Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vinne kommune- og fylkestingsvalget 2011? Børre Rognlien, 2. visepresident For Østfoldidretten 22. oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vinne kommune- og fylkestingsvalget 2011? Børre Rognlien, 2. visepresident For Østfoldidretten 22. oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vinne kommune- og fylkestingsvalget 2011? Børre Rognlien, 2. visepresident For Østfoldidretten 22. oktober 2010

2 S TORTINGSVALGET EN SUKSESS !

3 Tre fanesaker fikk god oppmerksomhet Langsiktig finansiering Momsfritak Etterslep anlegg

4 Mobilisering av hele organisasjonen NIF med egen arbeidsgruppe og verktøykasse Idrettskretsene gode alene og i samarbeid, og et godt samarbeid med flere særforbund God mobilisering på anleggsdagen

5 NIF oppnådde gode resultater Politiske partier mer bevisst på idrettspolitikk Mer medieomtale av idrettspolitiske problemstillinger Politiske partier – posisjon og opposisjon - ønsker samarbeid i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2011

6 K OMMUNE - OG FYLKESTINGSVALGET - EN SUKSESS ?

7 God arbeidsfordeling viktig NIF tar seg av partiapparatene sentralt Kretsene tar seg av det regionale partiapparatet Idrettsrådene tar seg av det kommunale partiapparatet

8 Stå fast på idrettens fanesaker – men med lokal forankring Mer anlegg – mindre moms Utnytte engasjementet som ble skapt på anleggsdagen Idrettskretser og idrettsråd kjenner regional- og lokalpolitikken best!

9 V ALGKAMPSTART

10 Brev fra Idrettspresidenten av 1. juli til: Kretslederne Særforbundspresidenter Idrettsråd Lagene

11 Møter på alle nivåer med presentasjon av idrettens fanesaker Sentralt partiapparat Fylkespartier Partier/bygdelister i kommunene

12 Verktøykasse fra NIF til kretser/idrettsråd/særforbund Gode eksempler fra 2009 (tippekupong) Annonsemaler Markeringsforslag NIF 150 år Brevmaler Adresselister Løpesedler Medieplaner Tips nettsteder Tips motparter i lokalsamfunnet Faktainformasjon idrettspolitiske dokumenter Skrekkens eksempler av anlegg – bildebevis Gode eksempler på anlegg – bilder

13 Hovedsaker i valget 2011

14 Anlegg Bygging av nye anlegg Rehabilitering av eksisterende anlegg Gratis hall- og baneleie Vedlikehold av anlegg Arealsikring Markaloven – miljø - Tryvann Deltakelse i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid

15 FRAMDRIFTSPLAN FOR VALGET 2011

16 NIF sentralt Brev til IK-IR-IL – juni 2010 Oppfølging fanesaker statsbudsjett 2011 – høringer i Stortinget (fire komitéer) Møter med partiene sentralt – november/desember 2010 Markering av NIFs hovedsak – NIF 150 år IR-konferansen 2011 – partilederdebatt – NIF 150 år Landsmøtene - april/mai 2011 KS-konferanse – mai 2011

17 IK regionalt Brev til fylkespartiene – juni/juli 2010 Brev til IR – juni/juli 2010 Møte med IR – juni/juli 2010 Møte med fylkespartiene – september 2010 Programmøter i fylkespartiene november Årsmøter i fylkespartiene februar 2011 Markering av NIF 150 år og NIF hovedsak – mars 2011 Fylkesvise markeringer – forsommeren – 2011 Valgmøter m.m. – august/september 2011

18 IR lokalt Brev til kommunepartiene/bygdelistene – august 2010 Møte med kommunepartiene/bygdelistene – september /oktober 2010 Årsmøter/programmøter i kommunepartiene februar 2011 Markering av NIF 150 år og NIF hovedsak – mars 2011 Lokale markeringer - forsommeren 2011 Valgmøter – august/september 2011

19 Denne muligheten har vi bare hvert 4. år – skal vi bruke den?


Laste ned ppt "Hvordan vinne kommune- og fylkestingsvalget 2011? Børre Rognlien, 2. visepresident For Østfoldidretten 22. oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google