Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FS – utfordringer Utvikling, drift og organisering Seminar, Gardermoen 08.04.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FS – utfordringer Utvikling, drift og organisering Seminar, Gardermoen 08.04.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 FS – utfordringer Utvikling, drift og organisering Seminar, Gardermoen 08.04.2013

2 FS – Felles studentsystem Eneste studieadministrative systemet i Norge I bruk ved 54 institusjoner Alle universiteter, alle statlige høgskoler underlagt KD, Politihøgskolen, forsvarets høgskoler, flere private høgskoler og Samordna opptak. Eneste studieadministrative systemet som støtter opptaksprosessen i SO Et virksomhetskritisk system for sektoren Studieadministrasjon er et stort saksområde, og FS er derfor et stort og komplekst system 2

3 Systemet FS FS-klienten Ca. 4 000 aktive studieadministrative brukere Flere applikasjoner F.eks. StudentWeb: Over 5 millioner pålogginger årlig Gjennomsnittlig over 14 000 brukere daglig SøknadsWeb: Over 500 000 pålogginger årlig 3

4 Presentasjon av FS 04.04.134

5 Samarbeidstiltaket FS For 2013 et budsjett på ca kr 29 000 000,- 29 100 utviklingstimer (19,5 årsverk) 5 250 timer til FS-sekretariatet (3,5 årsverk) 1 årsverk til FS-arbeidet for pågående fusjoner Alle timene kjøpes av UiO ved USIT Reguleres av en skriftlig avtale Helt avhengig av et tett og velfungerende samarbeid Prioritering og samhandling med institusjonene Styret gjør overordnede prioriteringer gjennom budsjett og årsplaner Institusjonene deltar i FS-planleggingsgruppen og i ekspertgrupper gjennom brukermedvirkende utvikling 5

6 Samarbeidstiltaket FS 6 Nasjonalt og Internasjonalt arbeid NAG Vitnemålsbanken Nordforum Internasjonal standardisering CEN: ELM og MLO RS3G Groningen declaration Bidrar på konferanse DSDP, EAIE, NUAS, EUNIS, SUHS osv.

7 Samarbeidstiltaket og systemet Systemet FS Studieadministrativt informasjonssystem Utviklet for norsk UH-sektor Brukere: Norske UH-institusjoner Systemeier: Samarbeidstiltaket FS Samarbeidstiltaket FS Roller Organisatorisk ramme for forvaltning, utvikling og drift av FS Systemeier for FS på vegne av brukerne Systemeierskap innebærer ansvar for å sikre at systemet: dekker tjenestens behov er i samsvar med gjeldende lover og regler blir videreutviklet i tråd med behov implementeres og brukes optimalt, slik at systemets gevinstpotensial realiseres driftes sikkert og med lavest mulig risiko dokumenteres forsvarlig (teknisk dokumentasjon og brukerdokumentasjon) kommuniserer / integreres med andre system i tråd med brukerbehov

8 Organisering 8

9 Strategi - resultat av SWOT Styrker - Veletablert samarbeid ●●●●●● o Institusjonene o USIT o KD o UHR - Mange institusjoner ●●● o Samordning o Felles løsninger o Rasjonelt og effektivt - God kompetanse i USIT o Kjenner forretningsområde - Systemet FS virker! ●● - Fleksibel styringsforhold o Økonomi o Oppgaver/prioriteringer - Veletablert grensesnitt mot andre systemer Svakheter - Stort spenn i institusjoner●●●● o Vedr størrelse og behov - Ulike rutiner ● o For bruk av FS - Kompetanse ●●●● o For få nøkkelpersoner - Ressurser ● o Tilstrekkelig - Forventninger ● o Tydelig beskrivelse av måloppnåelse, tidsplan og ressursbehov Muligheter - Monopolsituasjon ●●● o Stordriftsfordeler og likeløsninger - Brukermedvirkende utvikling ●● o Studentbehov o Tilfredsundersøkelser - Samspill med andre system og 3. partsleverandører ●●●● - Organisering ●● o Systemleverandør vs aktivt eierskap - Internasjonale standarder og krav o Økt mobilitet Trusler - Organisering ● o Forholdet FS-USIT - Teknologiutvikling ●●● o Har man gjort rette valg? - Arbeidsmarkedet - Datakvalitet og datasikkerhet● o Omdømme - Stort strekk i laget ●●● o Pris, intern organisering og splittelse o Betalingsvilje, lojalitet og kompleksitet - Manglende strategisk utviklingsperspektiv ●●●

10 Strategi – systemet FS Utfordringer – generelt FS skal være et verktøy for følgende brukergrupper: Søkere Studenter Administrativt ansatte Vitenskapelig ansatte Ledere Ivareta dagens og morgendagens krav til et studieadministrativt system Forenkle, effektivisere og sikre tilstrekkelig kvalitet i studieadministrative oppgaver Database og tilby nødvendige applikasjoner Tilby et rapportverktøy Sikkert og stabilt system FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

11 Strategi – systemet FS Utfordringer – utvikling Sentralt i utvikling av nasjonale og internasjonale standarder Basert på kunnskap om utdanningsfaglige, studieadministrative og teknologiske behov Gjøres med moderne og hensiktsmessige metoder og verktøy Tilrettelegges for kommunikasjon med andre system Skal være profesjonell systemleverandør Utfordringer – drift Stabilitet og minimal risiko Vurdering av antall driftsleverandører Krav til driftsleverandører Samarbeidstiltaket overtar rollen som kunderepresentant Utfordringer – bruk Data skal kunne brukes som styrings- og ledelsesinformasjon Best mulig datakvalitet Standardisert bruk og felles rutinebeskrivelser FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

12 Strategi - samarbeidstiltaket FS Utfordringer - organisering Avklart organisering som § 1.4.4 Mulig samorganisering med andre administrative system eller foretak Forvaltningsansvar for andre felles registre/tjenester i sektoren Opprustet organisasjon med tydelige og avklarte roller Forbedring av rutinene for utvikling, bestilling og endring av funksjonalitet. Endring av modell for driftstjenester. Oppbygging av kompetanse og kapasitet. Klargjøring av rollefordelingen mellom Samarbeidstiltaket, medlemsinstitusjonene, USIT og andre aktuelle enheter. Sikre god kommunikasjon og samarbeid med andre viktige aktører i sektoren Sikre tilhørighet og lojalitet fra brukerne Gjennomgang av prismodell Tydeliggjøring av krav og forventninger Samarbeidstiltaket FS skal organiseres og drives slik at det sikrer måloppnåelse for systemet FS og effektiv ressursbruk i sektoren.


Laste ned ppt "FS – utfordringer Utvikling, drift og organisering Seminar, Gardermoen 08.04.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google