Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

< Seminar om arbeidslivsrelevans 25. september, 2008 Karriereveileder Tonje F. Gravås www.karrieresenteret.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "< Seminar om arbeidslivsrelevans 25. september, 2008 Karriereveileder Tonje F. Gravås www.karrieresenteret.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 < Seminar om arbeidslivsrelevans 25. september, 2008 Karriereveileder Tonje F. Gravås www.karrieresenteret.uio.no

2 < Utfordring: Overgangen mellom studier og jobb HF-ere bruker i gjennomsnitt fem måneder på å skaffe seg sin første relevante jobb - er det nødvendig? NifuStep, Kandidatundersøkelsen 2005

3 < Påstander Dere vet ikke hva dere kan (1) Humanister har for lite forståelse for - og tro på - hva de kan bidra med i en jobb Dere vet ikke hva dere vil (2) Hva er en god jobb for deg, hva vil du drive med, hvordan vil du jobbe, med hvem, for hva, hvorfor? Dere vet ikke nok om mulighetene (3) Dere har for lite kunnskap om arbeidslivet og jobbmuligheter for humanister Og ingen av dere har en karriereplan (2)

4 < 1: Hva kan du? Humanistisk kompetanse -eller din kompetanse? Du er mer enn dine eksamenspapirer, du blir ikke ”bare” en fagperson/humanist! Arbeidsgivere ansetter ikke en grad eller et papir – men en person Viktig spørsmål: Hvem er du og hva kan du?

5 < Kompetansebevissthet – vit hva du kan! Hvorfor? Det du vet at du kan, gir deg selvtillit og trygghet Arbeidsgiver tenker: det du vet at du kan – kan du også ta i bruk Men! Ikke noe av det du kan, er selvfølgelig for andre du må kunne sette ord på det!

6 < Hva er kompetanse? Generalistkompetanse - akademiker Spiss- kompetans e Humanist (- og filolog, historiker, nordist, litteraturviter, filosof…) Spissen på spisskompetansen: spesialisering/tema for masteroppgaven

7 Motivasjon Fagkunnskaper Generell akademisk kompetanse – med vekt på ferdigheter Annen kompetanse – med vekt på ferdigheter Personlige egenskaper Arbeidsgiver vurderer hele bildet:

8 < 2: Hva vil du? Du får lettest den jobben du vil ha -motivasjon er viktig

9 < Karriereplanlegging Er det mulig å planlegge fremtiden? Nei, egentlig ikke. Men har du tanker, ideer, planer og mål for fremtiden øker sjansen for at du kommer deg dit du vil. Målrettet – men samtidig fleksibel

10 < Karriere - noe for deg? Karriere er ikke bare for de som streber etter posisjoner, status og penger. Alle mennesker har en karriere! Ordet kommer fra engelsk ”carriage” – vogn Målet med karriereplanlegging er å bli den som sitter i førersetet og styrer vogna!

11 < Hva er en god karriere for deg? Det bestemmer du! Kanskje vil du: bruke utdannelsen din ha en jobb med mye læring og utvikling få en posisjon der du kan bestemme jobbe med trivelige mennesker prøve deg i ulike bransjer jobbe med noe som er viktig for samfunnet ha tid til et liv utenom jobb tjene godt - og dette kan variere gjennom livet

12 < En karriere utvikler seg Alle må starte et sted – den første jobben er vanskeligst å få. Det er ofte gjennom å jobbe du finner ut hva du vil, er god på og trives med. Du trenger ikke ta alle valg nå! Karrieren utvikler seg gradvis – utdanningen ligger alltid i bunn, men jobbefaring blir etter hvert viktigere og viktigere. 27 år – 67 år: du har ca 40 år foran deg i arbeidslivet!

13 < 3: Kjenn dine muligheter! Hvor jobber de fleste humanister? Offentlig forvaltning generelt Byråkratiet spesielt – departementer, direktorater og ”ytre etater” Forskning, undervisning, skole Kultursektoren, museer, arkiv, bibliotek Media, informasjon, forlag Det private næringsliv Dette er velkjent!

14 < Men viktigere: Hva jobber humanister med? informasjon, prosjektledelse, kursvirksomhet, kommunikasjon, research, språkkonsulent, personalarbeid, HR, veiledning, ledelse, formidling, administrasjon, kulturutveksling, organisasjonsendring, kulturminnevern, undervisning, skribentarbeid, reklame, utredning, kulturell kommunikasjon, journalistikk, oversetting, saksbehandling (av ”saker”, personer, rapporter, problemstillinger osv), konsulenttjenester, analysearbeid, fagekspertise, markedsføring, arkiv, kunstkritikk, mellomledelse, service, kommunikasjonsarkitektur, språk, kulturformidling, organisasjonsutvikling, museumspedagogikk, forfatterarbeid, evaluering, salg, bistandsarbeid, kontraktsarbeid, forskning, kulturadministrasjon, produktutvikling, tolking, kampanjeledelse, anmelderi, rådgiving, tilrettelegging, prosessledelse, strategiutvikling, planlegging, arkeologi, medieanalyse, tjenesteutvikling, språkvask, internasjonal kontaktskapning, teamledelse, forhandling, lovarbeid, fagforeningsarbeid, forsikring, kvalitetssikring, opplæring osv osv…

15 < Hvordan finne jobben? Start med deg selv: -Hvilke arbeidsoppgaver vil du trives med? -Hva slags arbeidsform, hvor mye ansvar, type organisasjon, fagmiljø, kultur, ”språk” ønsker du? -Hva slags rolle kan du trives i? -”Tema” – hvilket fagfelt/område/problemstillinger? Så ser du ”ut”: -mulige stillinger og konkrete virksomheter der du kan gjøre dette på den måten

16 < Vil skrive, ikke rutine, utadrettet, tempo, møte mennesker Journalist i avis, magasin, nett, tidsskrift men også: Informasjonsavdelinger eller markedsavdelinger i virksomhet PR- og kommunikasjonsbyråer Jobber som inneholder mye skriftlig formidling for eksempel til brukergrupper, kunder eller internt i virksomheten Opplæring/undervisning i mange ulike former

17 < Dere er attraktive! Humanister: -Anerkjenner flertydighet og kompleksitet (no easy fix) -Representerer en annen stemme (større mangfold - høyere kvalitet) -Kan tenke konseptuelt (”arkitekter”/designe prosesser) -Behersker ulike metoder: analyse, testing, læring, praktisk utviklingsarbeid, statistikk, evaluering -Burde ha forutsetninger for å bygge gode allianser/ relasjoner (lytte, stille spørsmål, forstå problemstillinger, vinne tillit, utfordre, tenke alternative løsninger) -Burde ha lært å lære (sette seg raskt inn i nye og ukjente områder) Kjetil Kristiansen, Aker Kværner Global Learning Centre

18 < Sterke – svake sider Sterke sider - Tilføre nye perspektiver - Lært seg å lære - God skriftlig fremstillingsevne - Gjøre presentasjoner - Bygge relasjoner med andre Forbedringsområder - Selge seg selv og egen kompetanse - Omsette kunnskap til praktiske resultater - Litt omstendelige og teoretiske i både muntlig og skriftlig fremstillingsform - Ikke så vant til å ha mange baller i luften samtidig - Jobbe raskt innen tidsfrister Arbeidsgiverundersøkelse Per Gaarder, Aspire

19 < ”HF-ere kan kommunikasjon!” - men vet de det? Mandag 6. oktober kl. 14.00 Møt humanister som jobber med kommunikasjon på forskjellige måter og som bruker sin språk/tekst/formidlingskompetanse daglig i jobben Innledere fra kommunikasjonsbyrået Naked, tekst- og språkbyrået Arkitekst, informasjonsavdelingen i Posten forfatter Harald Rosenløw Eeg Kom og finn ut hvordan du kan selge din kommunikasjonskompetanse!

20 < Bruk Arbeidslivsdagen 9. oktober! Møt arbeidsgivere, gjør effektiv research, orienter deg om dine muligheter, knytt kontakter, lær om arbeidslivet. Presenter deg og gi fra deg CV-en til de som vil ta imot! 70 virksomheter på stand – fordi de ønsker å komme i kontakt med akademikere fra UiO 18 bedriftspresentasjoner – fordi virksomhetene ønsker å fortelle om seg selv og hvilke muligheter dere har hos dem

21 < Bruk Karrieresenteret! KURS Jobbsøkerkurs CV/søknadskurs, Intervjukurs Spesialkurs (casekurs, økonomikurs o.l.) VEILEDNING Karriereveiledning -1 times samtale med veileder Drop-in, CV/søknad, 15. min Hver dag, kl.15-16 Drop-in, intervju Hver dag, kl.15-16 MØT ARBEIDSGIVERE Arbeidslivsdagen DISP (deltids- og sommerjobber) Bedrifts- og bransjepresentasjoner Besøk ute hos arbeidsgivere Og selvfølgelig: www.karrieresentere.uio.no


Laste ned ppt "< Seminar om arbeidslivsrelevans 25. september, 2008 Karriereveileder Tonje F. Gravås www.karrieresenteret.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google