Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / 2011 Helge Paulsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / 2011 Helge Paulsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Kap. 1.6 – 1.7 GRUPPER Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

2 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Roller En grupperolle er en situasjonsbetinget væremåte som omfatter hvordan man bidrar i gruppen og hvordan man forholder seg til andre. Hvordan man bidrar på det mellommenneskelige plan. En funksjonell rolle refererer til det faglige bidraget i en gruppe. Det du er svært god til, og hva du støtter gruppen med, faglig sett. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

3 Belbin’s 9 grupperoller - 1
PROBLEMLØSEREN: Styrke: Kreativ, fantasirik, ukonvensjonell, løser vanskelige problemer. Tillatte svakheter: Overser detaljer. For opptatt av egne ideer til å kunne kommunisere effektivt Uønskede svakheter: Tar eierskap over ideene selv om samarbeid med andre ville gitt bedre resultat. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

4 Belbin’s 9 grupperoller - 2
KONTAKTSKAPEREN: Styrke: Utadvendt, entusiastisk, undersøker muligheter. Skaper og utvikler kontakter. Tillatte svakheter: Overoptimistisk. Mister interessen så snart den første entusiasmen har lagt seg. Uønskede svakheter: Følger ikke opp det som er iverksatt. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

5 Belbin’s 9 grupperoller - 3
KOORDINATOREN: Styrke: Moden, trygg, en god møteleder. Tillatte svakheter: Kan oppfattes som manipulerende. Dytter oppgaver over på andre. Uønskede svakheter: Tar æren for det andre har oppnådd. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

6 Belbin’s 9 grupperoller - 4
PÅDRIVEREN: Styrke: Utfordrende, dynamisk, trives under press. Har drivkraft og mot til å overvinne vanskeligheter. Tillatte svakheter: Tilbøyelig til å provosere. Sårer andre. Uønskede svakheter: Kan mangle evnen til å rette opp situasjoner ved bruk av humor eller unnskyldninger. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

7 Belbin’s 9 grupperoller - 5
ANALYTIKEREN: Styrke: Sindig, strategisk og skarpsindig. Ser alle valgmuligheter. Bedømmer nøyaktig. Tillatte svakheter: Mangler drivkraft og evne til å inspirere andre. Uønskede svakheter: Kynisme uten logikk. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

8 Belbin’s 9 grupperoller - 6
LAGSPILLEREN: Styrke: Samarbeidsvillig, mild, empatisk og diplomatisk. Lytter, bygger opp, avverger friksjoner i gruppen. Tillatte svakheter: Ubesluttsom når avgjørelser skal tas. Uønskede svakheter: Unngår situasjoner som kan medføre press. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

9 Belbin’s 9 grupperoller - 7
IVERKSETTEREN: Styrke: Disiplinert, pålitelig, konservativ og effektiv. Omsetter ideer til praktisk handling. Tillatte svakheter: Lite fleksibel, Reagerer tregt på nye muligheter. Uønskede svakheter: Motstand mot endringer. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

10 Belbin’s 9 grupperoller - 8
AVSLUTTEREN: Styrke: Samvittighetsfull, nøyaktig. Finner feil og mangler. Overholder tidsfrister. Tillatte svakheter: Tilbøyelig til å bekymre seg. Motvillig til å delegere. Uønskede svakheter: Overfokusert / besatt oppførsel. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

11 Belbin’s 9 grupperoller - 9
SPESIALISTEN: Styrke: Målbevist, selvstarter, opptatt av arbeidet sitt. Har en helt spesiell kombinasjon av kunnskaper og ferdigheter. Tillatte svakheter: Bidrar på et begrenset område. Dveler ved detaljer. Uønskede svakheter: Ignorerer faktorer utenfor eget kompetansefelt. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

12 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Grupperoller PROSJEKTTRINN ROLLER Identifisere mål og behov Pådriver og koordinator Planlegge Analytiker og Spesialist Etablere kontakter Kontaktskaper og Lagspiller Organisering Iverksetter og koordinator Oppfølging og gjennomføring Avslutter og Iverksetter Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

13 Grupperoller og omverden
UTADVENDT INNADVENDT Koordinatoren Iverksetteren Pådriveren Problemløseren Kontaktskaperen Analytikeren Lagspilleren Spesialisten Avslutteren Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

14 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
OBS. I praksis kan ikke en gruppe komponeres av en ideell blanding, men av medarbeidere som allerede er i organisasjonen. I praksis kan mange individer spille forskjellige roller, straks de er oppmerksomme på grupperollene. Det er stor ulikhet blant mennesker med hensyn til om de evner å skifte eller spille flere grupperoller. Om lag 30 % har ikke klart definerte grupperoller. Noen mennesker passer ikke til å arbeide i grupper. De er solospillere. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

15 Primær- og sekundærroller
En person har vanligvis 2 – 3 primærroller som de tenderer til å ville bruke i gruppen. I tillegg vil man normalt ha 2 – 3 sekundærroller som man kan påta seg å ivareta for å fremme gruppens arbeid, men som krever en spesiell innsats for å kunne realiseres. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

16 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Til diskusjon Hvilken grupperolle mener du er naturlig for deg? (Belbin’s selvtest) Hva mener du er den ideelle størrelsen på en gruppe? (Tenk spesielt på bidrag fra grupperollene) Ser du noen fellestrekk ved kontaktskaper og problemløser? pådriver og iverksetter? koordinator og lagspiller? analytiker og ferdigstiller? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

17 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Fellestrekk ? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

18 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Fellestrekk ? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

19 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Fellestrekk ? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

20 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Fellestrekk ? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

21 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Til diskusjon Hvilken grupperolle synes du best passer til rollen som coach? Koordinatoren Pådriveren Kontaktskaperen Lagspilleren Iverksetteren Problemløseren Analytikeren Spesialisten Avslutteren Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

22 Gruppedynamikk og gruppetilhørighet
Tuckman & Jensen Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

23 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
1 - Orienteringsfasen Kritisk. Dersom gruppemedlemmene ikke lærer hverandre å kjenne kan dette føre til at gruppen ikke kommer videre. Johari’s vindu. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

24 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Jo-Harris’ vindu MEG SELV Det jeg vet om meg selv Det jeg ikke vet om meg selv Det andre vet om meg A N D R E Blindt Skjult Ukjent Åpent Atferd, rykter ufarlig Det andre ikke vet om meg Det ubeviste hemmelighetene Joe Ingram & Harry Luft Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

25 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
2 - Konfliktfasen Kritisk Lavt konfliktnivå i en gruppe kan være en indikator på gode personlige relasjoner, men årsaken kan også være at gruppemedlemmene ikke er involvert, motivasjonen er dårlig eller at medlemmene simpelthen kjeder seg. Konflikter kan hjelpe en gruppe til å klarlegge mål ved å tvinge medlemmene til å gjøre viktige valg i forhold til gruppens saksforutsetninger. Personlige motsetninger bør også komme frem i lyset. Konflikter kan derfor være en nødvendig forutsetning for gruppesamhold, men hvis konfliktene kommer ut av kontroll kan dette ødelegge gruppen. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

26 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
3 - Strukturfasen Kritisk I denne fasen er det viktig at gruppemedlemmene kan kommunisere åpent med hverandre om personlige ting, og saker som gjelder gruppen. Uenighet vil oppstå, men nå er det viktig at gruppen kan samarbeide gjennom dialog, konstruktive diskusjoner og forhandlinger. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

27 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
4 - Arbeidsfasen Kritisk Det er mange studier som slår fast at tid er nødvendig for å utvikle gode arbeidsmåter og resultatfokus, men tid alene er ingen garanti for at gruppen blir produktiv. Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

28 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
5- Avslutning Planlagt eller ikke planlagt Planlagt: Ferdigstillelse Måloppnåelse Ressurser oppbrukt Ikke planlagt: Uventet problem gjør det umulig å fortsette Myndighet utenfra beslutter nedleggelse Gruppen ikke tilfredsstiller deltakernes behov Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen

29 Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom 2 - 2010 / 2011 Helge Paulsen
Til diskusjon Hvilken fase opplever du at din gruppe er i? Begrunn hvorfor Hva mangler eventuelt gruppen din for å kunne flytte seg til neste fase? Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / Helge Paulsen


Laste ned ppt "Grunnkurs Ledelse - Grupper og kom / 2011 Helge Paulsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google