Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GPS simulator Et C# program som sender data fra en GPS fil til RS232 og simulerer en GPS engine. Tre linjer pr. sekund er satt opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GPS simulator Et C# program som sender data fra en GPS fil til RS232 og simulerer en GPS engine. Tre linjer pr. sekund er satt opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 GPS simulator Et C# program som sender data fra en GPS fil til RS232 og simulerer en GPS engine. Tre linjer pr. sekund er satt opp

2 Programvinduet

3 RS232 settes oppp i form load private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { this.Text = "GPS simulator"; if(serialPort1.IsOpen==true) { MessageBox.Show("SerialPort is in use"); this.Close(); } //---------------------- // open a file FileInfo theSourceFile = new FileInfo(@"C:\work\gps001.txt"); // create a reader for the text // StreamReader reader = theSourceFile.OpenText(); reader = theSourceFile.OpenText(); //--------------------------------- serialPort1.BaudRate=9600; serialPort1.DataBits=8; serialPort1.Parity=0; serialPort1.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One; serialPort1.Open(); //------------------------

4 Vi kan plassere buttons i form load //------------------------ Width = 900; Height = 300; button1.Left = 600; button1.Top = 20; button1.Width = 120; button1.Height = 30; button1.Text = "Start"; button1.Left = 600; //----------------------- button2.Left=600; button2.Top = 70; button2.Width = 120; button2.Height = 30; button2.Text = "Continue"; //----------------------- button3.Left = 600; button3.Top = 120; button3.Width = 120; button3.Height = 30; button3.Text = "Stop"; button3.Left = 600; //-----------------------

5 Buttons og labels spesifiseres //----------------------- button4.Left = 600; button4.Top = 170; button4.Width = 120; button4.Height = 30; button4.Text = "Exit"; //----------------------- textBox1.Left = 30; textBox1.Width = 500; textBox1.Top = 20; textBox1.Multiline = true; textBox1.Height = 200; textBox1.Text = ""; //----------------------- textBox2.Left = 600; textBox2.Width = 50; textBox2.Top = 230; textBox2.Multiline = false; textBox2.Height = 30; //---------------------- label1.Left = 600; label1.Top = 210; label1.Text = "Lines read:"; //------------ label2.Left = 10; label2.Top = 240; label2.Text = "Program sends GPS file (gps001.txt) to RS232 3 lines pr. sec."; //------------ }

6 Start og Continue private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = true; timer1.Interval = 1000; } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = true; }

7 Stop og Exit private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = false; } private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Enabled = false; serialPort1.Close(); this.Close(); }

8 Timeren private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { sendstrings(); } Det er sendstrings() som vi kaller opp hvert sekund. Merk at hvis timeren er stoppet kommer det ikke noe kall til sendstrings()

9 StreamReader og Streamwriter using System; using System.IO; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { int n = 0; StreamReader reader; StreamWriter writer;

10 Tre setninger sendes som standard void sendstrings() { string a, b; int i,len; for (i = 0; i < 3; i++) { a = reader.ReadLine(); serialPort1.WriteLine(a); b = serialPort1.ReadLine(); len = b.Length; if(len >1) textBox1.Text = textBox1.Text+"\r\n"+b; textBox2.Text = (++n).ToString(); } Mottatte setninger som er korte – blir ikke skrevet ut


Laste ned ppt "GPS simulator Et C# program som sender data fra en GPS fil til RS232 og simulerer en GPS engine. Tre linjer pr. sekund er satt opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google