Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen1 Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen BRUA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen1 Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen BRUA."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen1 Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen BRUA

2 23.11.2014 ”Det er stor forskjell på å identifisere en suksess og å finne årsaken til suksess.” (Bonesrønning 2006)

3 23.11.2014 Vi bygde skolekultur. (Handling og praksis er det som gjør det til en realitet) Hvordan ønsker vi det skal være på skolen vår? Hvem er vi til for? Hvorfor er vår organisasjon etablert? (Irgens) Hva slags menneskesyn skal ligge i bunnen for den skolen vi tror på? (Ped plattform – mangfold) Hvordan kommuniserer vi i vår organisasjon? Hvordan ønsker vi at vår skole skal bli opplevd av elever, foresatte, høyere utdanning, offentlig og privat næringsliv? Hvordan deler vi kunnskap for å gå fra individuell til organisatorisk læring? Hvilke rammer har vår skole og hvordan tydeliggjør vi sammen handlingsrommet? Hvordan få det til å vare over tid? 3

4 23.11.2014 Kulturbygging! Har brukt Skaalvik og Skaalvik (2009) sin forståelse av kulturbegrepet: ” En internalisering av normer, verdier og holdninger som gjør at læreren (ansatte) automatisk tenker og handler i tråd med anbefalingene.” 4

5 23.11.2014 Skoler/organisasjoner som lykkes? Moos (Samme resultat forskning i flere land, også Norge) Sider ved det faglige arbeidet: Undervisning med klar struktur. Klar og tilpasset presentasjon av lærestoffet. Læringsmiljøet: Klare normer og regler for arbeidsinnsats. Kunnskap om effektiv læringsatferd. Kollektiv orientering: Klare og tydelige mål. Behandle elevene med verdighet, respekt og oppmuntring. Lærerne/ansatte gode rollemodeller. Godt samstemt personale. Ansatte involvert. Rektor tilrettelegger, kilde til ideer. Tar beslutninger. 5

6 23.11.2014 KONKLUSJON Vær bevisst din egen rolle, dine handlinger og betydningen det har overfor andre. Skolen må tydeliggjøre felles holdninger. (Gjerne gjennom visjon) Skolens aktivitet må styres av felles tiltak og forståelse. (Skriftliggjør mål og tiltak, tydeliggjør nå-situasjonen, sørg for at alle forstår) Som leder (rektor eller lærer) gi deg selv autoritet gjennom godt samarbeid, faglig dyktighet, gode relasjoner og tydelige lederegenskaper – profesjonskompetanse! 6

7 23.11.2014 Hvorfor Brua? Prosess. Hvordan få alle med? Hvordan skape eierskap? Hvordan få det til å vare over tid?

8 23.11.20148 Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Alle skal ha mulighet til å lykkes hos oss. Samarbeid Positivt menneskesyn Engasjement Trygghet

9 23.11.2014 TILTAK. Hvordan skape en skole hvor våre elever har mulighet til å lykkes? Systematiske tiltak som er forankret i ordinær aktivitet, ikke på siden av skolens kjernevirksomhet! n9

10 23.11.201410 Helhetlig skolemiljø Trivsel og læringstrykk. Beslutninger og styring må bygge rundt felles filosofi. Alle ansatte er rollemodeller. Elever må veiledes, presses, lures, lirkes mot de mål de har satt for skolegangen. VENNLIGHET SOM STRATEGI!

11 23.11.201411 Fokusområder når vi startet Brua. KOMMUNIKASJONSREGLER VOKSENSTANDARD. TYDELIG LEDELSE. TRADISJONER. KULTURBYGGING. POSITIVE PERSONALTILTAK FOR ANSATTE OG ELEVER. GOD FOLKESKIKK. TILPASSET OPPLÆRING. ELEVTJENESTEN AKTIV DELTAKER

12 23.11.201412 Fokusområder BRUA Ungdomsbedrift. Klassemiljø: Drømmeskolen/drømmeklassen. VIP Internasjonalisering. Programfag til valg, grunnskolen. Leseprosjekt. Utvikling Miljøtjenesten

13 23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen13 BRUA bakgrunn Høyt fravær Uro i klasserommet Elever som har problemer med å tilpasse seg skolens regler. Fagvansker Sosial mestring Personalet signaliserte behov for hjelp til å mestre utfordringene i og utenfor klasserommet.

14 23.11.201414 Hovedmål Brua skal iverksette konkrete tiltak og arbeidsmåter som bidrar til at den enkelte elev i størst mulig grad får en opplæring som er tilpasset hans/hennes forutsetninger og behov. Brua skal oppleves som ”akutt”- beredskap, hvor tiltak settes i verk umiddelbart og i henhold til de forutsetninger/behov den enkelte elev eller klassemiljø som helhet måtte ha. Brua skal hjelpe/støtte kontaktlærere og faglærere med å skape trivsel og høyt læringstrykk i klasserommet.

15 23.11.201415 Resultatmål Vi ønsker: Flere elever som opplever faglig mestring Økt selvinnsikt hos elevene og styrke sosial mestring Gode klassemiljø uten uro og konflikter Elevene kommer seg til skolen i rett tid Mindre fravær Elever som trives på skolen Elever som deltar aktivt i den opplæringen som blir gitt Færre elever som opplever mobbing

16 23.11.201416 Effektmål Flere elever som greier å gjennomføre planlagt utdanning Færre elever som avbryter sin opplæring midt i skoleåret Karaktergjennomsnitt på høyde med resten av landet

17 23.11.2014 Tiltak Enkelteleven: Lærere: Oppfølging fravær * Støttelærer Faglig mestring* Spesalped hj.midler Sosial mestring* Eksamenskurs Heimeundervisning* Prøver Klassemiljø: Observerer klasserelasjonene* Læringsressurser Bevisstgjøring på internet Konfliktløsning* Kollegaveiledning Samarbeid* Psykisk helse Drømmeskolen/ drømmeklassen (Voksne for barn) Klasseledelse* Samtalegrupper 17

18 23.11.2014 Evaluering  Evaluering som læring (Dale)  Passe på at evalueringen gir en riktig framstilling. Ikke skape glansbilder som ikke eksisterer.  Evaluering er en del av skolens historie og hukommelse. Rektors rolle å holde skolens utviklingshistorie levende. (Grøterud og Nilsen)  Brua evaluert hvert år. Skriftlig.  Drømmeklassen – evaluert gjennom forskningsmiljø ved Universitetet i Bergen.

19 23.11.201419 Kompetanse / arbeidsområde To Pedagoger og en miljøarbeider/spesialpedagog: Støtte kontaktlærere og faglærere med å skape høyt læringstrykk. Støtte elevene slik at de opplever å lykkes med opplæringen i skolen, og mestre utfordringer i livet eks hybelsituasjonen, rusproblemer, ansvar for eget liv, psykiske utfordringer…..

20 23.11.2014 Ressurser Egne midler + prosjektmidler fra NFK. Arbeidstid Romsituasjonen Handle ikke bare prate!

21 23.11.2014 Aleksander. (Tale til medelever avslutning skoleåret 2011 – 2012) Det var ikke bare skolen som var mest kritisk, men også mer personlige ting. Det var da Brua kom inn i bildet, for så vidt har jo Brua vært inne i bildet hele skoleåret for min del, men det var da jeg trengte dem mest i forhold til arbeidsoppgaver på skolen. De var med å bygge opp en struktur over skolearbeidet, og en slags personlig struktur. De hjalp meg til å få struktur på livet og framtiden. Så, uten Brua så hadde ikke jeg vært her lenger, da hadde jeg nok ”drete” i alt og ikke kommet på skolen i det hele tatt, eller bare levert inn bøkene og slutta på skolen.” Vi vurderer dette som en klar sekser!

22 23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen22


Laste ned ppt "23.11.2014Mosjøen 15.09.2010 - Kurt Henriksen1 Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen BRUA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google