Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er XML egentlig svaret? Hva er egentlig spørsmålet? Hva er problemet? Per Myrseth Avdeling for elektronisk markedsplass og virksomhetsutvikling Norsk Regnesentral.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er XML egentlig svaret? Hva er egentlig spørsmålet? Hva er problemet? Per Myrseth Avdeling for elektronisk markedsplass og virksomhetsutvikling Norsk Regnesentral."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er XML egentlig svaret? Hva er egentlig spørsmålet? Hva er problemet? Per Myrseth Avdeling for elektronisk markedsplass og virksomhetsutvikling Norsk Regnesentral www.nr.no

2 Fokus for presentasjonen Elektronisk handel og samhandel. Åpne interorganisatoriske systemer med meldingsutveksling som integrasjons-mekanisme. Ad hoc handel Meldingsbaserte versus f.eks distribuerte objektsystemer XML som syntaks

3 Endres alt like raskt? Regning fra Sætre kjeks- fabrikk A/S, 9. oktober 1917 Hva er stabilt? Hva endres raskt? Hva er layout? Hva er struktur? Hva er forretningspraksisen

4 Utveksling av data mellom interne systemer XML er velegnet Behov for standardisering løses innen en organisasjon Stor mulighet for gjenbruk av programvare og datamodeller

5 Browser Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system 1 SelgerKjøper Mekanismer for meldingsutveksling

6 Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system 2 Interne rutiner Mekanismer for meldingsutveksling Mekanismer for meldingsutveksling

7 XML/EDI Ordre 128576 19981203 5012345678900 6012345678900 8012345678900 90 19981011

8 Hvor passer XML inn? Lagring av data Prosessering av data Utveksling av data Presentasjon av data Navigering i data Metadata Søking i data Strukturering av data

9 Lagring av data Mye overhead, siden strukturinformasjon lagres sammen med nyttedata ugunstig ved feks. store volumer av sanntidstransaksjoner I utgangspunktet en hierarkisk struktur Konvertering f.eks. XML => relasjonsmodell Konverteringsproblematikk kan skjules for utvikler & bruker Hybrid databaser som Oracle 8i Fremhenting av deler av et dokument (DOM)

10 Behandling/prosessering av data Enkel å parce Kan enkelt sjekke XML dokumenters konsistens mot DTD og delvis mot semantikk Svak på datatyper og kontroller Type av prosessering vil avgjøre formatet på dataene XML til tider uegnet

11 Utveksling av data Data lar seg enkelt sekvensialisere Data utveksles i klartekst over nettet Mye overhead i forhold til nyttedata Sender både nyttedata og struktur, pluss evt. DTD Får bare utvekslet et begrenset spekter av semantiske restriksjoner ved bruk av XML, DTD og XSL. Større semantisk kontroll får man ved bruk av plattformuavhengige språk som JAVA, sammen med XML (i IOS) Ved bruk av Java i browsere mister mottaker kontroll over de semantiske kontrollene

12 Presentasjon av data XML til stor hjelp ved bruk av brukergrensesnitt i f.eks nettlesere. Ingen umiddelbar gevinst ved applikasjon til applikasjon integrasjon. NB! En har ikke 100% garanti for at det en får presentert på skjermen er en nøyaktig presentasjon av de data avsender ønsket å presentere. Gjelder både ved bruk av XML familien og Java F.eks: ved avtaleinngåelse

13 Navigering i data I applikasjoner : Parcing Bruk av DOM I brukergrensesnitt Browser og linker

14 Meta data Data om data Velegnet til gjenfinning og strukturering Kataloger om meldinger, segmenter, tagger og deres bruksområde og betydning Konvensjoner for å beskrive semantikk Arkivering og lagring over tid

15 Søking i data Stort brukspotensiale p.g.a egenskaper som struktur metadata Feilkilder: Forskjellig bruk av metadata

16 Strukturering av data Fysisk, sekvensielt internt i dokumenter Logisk, hierarkisk internt i dokumenter Pekere Nettverk med mulighet for mange til mange koblinger mellom dokumenter

17 Kjøper Tjenester og nettressurser Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Semantisk repository Selger Transportør Bank

18 Installert base Interne systemer og integrasjon mot eksterne systemer De fleste bedrifters virkelighet: Mange interne systemer Legger kraftige føringer på innføring av ny teknologi Return of investment Gir treghet i endringsprosesser

19 Formatkonvertering Konvertering mellom formater XML, EDIFACT, X12 Hybrider kan benytte eksisterende meldingsinfrastrukturer XML hode med EDIFACT som kropp EDIFACT hode med XML som kropp Formatkonverteringer ødelegger digitale signaturer Tiltrodde tredjeparter

20 Standardisering av XML som forretningsdokumenter OASIS eCo Framework Project, Commerce net BizTalk, Microsoft Rosettanet European XML/EDI workshop, ISSS BSR, Basic Semantic Repository

21 Standardiseringprosessen: Top down versus bottom up Hvordan skal det gjøres Abstrakt Hva skal gjøres Konkret Ferdig system Forretningsmodell XML

22 Er egentlig XML svaret? Med fokus på interorganisatoriske systemer: Vi søker lett til nye tekniske løsninger på eksisterende problemområder Må ta hensyn til installert masse Den største utfordringen ligger ikke i syntaks, men i å standardisere forretningspraksis Mange standardiserings initiativer, åpner for inkompatible løsninger på samme bruksområde

23 Oppsummering XML er et velkomment og interessant innslag. XML bidrar i dagens form med bruddstykker av teknologiske forbedringer på noen av hovedproblemene innen åpen ehandel og samhandling.


Laste ned ppt "Er XML egentlig svaret? Hva er egentlig spørsmålet? Hva er problemet? Per Myrseth Avdeling for elektronisk markedsplass og virksomhetsutvikling Norsk Regnesentral."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google