Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pediatri. Barn er ikke små voksne Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pediatri. Barn er ikke små voksne Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pediatri

2 Barn er ikke små voksne Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes mot. Barn og familie – helhetstenkning er nødvendig Undersøkelse av barn krever annen fremgang enn undersøkelse av voksne.

3 De fleste (norske) barn er friske og sterke Vanligste sykdommer/ plager: infeksjoner (luftveier, ører), allergi og eksem, skader Barn har 6-8 akutt sykdomsepisoder årlig. Barn har 4-5 legekontakter årlig. ”Ørebarn”/ ”eksembarn” – oftere syke enn andre barn Det imidlertid også i barneårene medfødte funksjonshemninger og sjeldne, alvorlige, kroniske sykdommer diagnostiseres. LSF (langvarig syke og funksjonshemning) – hvor mange? 24-30% - men er avhengig av hvordan dette defineres. Ca. 16% i 1996 oppga å ha sykdom eller tilstand som influerer på dagliglivet i moderat til alvorlig grad i minst 3 måneder i året. Sykelighet hos barn

4 Spedbarnsdødeligheten i Norge

5 Undersøkelse av akutt syke barn Barn samarbeider bare når de har tillit og overskudd. Barn kan ofte ikke gi uttrykk for hva som plager dem. Symptomene er ofte lite spesifikke. Avhengig av å få til et samarbeid med foreldrene. Observasjon av barnet er en viktig del av undersøkelsen.

6 Barn og forebyggende arbeid Spedbarns- og småbarnskontroller – på helsestasjon og hos lege  Lengde og vekt  Motorisk og språklig utvikling  Syn, hørsel Vaksinasjon

7 Egersund kommune – tilbud på helsestasjonen Hjembesøk av din helsesøster når du kommer hjem fra sykehuset 6 uker : Individuell konsultasjon hos lege og helsesøster 1.-3. mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster 3 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 1. Trippelvaksine (difteri/stivkrampe/kikhoste) 1. Hib-vaksine (Haemophilus influenzae type B) 1. Poliovaksine 4 mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster 5 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 2. Trippelvaksine 2. Hib- vaksine 2. Polivaksine 6 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege undersøkelse av hørsel 7.-10. mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster 11 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: 3. Trippelvaksine 3. Hib- vaksine 3. Polivaksine 12 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege 15 mnd.: Individuell / gruppekonsultasjon hos helsesøster Vaksinasjon: MMR vaksine (meslinger/kusma/røde hunder) 2 - 3 år: Individuell konsultasjon hos helsesøster og lege 4 år: Individuell konsultasjon med kontroll av syn 5 år: Individuell undersøkelse / konsultasjon før skolestart

8 Vaksinasjons- programmet 3 måneder: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon, Poliomyelitt DifteriStivkrampeKikhosteHib-infeksjon Polio 5 måneder: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib-infeksjon, Poliomyelitt DifteriStivkrampeKikhosteHib-infeksjon Polio 11-12 måneder: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste, Hib- infeksjon, Poliomyelitt DifteriStivkrampeKikhosteHib- infeksjonPolio 15 måneder: Meslinger/Kusma/Røde hunder MeslingerKusmaRøde hunder 6-8 år: Poliomyelitt Polio 11-12 år: Difteri/Stivkrampe DifteriStivkrampe 12-13 år: Meslinger/Kusma/Røde hunder MeslingerKusmaRøde hunder Ungdomsskolen: Poliomyelitt, TuberkulosePolioTuberkulose

9 Barn og legemidler På tross av lav morbiditet og mortalitet i barnealder er forbruket av legemidler høyt Spesielt i aldersgruppen ½-6 år, der virale luftveisinfeksjoner er dominerende årsak til feber, er unødvendig bruk av antimikrobielle midler vanlig. Barn > 6 måneder – få kliniske forskjeller i forhold til voksne når det gjelder farmakokinetikk. Premature og nyfødte derimot – store forskjeller. Paradoksal reaksjoner på legemidler – eks. sedativa, amfetamin Administrasjonsproblemer – motivere foreldre, foreldreinformasjon. Dosering – ut fra vekt og alder – skal alltid dobbetsjekkes

10 Barne- og ungdomspsykiatri I Flere gutter enn jenter har psykiske lidelser Gutter: Aggressiv, antisosial atferd Jenter: Angst, usikkerhet, følsomhet, hemmet atferd Viktigste typer forstyrrelser:  Emosjonelle (nevrotiske) forstyrrelser  Atferdsforstyrrelser  Utviklingsforstyrrelser

11 Barne- og ungdomspsykiatri II Hos ungdom har problemer særlig relasjon til identitet (kroppsbilde, rolleforandringer, forhold til venner) Atferdsforstyrrelsene dominerer – sosial uakseptabel atferd kombinert med alkohol eller stoffmisbruk. Vanskelig å skille normal-patologi Depressive reaksjoner ofte atypiske Alvorlig psykisk lidelse kan debutere

12 Barn og kreft 1% av samtlige krefttilfeller rammer barn Mellom 125 og 150 barn under 15 år får hvert år diagnosen kreft 1/3 leukemi, 1/3 hjernesvulst, 1/3 andre krefttyper Svulstene er oftest helt forskjellig fra de en finner hos voksne – ofte av embryonalt opphav. Tre av fire helbredes. Kreft er den viktigste årsaken til at barn i alderen 1-15 år dør av sykdom. Behandlingen er intens, med stor morbiditet. Noen sliter med betydelige senskader.

13 Global barnehelse I 1999 døde 11 millioner barn under 5 år av sykdommer som kunne vært forebygget eller helbredet Ca. 70 % av dødsfallene skyldes fem sykdomsgrupper: akutte nedre luftveisinfeksjoner, diaré, perinatale tilstander, malaria og meslinger. Underernæring er både en bakenforliggende årsak og en konsekvens

14 Global barnehelse Viktigste tiltak Rent vann, bedre sanitære forhold Oral rehydrering Vaksinasjon Legemidler mot infeksjonssykdommer Nok mat, sikker mat, Beriking av mat Amming ?


Laste ned ppt "Pediatri. Barn er ikke små voksne Barn er i vekst og utvikling. Enhver alder har somatiske og psykologiske karakteristika som symptomer og funn må vurderes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google