Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva nå? Tanker om HiTs fremtid Styreseminar 25. september 2014 Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva nå? Tanker om HiTs fremtid Styreseminar 25. september 2014 Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva nå? Tanker om HiTs fremtid Styreseminar 25. september 2014 Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark

2 Strategisk utgangspunkt sommeren 2014  Ingen fusjon med UiA  En tydelig bestilling fra politisk ledelse/KD 26. mai  Høgskolens strategiperiode går mot avslutning

3 Høgskolen i Telemark Høgskolens utfordringer i et større perspektiv:  Generelle nasjonale og globale trender innen høyere utdanning og forskning  Konkurranseperspektivet/attraktivitet  Kvalitet:  Status: Fagevalueringer, ekstern ressurstilgang  Faglig kraft i FOU-miljøene/tilstrekkelig bærekraft for utdanningsløpene våre nå og senere  Profil:  spissing vs. bredde;  eksellens vs. middelmådighet; --- eller «godt nok».  HiTs rolle i det nasjonale landskapet, hvilken posisjon skal vi ta fremover? Organisering og prioritering av egne aktiviteter.  Vårt fremtidige samfunnsoppdrag? Hvordan skal vi se ut i 2020?

4 Høgskolen i Telemark Flere parallelle prosesser som har med hverandre å gjøre: 1.Ny «Strategi 2020» for Høgskolen i Telemark 2.Respons på KDs bestilling (ferdigstilles ultimo oktober), ---SAKS 3.Ny lærerutdanning fra 2017: Hvilke utfordringer gir det oss? «Kunnskapsministeren har understreket at kvalitet skal være det førende prinsippet for UH-sektorens arbeid. En ny femårig grunnskolelærerutdanning må oppfylle fastsatte krav til masterutdanning. Det er også signalisert høyere forventninger til akademisk standard og ambisjonsnivå på utdanningene generelt, og det vil også gjelde de nye femårige grunnskolelærerutdanninger. Regjeringen vil videre prioritere sentrale skolefag ved innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene. I sin politiske plattform sier også regjeringen at den vil innføre høyere karakterkrav for opptak til lærerutdanningene.» (KD 6/6-14)

5 Høgskolen i Telemark En ramme for veien videre Målet:Universitetsambisjonen ligger fast Middel: Kan være et utviklingsprosjekt med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Profil: På veien mot universitet styrke vår faglige profil med økt vekt på profesjons- og arbeidslivsorienterte utdanninger, samt videreutvikle og forsterke en praksisnær og anvendt forskningsprofil –Tydeliggjøre samfunnsoppdraget –Faglige prioriteringer –Konkretisering av ambisjoner Posisjon/Visjon: Må utarbeides og hentes fra samfunnsoppdraget vi er satt til å løse regionalt, nasjonalt og internasjonalt

6 Høgskolen i Telemark Her er vi: Høy grad av bevissthet og oppmerksomhet knyttet til dette tema i organisasjonen vår Det er gjort et stykke arbeid i løpet av sommeren Dialog med HBV Dialog med NTNU, UiA, NiH og NMBU Dialog med politisk ledelse Allmøtene en god start på et nytt kapittel Tjenestemannsorganisasjonene orientert Innspill til tema for dialogmøtet ble utformet/møtet med statsråd/KD 12. september er avholdt NB! Styreforankring i september Tett dialog med HBV videreføres gitt styrets støtte: forprosjekt og intensjonsvedtak i løpet av høsten er målsetting Strategi 2020 må utvikles og styrebehandles ila oktober

7 Dialogmøte med KD/politisk ledelse Oppsummering fra møtet -KD/politisk ledelse gjennomfører møter for å lytte til sektoren og legge grunnlag for st.melding vår 2015. Åpen prosess -Fem institusjoner på vårt møte: forskjellig tilnærming til oppgaven -Kvalitet styrer struktur, strukturendringer ett av flere virkemidler. Vil bruke tvang om nødvendig -Høgskole vs universitet: ikke noe bestemt ennå, men signaler om at de er positive til profesjonsuniversitet om det argumenteres godt for det -For at strukturarbeidet skal være vellykket, må profesjonsutdanninger og samhandling med regionalt samfunnsliv komme styrket ut -Vi må lykkes bedre internasjonalt, f. eks. i Horisont 2020 -Ønsker å skrive en stortingsmelding som ikke er kontroversiell, men avklarende og fremtidsrettet

8 Høgskolen i Telemark Hvor går Høgskolen i Telemark? FRA University of Southern Norway TIL University of Eastern Norway ???

9 Gruppearbeid I Kunnskapssamfunnet Telemark 1.Hva er HiT sine styrker som kan bli «HIT 2020»? –Tema –Fortrinn og partnerskap 2.Hva er de viktigste sårbarhetsfaktorene for en god utvikling av våre styrker og fortrinn –Størrelse på institusjonen? –Identitet på fag og institusjonsnivå? –Ledelse, form og kultur?

10 Gruppearbeid II Strukturen i UH Norge 1.Hvilke samarbeidsrammer i sektoren gir styrke til «HIT 2020»? –Samarbeid, nettverk, fusjon? 2.Fusjon HBV og HIT –Styrker og muligheter? –Andre partnere også?

11 Høgskolen i Telemark 1.HiT 2020: gruppen skal utarbeide visjon for HiT 2020.Visjonen bør ikke være for lang, skal si noe om hva vi er som institusjon og hva som skal kjennetegne oss. 2.Basert på visjonen over skal gruppen komme med minst 10 utsagn knyttet til ulike mål vi har nådd, der hvert utsagn starter med «HiT har…», f.eks. «HiT har etablert 5-årige lærerutdanninger i alle skolefag.» 3.Hvordan vil høgskolen kunne styrkes/svekkes gjennom en sammenslåing med HBV med tanke på ambisjonen om å løfte kvalitet på utdanning og forskning?


Laste ned ppt "Hva nå? Tanker om HiTs fremtid Styreseminar 25. september 2014 Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google