Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Espenakk 20051 HJELPER TILTAK? Unni Espenakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Espenakk 20051 HJELPER TILTAK? Unni Espenakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Espenakk 20051 HJELPER TILTAK? Unni Espenakk

2 Unni Espenakk 20052 Systematiske oversikt Law J, Garrett z, Nye C. (2004): Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder (Cochrane Review) In: The Cochrane Library, Issue  Law, J., Parkinsson, A., Tamhne, R. (2000): Intervention for children with communication difficulties. In Communication Difficulties in Childhood, Radcliffe Medical Press Ltd, Oxon, England  Joffe, V (1998): Approaches to Intervention. Department of Language and Communication Science, City University, London

3 Unni Espenakk 20053 Law 2004:  Rapporten inkluderer 33 studier  Flest studier fokuserte på tiltak i forhold til ekspressive- og fonologiske vansker.  Et mer begrenset utvalg av studier evaluerte tiltak for reseptive problemer

4 Unni Espenakk 20054 Rapporten oppsummerer Effekten av tiltak Organisering av tiltak så som grupper vs. individ, foreldre vs. pedagog/klinikk administrert

5 Unni Espenakk 20055 Språkvansker har mange uttrykksformer. Derfor viktig med ulike former for intervensjon. Law (2000) viser til: Didaktisk tilnærming (undervisning/ trening) Naturalistisk (lære språk i sosiale samenhenger) Hybrid (kombinasjon av didaktisk og naturalistisk)

6 Unni Espenakk 20056 Alder Barn fra 1 til 12 år Problemområde Sparsomt vokabular, reseptive vansker, mangelfull syntaks, fonologiske/artikulatoriske vansker Organisering og omfang Foreldre vs pedagog administrert Fra mnd til uke Noen barn fikk ingen tiltak

7 Unni Espenakk 20057 Tiltak: fonologisk terapi Metafon - tilnærming har vært benyttet. visualisering og verbalisering modell-læring Hanen og WILSTAAR program Sterk grad av foreldreinvolvering

8 Unni Espenakk 20058 Resultatene viste at tiltak kan være nyttig for barn med fonologiske vansker eller vansker med ekspressivt vokabular (ekspressive vansker) I denne type forskning har i liten grad klart å påvise effekt av tiltak når det gjelder barn med reseptive vansker. Her er det behov for mer forskning.

9 Unni Espenakk 20059 Tiltak har generelt sett effekt. Vanskelig å si noe om langtidseffekten av tiltak Resultatene viser ingen markant forskjell på foreldreadministrerte tiltak og tiltak iverksatt av pedagoger. Heller ingen videre forskjell på gruppe vs. individ tiltak

10 Unni Espenakk 200510 Law, Parkinsson, Tamhne 2000:  Direkte tilnærming: o Barn med fonologiske vansker har best utbytte av direkte tilnærming  Indirekte tilnærming: o Barn med reseptive vansker har best utbytte av indirekte tilnærming

11 Unni Espenakk 200511 ’Miljø læring’ utgangspunkt i barnet interesse, læring i naturlige situasjoner, interaksjon, modell-læring etc. Hanen programmet kan være et eksempel Tiltak for å endre barnets kommunikasjonsatferd Skape endringer i kommunikasjonen mellom barnet og omgivelsene

12 Unni Espenakk 200512  Når bør intervensjon settes i gang?  For tidlig identifisering?  Foreldres bekymring må tas på alvor  Viktige faktorer i tiltak  Beskyttende faktorer i tiltak  Langtidsintervensjon

13 Unni Espenakk 200513  Behov for effektstudier, spesielt på effekten av langtidsstudie  Faktorer som kan gjøre effektstudier vanskelig  Heterogen gruppe  Kriterier og definisjoner av SLI  Naturlig utvikling vs tiltak  Hvilke tilnærming er best?

14 Unni Espenakk 200514 Joffe, V (1998): Hensikt: o Kan tiltak forbedre elevenes språklige ferdigheter? o Kan to ulike tilnærminger gi ulikt resultat?

15 Unni Espenakk 200515  Narrativgruppen (fortelling/historie) arbeidet med  forståelse, fortelling, beskrive og trekke slutninger  Vokabulargruppen arbeidet med:  nøkkelbegreper, ordbygging etc…

16 Unni Espenakk 200516  Resultater o Ingen av gruppene hadde framgang på narrative mål o Begge gruppene hadde positiv framgang i vokabular, gjenkalling av setninger, benevning og forståelse av spesielle uttrykk o Trend i narrativ: endring i ordforståelse og endring i forståelse av spesielle uttrykk o Trend i vokabular gruppen: framgang i forståelse av grammatikk og bedre evne til å huske setninger

17 Unni Espenakk 200517  Elevenes vurdering av intervensjon o 74% sa at undervisningen hjalp mht det å snakke og forstå o 56% sa at undervisningen hjalp mht lesing og skriving o 54% sa undervisningen hjalp dem i klasserommet o 54% sa undervisningen hjalp dem i samspillet med venner o 33% sa at undervisningen hjalp dem til å etablere nye vennskap o 41% sa at de ønsket denne spesielle undervisningen skulle fortsette


Laste ned ppt "Unni Espenakk 20051 HJELPER TILTAK? Unni Espenakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google