Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDET MED BLYSAKEN. Landsmøtevedtaket fra 2009 ”NJFFs forbundsstyre skal arbeide for å få avviklet forbudet mot bly i hagleammunisjon til jakt. Dette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDET MED BLYSAKEN. Landsmøtevedtaket fra 2009 ”NJFFs forbundsstyre skal arbeide for å få avviklet forbudet mot bly i hagleammunisjon til jakt. Dette."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDET MED BLYSAKEN

2 Landsmøtevedtaket fra 2009 ”NJFFs forbundsstyre skal arbeide for å få avviklet forbudet mot bly i hagleammunisjon til jakt. Dette gjelder ikke ved jakt i våtmarksområder. Dette bør innlemmes i Handlingsprogrammet for de neste 3 år.”

3 Forbundsstyrets oppfølging Styret nedsatte en referansegruppe for å utrede blysaken sammen med jaktskytterutvalget Arne Jørstad, leder (forbundsstyret) Bjørn Næss (leder NJFF-Hedmark) Gunnar Borgen (leder NJFF-Østfold) Terje Havsø (nestleder NJFF-Rogaland) Arild Pettersen (Bodø JFF) Espen Luka (fylkesinstruktør hagle, Møre og Romsdal)

4 «Blygruppens» mandat – Utarbeide felles rapport som skal oversendes til forbundsstyret – Foreslå argumentasjonsgrunnlag for videre oppfølging av saken Finne fram til aktuelle argumenter og underbygge disse Vektlegge faglig grunnlag Bearbeide innspill fra fylkeslagene og innarbeide disse i rapporten – Konkretisere/definere landsmøtevedtaket vedtaket Fastmark og havet Våtmarksområder – Definere aktuelle alliansepartnere

5 Anbefalt argumentasjon fra utvalget - 1 1. Bly - gode egenskaper for å oppfylle kravet om human avliving Bly er svært godt egnet som haglmateriale – det er tungt, bløtt og kan benyttes i nær sagt alle haglvåpen uavhengig av alder og type på våpenet

6 Anbefalt argumentasjon fra utvalget - 2 2. Manglende faglig grunnlag for totalforbud mot bruk av blyhagl til jakt Det er ikke påvist blyforurensning på fastmark og over åpent hav - ikkefaglig grunnlag for et totalforbud Fugl får i seg blyhagl ved å spise blyhagl, men utfordringene er først og fremst knyttet til våtmarksområder Rovfugl og rovvilt kan spise vilt skadeskutt med blyhagl – risikoen for liten til å forsvare blyforbud Mulig helsefare for mennesker som spiser viltkjøtt skutt med blyhagl ansees som svært liten

7 Anbefalt argumentasjon fra utvalget - 3 3. Blyhagl brukt på fastmark og over åpent vann/hav utgjør ingen forurensningsfare Mulige utfordringer med blyhagl er knyttet til gjenliggende hagl fra tidligere bruk på skytebaner og i våtmarksområder. NJFF ønsker ikke å oppheve forbudet for disse områdene. Blyhagl fra jakt på fastmark og over åpent hav kan ikke sammenlignes med blydeponier på skytebaner – utgjør ingen forurensningsfare for omgivelsene

8 Anbefalt argumentasjon fra utvalget – 4 og 5 4. Det finnes alternativer til blyhaglpatroner, men de beste alternativene er dyre Gode alternativer er betydelig dyrere i innkjøp enn blyhagl Høye patronpriser - utfordringer for rekruttering av unge jegere Dårlig tilgang på gode haglpatroner for jegerne flere steder rundt i landet Bruk av blyhagl gir full utnyttelse av haglvåpenets kapasitet 5. Norge i utakt med internasjonalt restriksjonsnivå, selv om norske forhold ikke tilsier behov for totalforbud

9 NJFFs videre løp i blysaken Forbundsstyret legger opp til at rapporten danner grunnlaget for argumentasjonen i det videre arbeidet med blysaken. NJFF skal primært arbeide for å få tilslutning til å endre produktforskriftens bestemmelser om bly og blyforbindelser. Forbundsstyret legger til grunn at en forskriftsendring vil være langt enklere å få på plass enn et løp som tar utgangspunkt i å endre produktkontrolloven.

10 Felles innsats - politisk påvirkning Trinn 1 er å sondere muligheten for en politisk tilslutning til å gjennomføre en forskriftsendring Den sentrale målgruppen vil være stortingspolitikerne Alle fylkeslag må følge opp sine politikere = fylkesbenken – Brev er sendt fra NJFF til fylkene med info og beskrivelse av en felles innsats NJFF følger opp sentrale politikere og miljøforvaltningen (Miljøverndep./Direktoratet for naturforvaltning/Klima- og Forurensingsdirektoratet)

11 Politisk avklaring før sommeren? Målet med innsatsen nå er å politisk forberede et formelt innspill fra organisasjonen om en forskriftsendring av Produktkontrollforskriften Dersom vi tolker de politiske signalene som positive, så kjører vi på Dersom de politiske signalene er negative tar forbundsstyret saken opp til ny behandling i høst, med tanke på å legge et tyngre politisk løp – Valget 2013?

12 Februar/mars NJFF sentralt tar kontakt med utvalgte politikere på Stortinget Innen 30. april Fylkeslag i NJFF ber om og avholder møter med Stortingspolitikere fra eget fylke Innen 15. april NJFF sentralt avholder møter med Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Klima- og forurensingsdirektoratet Forsommeren NJFF/fylkeslagene påvirker Energi- og miljøkom. Den politiske responsen avgjør videre framdrift: Positivt Negativt Forsommeren NJFF fremmer et forslag om forskriftsendring for bruk av bly i skogen, på fjellet og over åpent hav Høsten 2011 Forbundsstyret vurderer status og tar stilling til det videre løpet for gjeninnføring av blyhagl til jakt OPPFØLGING BLYSAKEN VÅR/SOMMER 2011

13 ALTSÅ: Argumentasjonen og faktagrunnlaget er klart Styret har lagt et løp ut fra vurdering av muligheter for å lykkes Felles kraftinnsats fra nå og fram til sommeren DETTE SKAL VI KLARE!


Laste ned ppt "ARBEIDET MED BLYSAKEN. Landsmøtevedtaket fra 2009 ”NJFFs forbundsstyre skal arbeide for å få avviklet forbudet mot bly i hagleammunisjon til jakt. Dette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google