kunder/Leverandører Kontrakter Felles data Gjenbruk data Varer og tjenester Vareinformasjon Standardisering Produktkataloger Felles og interne forhold Organisatoriske endringer Kompetanse IKT-anvendelse e-Government Rapportering Statistikk Søknader Bevilgninger Informasjonsdatabaser

5 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:5 S Y S T E M P E R S P E K T I V FORRETNINGSPERSPEKTIVFORRETNINGSPERSPEKTIV Teknisk utstyr Organisasjon Prosesser Rutiner Data Systemer Applikasjoner

6 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:6 Data Systems Applications Systems Applications Processes Routines Organisation Processes Routines Organisation Technical equipment Technical equipment

7 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:7 10 Koblingspunkter i Perspektivmodellen, og tilhørende organisatoriske ansvarsområde. IT avdelingen Linje og IT avdelingen. Linje Prosesser og Org. Systemer og Prosesser Prosesser og Data Systemer og Org. Teknisk utst. og Org. Systemer og Data Teknisk utst. og Data Teknisk utst. og Systemer Data og Org. Teknisk utst. og Prosesser 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 Organisasjon Systemer Data Organisasjon 125 367 89 10 Prosesser rutiner VirksomhetSystem VirksomhetVirksomhet Teknisk utstyr 4 SystemSystem Data Prosesser rutiner Systemer Teknisk utstyr

8 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:8 Forberedelse og prosjektfase vil variere: både mellom bransjer og mellom bedrifter innom hver bransje Nytteverdi og konkurransefordeler en oppnår gjennom drift vil være avhengig av: både de interne endringer og endringen i de felles forretningsprosessene Valg- fasen Strategisk Analyse Strategisk Valg Forberedelse Prosjektfase AvtalerImple- mentering Drift 1234 År 0 År 1År 2 År 3 År 4År n Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Anvendelse nytt system 6

9 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:9 Vår Strategi “Hva” Våre Aktiviteter “Hvordan” Strategisk Analyse Internt Eksternt Systemer Data Organisasjon Prosesser rutiner VirksomhetVirksomhet Teknisk utstyr SystemSystem Modeller for Strategisk analyse i Forberedelsesfasen Ulike modeller kan anvendes i den strategiske analysen som hører til forberedelsesfasen. Valg av analyseverktøy og analysens omfang må tilpasses hver enkelt bedrift og verdikjede Ulike analyseverktøyer anbefales i ulik litteratur, som hver har sine styrker på ulike områder. Aktivitetsbiblioteket bygger i forberedelsesfasen og etterfølgende prosjekt og driftsfase på perspektivene; Organisasjon, Data, Prosesser, Systemer og Teknologi. Valg- fasen Strategisk Analyse Strategisk Valg Forberedelse 12

10 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:10 Prosjektfase Avtale kjøp av varer og tjenester Klargjøring til driftsstart 34 Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Modell som viser verktøy for Prosjektfasen Modellverktøyet for prosjektfasen bygger på boken “Effektiv anvendelse av IT”, av BHC. Modellen prøver å ivareta at en i denne type prosjekter ikke alene styrer ressursallokeringen, men er avhengig av at pilotpartneren også har den avtalte fremdrift og prosjektinnhold for at en selv skal oppnå de forventede nytteverdier. Strategi og budsjett-rammer ligger fast, og en inngår de nødvendige kontrakter, og detaljerer fremdriftsplanen i koordinasjon med pilotpartneren, eksterne og interne leverandører. Gjennomførngen av prosjektet leder frem til beslutning om drift av nytt system, enten paralellet med gammelt, eller med en mer definert “cut-off”. Strategi Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o t s p d o Kontrakter Budsjett Beslutning

11 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:11 Drift Anvendelses- Nytt system 6 Modell som viser verktøy for Driftsfasen Det er I anvendelsesfasen av vi skal måle at de forventede og budsjetterte nytteverdier oppnås, og dokumentere dette. I modellen videreføres det samme perspektivet med de 5 dimensjoner som har vært grunnleggende fra den strategiske analysen og prosjektfasen slik at en som output av evalueringen kan identifisere de avvik, og evt sette i verk tiltak og forbedringsaktiviteter. Det er viktig at en fokuserer på kontinuerlige forbedringsprosesser, som foredler foreetningsprossesser og støtteprosesser. Disse temaene uttdypes betydelig i boken “Effektiv anvendelse av IT”, av BHC. Evaluering Forbedringer Strategi Budsjett Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o t s p d o

12 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:12 Valg- fasen Strategisk Analyse Strategisk Valg Forberedelse Prosjektfase AvtalerImple- mentering Drift 1234 År 0 År 1År 2 År 3 År 4År n Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Anvendelse nytt system 6 Evaluering Forbedringer Strategi Budsjett Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o t s p d o Strategi Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o t s p d o Kontrakter Budsjett Beslutning Handlingsplan Budsjett Beslutning Internt Eksternt t s p d o t s p d o Strategisk analyse

13 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:13 Kurven er kumulativ. Det betyr at summen av kostnader og nytteverdier fra og med valgfasen som vises. - Kjøp av programvare - Lisenskostnader - Opplæring - Infrastruktur - Konsulenthjelp - Erstatningshjelp - Egen innsats -Produktivitetstap i en overgangsperiode - Vedlikehold - Support - Intern forvaltning/drift - Tilleggskjøp av programvare - Flere lisenser (database m.m.) - Opplæring av nye medarbeidere - Reduserte transaksjonskostnader + Effektivisering + Økt salg + Salg man unngår å tape + Lavere kapitalbinding + Lavere tap på fordringer + Redusert kredittid + Mindre reparasjonskostnader Akkumulert kost/nytte Tid - Konsulenthjelp - Egen innsats Økonomisk balanse = Break even Negativ ROI Positiv Kontant- strøm Kjøp varer og tjenester Identifisert Uhensikts- messig System, teknologi Prosjekt START Valg- fasen Strategisk Analyse Strategisk Valg Forberedelse Prosjektfase AvtalerImple- mentering Drift 1234 År 0 År 1År 2 År 3 År 4År n Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Anvendelse nytt system 6

14 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:14

15 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:15

16 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:16 Budsjett Strategisk analyse Strategiske mål Interne konsekvenser Eksterne endringsbehov Metode anbefalt av Innovasjon Norge i Bransje-Verdikjede-Prosjekter Hovedaktiviteter i Aktivitets-Biblioteket Samarbeide og ansvarsområder Prosjekt Drift Evaluering


Laste ned ppt "Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene Page:1 Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i BIT-Programmene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google