Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ / §9A SAMARBEID SKOLE / HJEM SØKNAD VGS

3 REGLER FOR PERMISJON Stort elevfravær: Skoleeiers innstramming Søknader om permisjon; 2013:400, 2014: 172 Avslag: 45 og 38 Vi må vurdere: 1. Er det forsvarlig? Innsats/prestasjon undervisningsopplegg, tidligere permisjoner

4 2.Vurdering av søknad: Ikke ved prøver og normalt ikke ved ferie og treningsleir. Kan innvilge til familiebegivenheter organisasjonsarbeid, idrett/kultur på høyt nivå Permisjon til utøvelse av talent på høyt nivå; ikke trening / forberedelse Klassens arbeidsmiljø,sanksjoner, klageadgang Krevende kompetansemål

5 Eksamensresultat Brannfjell 2014

6 Eksamensresultat Brannfjell utvikling

7

8

9 UNDERVISNING og ORGANISERING BRUK AV SKOLENS RESSURSER - STYRKING –Analyse av resultater, oppfølging –Diverse gruppeinndelinger i skriftlige fag og praktisk-estetiske fag –Differensiert undervisning; n y giv, SNO,IOP –Høy elevaktivitet, lesekompetanse –Forsert løp i matematikk/engelsk? –K og H /Utdanningsvalg (UDV)

10 K og H/UDE Besøk VGS etter høstferien 15-20 timer UDV: –Smakebiter fra program; ekskursjoner og besøk –Kunnskap om yrker og utdanningsveier –For- og etterarbeid til besøk VGS –Hva velger jeg?????

11 VURDERING OG OPPFØLGING Lokale læreplaner; tidfestet på tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering Fagutvikling varsles på Fronter; formelt varsel om nedsatt karakter gis kun i orden og oppførsel Utviklingssamtalene; uttalelse fra faglærerne. Konferansetid med faglærerne i februar 2014; erstatter en utviklingssamtale Møt opp!!!

12 ELEVENES ARBEIDSMILJØ §9A ELEVENES PSYKISKE HELSE –Skolens ressursteam –Psykolog i samarbeid med helsesøster –Fraværssamtalen –Fokus i år: Digital mobbing; Bruk Hue –Aulasamlinger –Kantinen, biblioteket, fellesarrangement

13 SAMARBEID SKOLE / HJEM I FAU diskuteres pedagogikk og prinsipielle forhold: møte 16.9 kl.18.30 Enkeltsaker tas opp med den faglærer det gjelder Alvorlige forhold rettes til skolens ledelse I utviklingssamtaler diskuteres elevens faglige og sosiale utvikling Mobilen skal være avslått i timene

14 SØKNAD VGS Søknadsfrist 1.mars 2014 Infoteam:23.9; a,b,c kl.17.30-18.45 d,e,f kl.19.00-20.15. Obligatorisk Yrkes- og utdanningsmesse 5.11 kl. 10.30 og åpent en kveld for foresatte Hospitering VGS uke 41-44 Vilbli.no/ avtal tid med rådgiver

15 ROMOVERSIKT 10A 35 10B 24 10C 23 10D 31 10E 26 10F 22


Laste ned ppt "AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE REGLER FOR PERMISJON EKSAMENSRESULTATER UNDERVISNING/ORGANISERING VURDERING OG OPPFØLGING ELEVENES ARBEIDSMILJØ /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google