Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i
BIT-Programmene.                                                                      Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

2 Oppbygging av Aktivitets-Biblioteket
Håndboken “Effektiv anvendelse av IT” Verdi Strategi Kontrakter Avtaler Andre Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

3 Hovedaktiviteter i Aktivitets-Biblioteket
Metode anbefalt av Innovasjon Norge i Bransje-Verdikjede-Prosjekter Strategiske mål Interne konsekvenser Eksterne endringsbehov Samarbeide og ansvarsområder Strategisk analyse Budsjett Prosjekt Drift Evaluering Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

4 Hovedarbeidsområder innenfor verdikjedeprosjekter
e-Government Rapportering Statistikk Søknader Bevilgninger Informasjonsdatabaser Forretningsprosesser Standarder for: Kommunikasjonsgrensesnitt Kommunikasjonsinnhold Varer og tjenester Vareinformasjon Standardisering Produktkataloger Kunder/Leverandører Kontrakter Felles data Gjenbruk data Felles og interne forhold Organisatoriske endringer Kompetanse IKT-anvendelse Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

5 Forretnings og System-perspektiv
Organisasjon F O R E T N I G S P K V Systemer Applikasjoner Prosesser Rutiner Teknisk utstyr Data S Y S T E M P E R S P E K T I V Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

6 Forretnings og system-perspektiv i b2b verdikjedeprosjekt
Fokusering på felles standarder og grad av integrasjon Data Systems Applications Processes Routines Organisation Technical equipment Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

7 10 Koblingspunkter i Perspektivmodellen,
og tilhørende organisatoriske ansvarsområde. Organisasjon Systemer Data 1 2 5 3 6 7 8 9 10 Prosesser rutiner Virksomhet System V i r k s o m h e t Teknisk utstyr 4 S y IT avdelingen Linje og IT avdelingen. Linje Prosesser og Org. Systemer og Prosesser Prosesser og Data Systemer og Org. Teknisk utst. og Org. Systemer og Data Teknisk utst. og Data Teknisk utst. og Systemer Data og Org. Teknisk utst. og Prosesser 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

8 Verdikjedeprosjekt 1 2 3 4 5 6 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År n
Valg- fasen Forberedelse Prosjektfase Drift 1 2 3 4 5 6 Strategisk Analyse Strategisk Valg Avtaler Imple- mentering Tidlig drift Parallelt med gammelt system Anvendelse nytt system Forberedelse og prosjektfase vil variere: både mellom bransjer og mellom bedrifter innom hver bransje Nytteverdi og konkurransefordeler en oppnår gjennom drift vil være avhengig av: både de interne endringer og endringen i de felles forretningsprosessene Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

9 1 2 Modeller for Strategisk analyse i Forberedelsesfasen “Hva”
Valg- fasen Forberedelse Strategisk Analyse Internt Eksternt Systemer Data Organisasjon Prosesser rutiner V i r k s o m h e t Teknisk utstyr S y 1 2 Strategisk Analyse Strategisk Valg Modeller for Strategisk analyse i Forberedelsesfasen Ulike modeller kan anvendes i den strategiske analysen som hører til forberedelsesfasen. Valg av analyseverktøy og analysens omfang må tilpasses hver enkelt bedrift og verdikjede Ulike analyseverktøyer anbefales i ulik litteratur, som hver har sine styrker på ulike områder. Aktivitetsbiblioteket bygger i forberedelsesfasen og etterfølgende prosjekt og driftsfase på perspektivene; Organisasjon, Data, Prosesser, Systemer og Teknologi. Vår Strategi “Hva” Våre Aktiviteter “Hvordan” Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

10 Strategi Detaljplaner t s p d o Kontrakter Budsjett Beslutning 3 4 5
Internt Eksternt t s p d o Kontrakter Budsjett Beslutning Prosjektfase Avtale kjøp av varer og tjenester Klargjøring til driftsstart 3 4 Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Modell som viser verktøy for Prosjektfasen Modellverktøyet for prosjektfasen bygger på boken “Effektiv anvendelse av IT”, av BHC. Modellen prøver å ivareta at en i denne type prosjekter ikke alene styrer ressursallokeringen, men er avhengig av at pilotpartneren også har den avtalte fremdrift og prosjektinnhold for at en selv skal oppnå de forventede nytteverdier. Strategi og budsjett-rammer ligger fast, og en inngår de nødvendige kontrakter, og detaljerer fremdriftsplanen i koordinasjon med pilotpartneren, eksterne og interne leverandører. Gjennomførngen av prosjektet leder frem til beslutning om drift av nytt system , enten paralellet med gammelt , eller med en mer definert “cut-off”. Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

11 Strategi 6 Budsjett Evaluering Forbedringer Detaljplaner o d p s t
Drift Anvendelses- Nytt system 6 Evaluering Forbedringer Strategi Budsjett Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o Modell som viser verktøy for Driftsfasen Det er I anvendelsesfasen av vi skal måle at de forventede og budsjetterte nytteverdier oppnås, og dokumentere dette. I modellen videreføres det samme perspektivet med de 5 dimensjoner som har vært grunnleggende fra den strategiske analysen og prosjektfasen slik at en som output av evalueringen kan identifisere de avvik, og evt sette i verk tiltak og forbedringsaktiviteter. Det er viktig at en fokuserer på kontinuerlige forbedringsprosesser, som foredler foreetningsprossesser og støtteprosesser. Disse temaene uttdypes betydelig i boken “Effektiv anvendelse av IT”, av BHC. Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

12 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene
Valg- fasen Verdikjdeprosjekt Strategisk Analyse Valg Forberedelse Prosjektfase Avtaler Imple- mentering Drift 1 2 3 4 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År n Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Anvendelse nytt system 6 Handlingsplan Budsjett Beslutning Internt Eksternt t s p d o Strategisk analyse Strategi Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o Kontrakter Budsjett Beslutning Evaluering Forbedringer Strategi Budsjett Detaljplaner Internt Eksternt t s p d o Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

13 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene
Valg- fasen Verdikjdeprosjekt Strategisk Analyse Valg Forberedelse Prosjektfase Avtaler Imple- mentering Drift 1 2 3 4 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År n Tidlig drift Parallelt med gammelt system 5 Anvendelse nytt system 6 Tid Identifisert Uhensikts- messig System, teknologi Prosjekt START Kjøp varer og tjenester - Konsulenthjelp - Egen innsats Negativ ROI Positiv Kontant- strøm Økonomisk balanse = Break even Akkumulert kost/nytte - Kjøp av programvare - Lisenskostnader - Opplæring - Infrastruktur - Konsulenthjelp - Erstatningshjelp - Egen innsats Produktivitetstap i en overgangsperiode - Vedlikehold - Support - Intern forvaltning/drift - Tilleggskjøp av programvare - Flere lisenser (database m.m.) - Opplæring av nye medarbeidere - Reduserte transaksjonskostnader + Effektivisering + Økt salg + Salg man unngår å tape + Lavere kapitalbinding + Lavere tap på fordringer + Redusert kredittid + Mindre reparasjonskostnader Kurven er kumulativ. Det betyr at summen av kostnader og nytteverdier fra og med valgfasen som vises. Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

14 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

15 Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene

16 Hovedaktiviteter i Aktivitets-Biblioteket
Metode anbefalt av Innovasjon Norge i Bransje-Verdikjede-Prosjekter Strategiske mål Interne konsekvenser Eksterne endringsbehov Samarbeide og ansvarsområder Strategisk analyse Budsjett Prosjekt Drift Evaluering Aktivitets-bibliotek for Verdikjede-prosjekter i BIT-programmene


Laste ned ppt "Aktivitets-Biblioteket for Verdikjedeprosjekter i"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google