Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRISM – utvikling og erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRISM – utvikling og erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRISM – utvikling og erfaringer
Valborg Helseth Psykiater i Asker/SERAF

2 Agenda Hva er PRISM? Opplæring og oversettelse til norsk
Prosjekt Blakstad Egne erfaringer

3 PRISM (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders)
(www.columbia.edu/~dsh2/prism/) Start USA 1990 ved professor Deborah Hasin, Columbia University

4 PRISM Semistrukturert diagnose intervju
Tar hensyn til diagnostiske problemer som oppstår når pasienter ruser seg 20 DSM-IV akse I lidelser og to akse II lidelser (antisosial og borderline personlighetsforstyrrelse) inkludert

5 PRISM – diagnoser: Rusmiddelmisbruk Rusmiddelavhengighet
Stemningslidelser Psykotiske lidelser Angstlidelser Spiseforstyrrelser Ustabil personlighetsforstyrrelse Antisosial personlighetsforstyrrelse

6 PRISM kartlegging: Oversikt livstids psykiatrisk behandlingshistorie
Rusmiddelhistorie før de diagnostiske seksjonene Livstidsperioder med tung rusmiddelbruk og avholdenhet Livstids og nåværende psykiske lidelser og symptomer

7 Definisjoner rusmiddelbruk
Avholdenhet/minimal bruk Vedvarende rus (chronic intoxication): Ruset 4+ dager i uken i 3+ uker Storbruksepisode (binge use): Ruset 3+ dager i strekk, for eksempel over en helg

8

9

10 Obs diagnostisk upålitelighet
Differensiering mellom primære og rusutløste symptomer: Individuelle bedømminger versus Innebygget, systematisk metode

11 PRISM kartlegging Retningslinjer for å skille rusutløste symptomer fra primærsymptomer Retningslinjer for å bestemme tidsrelasjonen mellom psykiatriske symptomer og rusmiddelbruk

12 PRISM komorbiditets diagnostikk:
Forventet effekt av intoksikasjon og abstinens Rusmiddelutløst lidelse Primær psykisk lidelse

13 Generalisert angstlidelse
Diagnoser der symptomene kan etterlikne intoksikasjons/abstinenssymptomer: Stemningslidelser Psykotiske lidelser Panikklidelse Generalisert angstlidelse Her: Retningslinjer for spesifisering av evt. rusmiddelutløste symptomer

14 Eksempel fra intervju-manualen
Del 4A: Siste alvorlige depresjon

15

16

17 Insomnia beginning during period of depression co-occurring with change in use: expected effect of intoxication/withdrawal (code ‘4’) Insomnia Change in use

18 Kun kode 3 teller som kriterier for diagnose

19 Kurs/opplæring

20 PRISM kurs i Oslo 2-3 klinikere fra hvert av foretakene i Helse Øst invitert til å delta 2 dagers kurs september 2006 på SERAF ved Sharon Samet fra Columbia University

21 Sertifisering SERAF: Katinka Anchersen, Philipp Lobmaier, Nicolaj Kunøe SAB: Inger Danneborg Ahus: Camilla Heidahl Aker: Erik Brenna, May Øverby Østfold: Monica Johansson Diakonhjemmet: Grete Larsen, Cecilie Skule

22 Hvem kan utføre PRISM? ”…individuals with bachelor’s degrees in psychology, nursing degrees, and graduate degrees in psychology or a related discipline. Interviewers should have some work or training experience with substance-using and psychiatric populations”

23 Oversettelse til norsk
(Mye arbeid – ord)

24 Prosedyre Oversettelse fra amerikansk til norsk (v/Ganesa tekst AS) start vår 2006 Gjennomgang og korrigering av norsk versjon Konsensus diskusjoner SERAF Tilbakeoversettelse til amerikansk av korrigert norsk versjon (v/Deborah Lynn Reas) Sammenlikning opprinnelig og tilbakeoversatt amerikansk versjon

25 Prosedyre forts. Nye korrigeringer og drøftinger (med Katinka Anchersen, Tone Lykke-Enger + SERAF) Korrigeringer sendt til ny amerikansk tilbakeoversettelse Endelig tilbakeoversatt versjon sendt Columbia University juni 2007. Godkjenning august 2007 (kun små korreksjoner)

26 Utfordringer oversettelse
Gode norske ord og uttrykk Forståelige spørsmål som ikke mister sin opprinnelige validitet/reliabilitet Kulturelle forskjeller (notater underveis) Konsensus rusbegreper

27 PRISM prosjekt Blakstad
Psykoser og stemningslidelser med rusmiddelbruk November 2007 – desember 2008

28 Inklusjon: Pasienter år (ikke innlagt vedvarende den siste måneden) Psykose (positive psykotiske symptomer og/eller tidligere psykosediagnose) og/eller Stemningslidelse Rusmiddelbruk siste måned før innleggelsen (problematisk rusmiddelbruk) Eksklusjon: Språkproblemer Stor kognitiv svikt Organisk lidelse som påvirker utfall av intervju Informasjon om prosjektet og samtykkeerklæring Screening: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) PRISM intervju Evt. journalnotat om screening- og PRISM resultat (forutsatt at pasienten har gitt skriftlig tillatelse)

29 Målsetting Hvordan fungerer norsk PRISM
Hvordan er fordelingen primær lidelse vs.rusutløst psykisk lidelse Hvilke andre diagnoser finner vi (i tillegg til psykose/stemningslidelse Hvordan fungerer AUDIT/DUDIT som screeninginstrumenter i akuttpsykiatrien

30 · 13 did not want to participate
138 patients identified with presumed problematic substance use Patients excluded from the study: ·       29 due to short admissions ·      13 did not want to participate ·        8 with substance use below threshold ·        6 denied substance use despite info on the contrary ·        6 not possible to be interviewed due to their mental status ·        4 with severe cognitive dysfunction ·        4 not speaking Norwegian or English ·        3 incarcerated during the previous month 4 not included due to other reasons Study population: 61 patients 58 patients with complete PRISM interviews 3 patients with only PRISM substance use sections

31 Noen pasientkommentarer etter PRISM intervju
”Dette skulle vært obligatorisk for alle som innlegges her” ”Greit med så strukturerte spørsmål. Det gjør det lettere å fokusere” ”Tidslinjene bra, jeg blir mer ferdig med det, kan legge det bak meg”

32 Noen pasientkommentarer etter PRISM intervju forts.
”Dette er jo terapi, også!” ”Gir meg følelsen av å være viktig” ”Jeg har en del venner som hadde trengt å gå gjennom dette”

33 Mine erfaringer så langt
Ekstremt lærerikt – aldri lært så mye om rusmiddelvirkninger og diagnostisering noen gang Strukturerte intervjuer vs. ”den gode kliniske samtalen” Rapportene til journal godt mottatt av klinikerne

34 Veien videre Computer PRISM (inkl.ADHD og nikotinavhengighet)
Kontakt: Nye prosjektmidler søkes Anne-Marit Langås inkluderer i prosjekt på Kongsberg (1.gangs henvisning rus eller psykiatri over 16 år – del av NORMOOD) VH ser på Blakstad dataene og skriver


Laste ned ppt "PRISM – utvikling og erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google