Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Databasebevaring Arne-Kristian Groven, KDRS-samling, Trondheim 05.06 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Databasebevaring Arne-Kristian Groven, KDRS-samling, Trondheim 05.06 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Databasebevaring Arne-Kristian Groven, KDRS-samling, Trondheim 05.06 2014

2 For de som ikke kjenner meg, her er litt bakgrunnsinformasjon Har 20 års bakgrunn innen IT-forskning Snart 3 år i Riksarkivet Arbeider med: – Innhenting av bevaringsverdig arkivmateriale (uttrekk/SIP generering) – Innovasjoner/FoU/nye metoder og verktøy

3 Hvorfor starte her? Dette er presentasjonen jeg holdt på NorDig workshop i København for to dager siden – Men jeg vil bruke halvparten av tiden jeg da brukte: Det vil si en 30 minutters presentasjon på 15 minutter… – For deretter å vise et verktøy som bidrar med ett steg på veien til «evig databaseliv» – De siste 30 minuttene vil jeg bruke til å diskutere forbedringspotensialet hva gjelder bevaring og tilgjengeliggjøring

4 Hvorfor databasebevaring er et velegnet sted for meg å starte Det meste av det digitale materialet vi ønsker å bevare har en databasekomponent i seg – Enten databasene representerer dataene man ønsker å bevare eller de er metadataene I det danske Rigsarkivets nye depotsystem er det pr. i dag lagret 500 arkivpakker (AIPer) – 90% av dette er bevarte databaser

5 Hva jeg har drevet med i det siste Kartlegging av arbeidsprosesser og programvare for databasebevaring – Dagens praksis i arkiv-Norge – ”State-of-art”, internasjonalt Bruk av SIARD i prosjekter/piloter siste år: – Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring – Departementsprosjektet – …

6 Et eksempel på systemfloraen i en norsk kommune Acos Bostøtte / St@rtsak Husbanken EpanetHabildataKompasOverformynderiRiksgabVisma Link AgressoCapitechEphorteHS-proMatrikkelPa KirkeRita Visma oppvekst bhg. AlregCardinal Familia (avsluttet) Humanus (avsluttet) MD FlyktningPA KisSharepoint Visma oppvekst skole AplharegEA DriftssentralFond 2000InteliCAD MD Voksenopplæring ProaktivSofie (avsluttet) Visma Unike kulturskole ArcGisEcclesiaFronterISAK Micromarc (Avsluttet) Proaktiv kirkegård SysvakVisma Velferd Arcibus Ekko innfordringssyste m G-ProgKF InfoserieMobilprofilProcassoVA Gemini Web-basert opptakssystem Barnehage Arkivplan.noEntroGemini KF Tjenestebeskrive lser NorkomProfilVelferd FamiliaWinMap (GAB) Arx AccessEntryGemini MeldingKing QMNotus (avsluttet)Ps GISVisma CultusWintank AutoCAD Map/LtEPAGNSSKIS Online Scale ReedsoftVisma familia Wis skole

7 Dagens status i Norge Mye bevaringsverdig digitalt skapt arkivmateriale forsvinner – Systemer og deres informasjonsinnhold dør – Spesielt ille for fagsystem: Register, støttesystem... VI TRENGER NOE SOM KAN BEVARE DATABASER: – Effektivt! – Med høy kvalitet!

8 Hvilke alternativer har vi?

9 Arkadukt/ADDML Verktøy ikke distribuert til arkivskapere

10 Dex Extractor Har av forskjellige årsaker ikke fått stor utbredelse

11 Chronos For omfattende/dyrt

12 SIARD Kilde: Save Your Databases! | Urs Meyer, SFA | ECA 2010, April 2010

13 SIARD oppsummert Veldefinert bevaringsformat, SIARD-formatet Veldefinerte transformasjoner – Normalisering fra ulike databaseplattformer (Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Access, DB/2) til et bevaringsformat (SIARD formatet) – Fra SIARD-formatet til en databaseplattform (på SQL:1999 formatet) Velfungerende verktøystøtte, Siard Suite – SiardFromDB, SiardToDB, SiardEdit (GUI)

14 Om SIARD-formatet En SIARD fil er en ZIP fil, på samme måte som DOCX og ODT filer er ZIP filer – 64-bit på grunn av databasenes størrelse – Bestående av XML filer – Muligens også tekst og binærfiler, store objekter – UTF-8 tegnsett på tekstfiler og XML filer Innholdet i SIARD-filen i henhold til SQL:1999 standarden – Ikke bare syntaktisk, men også I henhold til SQL:1999 sine konsistensregler

15 SIARD Formatet: Filenes struktur header metadata.xsd metadata.xml content schema1 table1 table1.xsd table1.xml lob1 record1.txt / record1.bin lob2 record2.txt / record2.bin table2 table2.xsd table2.xml schema2 … … File and folder names short, plain ASCII strings.

16 Dette tas vare på av SIARD Database – Schemas, Users, Roles Schemas – Tables, Views, Routines Tables – Columns, Rows, Keys (Primary, Foreign, Candidate) – Constraints Rows – data records containing primary data Views Users, Roles

17 Metadata som tas vare på av SIARD Database level version (of SIARD format): 2.0 dbname description … schemasList of schemata in the DB users roles privileges Users, Roles, Privileges are defined in SQL:1999 and serve informational purposes. They are not required. Only on this level a minimum amount of non-technical, „archivists“ metadata may be stored. Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

18 Metadata som tas vare på av SIARD Schema level name folder e.g., schema0 description tables List of tables in the schema views routines Views and Routines are defined in SQL:1999 and serve informational purposes (representing code rather than data). They are not required. Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

19 Metadata som tas vare på av SIARD Table level name folder e.g., table0 (in the schema folder) description columns List of the columns in the table primaryKey foreignKeys checkConstraints … rowsnumber of rows in the table Constraints and Triggers are defined in SQL:1999 and serve informational purposes (ensuring consistency when the database is changed, which never happens to archived data). They are not required. Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

20 Metadata som tas vare på av SIARD Column level name folder name of the LOB folder, e.g., lob0 description type SQL:1999 column type typeOriginal defaultValue nullable Nullability and DefaultValue are defined in SQL:1999 and serve informational purposes (ensuring consistency when the database is changed, which never happens to archived data). They are not required. Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

21 Metadata som tas vare på av SIARD Column level name folder name of the LOB folder, e.g., lob0 description type SQL:1999 column type typeOriginal defaultValue nullable Nullability and DefaultValue are defined in SQL:1999 and serve informational purposes (ensuring consistency when the database is changed, which never happens to archived data). They are not required. Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

22 Metadata som tas vare på av SIARD Other table level Metadata Primary key Metadata Foreign key Metadata Reference Metadata … Other Metadata View level Routine level User level Role level Privilege level Kilde: Hartwig Thomas, Enter AG (hartwig.thomas@enterag.ch), 21. januar 2013hartwig.thomas@enterag.ch

23 Eksempel: Transformasjoner fra MySQL datatyper til SIARD datatyper

24 Erfaringer med SIARD Enkelt/lett å generere SIARD-filene – Oppgir databasens adresse og en databasebruker/passord (leseaksess) Databasepersonell hos arkivskapere kan gjøre jobben SIARD Suites GUI muliggjør rask inspeksjon/analyse av data Automatisert, veldokumentert transformasjon gir økt tillit.

25 MEN: SIARD-filen er bare en del i arkivpakken

26 SIARD og arkivaren SIARD (Suite) gjør ikke arkivarens jobb Arkivarens jobb starter når SIARD har gjort sin, eller aller helst lenge før Beskrivelser kan skrives både på databasenivå og tabellnivå Data(base)ordbok og annen dokumentasjon bør vedlegges SIARD-filen.

27 Våre neste aktiviteter For databaser til Noark-4 godkjente system – Eksperimentelt definere utrekk, med utgangspunkt i SIARD-filen – Et prioritert målformatet vil være en RDF representasjon av Noark 5 Hente inn flere fagsystem ved hjelp av SIARD Suite – Dette gjøres allerede av våre kommunale og interkommunale arkivsamarbeidspartenere


Laste ned ppt "Databasebevaring Arne-Kristian Groven, KDRS-samling, Trondheim 05.06 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google