Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Open Access ved NMBU Ragnhild Solheim Forskningsdirektør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Open Access ved NMBU Ragnhild Solheim Forskningsdirektør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Open Access ved NMBU Ragnhild Solheim Forskningsdirektør
16. oktober 2014 Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 Prinsipper for Open Access ved NMBU
Open Access er et virkemiddel for å realisere NMBUs strategi. Open Access publisering ved NMBU skal følge nasjonal politikk og Kunnskaps-departementets krav. Brage NMBU = universitetets åpne vitenarkiv for egenarkivering. Hensyn til åpenhet skal ikke gå foran krav til kvalitet. Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3 NMBUs strategi Dele kunnskap Open Access ved NMBU
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

4 Synliggjøre universitetets egenart
NMBUs strategi Synliggjøre universitetets egenart Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

5 Kunnskap til rådighet: For det globale kunnskapssamfunnet
NMBUs strategi Kunnskap til rådighet: For det globale kunnskapssamfunnet Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

6 Open Access Godt virkemiddel for å nå målene i NMBUs strategi!
Dele kunnskap Synligjøre NMBUs egenart Det globale kunnskapssamfunnet Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

7 Nasjonal politikk Lange linjer – kunnskap gir muligheter Meld. St. 18 ( ): «Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis finansiert, skal være åpent tilgjengelig» Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrev for 2014 «Forventer at NMBU sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver.» «Understreker forskernes akademiske frihet til å velge faglig foretrukne publiseringskanaler.» Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

8 Nasjonal politikk Statsbudsjettet 2015
«Synleggjering av forsking og formidling av forskingsresultat i tradisjonelle kanalar og i nye medium er avgjerande for å nå ut til eit breitt publikum og mellom anna påverke samfunnsdebatten.» «Open tilgang til vitskaplege artiklar medverkar til at resultata av forsking blir formidla og er tilgjengelege for alle. Talet på ope tilgjengelege artiklar stig stadig, men det er framleis lågare enn potensialet og måla regjeringa har sett.» Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

9 Open Access og publisering
«Gullveien» Artikkel åpent og fritt tilgjengelig ved publisering i Open Access tidsskrift Avgift til tidsskriftene for publisering «Den grønne veien» Arkivering i eget vitenarkiv Brage NMBU (forvaltes av universitetsbiblioteket) Kan gjelde spesielle vilkår for publisering av tidsskriftsartikler i eget vitenarkiv Fange opp annet materiale som ikke er publisert i tidsskrifter (masteroppgaver, kapper for dr. avh. mv) Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

10 Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

11 Finansiering av Open Access
Finansiering nasjonalt Institusjonene pålegges selv å dekke publiseringskostnader og opprette publikasjonsfond Savner enhetlig og nasjonal modell for finansiering av OA-publisering Forslag til tiltak i EU Åpen tilgang obligatorisk for alle forskningsartikler finansiert gjennom rammeprogrammet Horisont 2020 Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

12 Forskningsrådets reviderte policy for «open access»
Oppfordring til forskere som mottar midler fra Forskningsrådet om å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang. Videreføring av krav om egen-arkivering av alle artikler basert på forskning finansiert av Forskningsrådet. Artiklene skal arkiveres i åpne, institusjonelle arkiver, selv om de også er publisert i tidsskrift med åpen tilgang. Forskningsrådet kan holde tilbake midler til prosjekter der artiklene ikke er egenarkivert. Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13 Forskningsrådets nye støtteordning
Ny femårig støtteordning (2015 – 2020) Institusjonene får dekket inntil 50 prosent av sine utgifter for å publisere i tidsskrift med åpen tilgang Utgiftene dekkes etterskuddsvis Hver institusjon søker for sine forskere Ikke begrenset til artikler framkommet gjennom forskningsrådsprosjekter Fra 2020 er målet at utgifter til publisering inngår som en del av institusjonenes indirekte kostnader i søknader om midler til forskningsprosjekter. Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14 Hva gjør NMBU rundt Open Access?
Forvaltning og tiltak (I) NMBUs «publikasjonsfond» er i år på kr og tildeling skjer etter gitte kriterier. Foreløpig forslag for 2015 kr Årlig rapport til Forskningsutvalget over tildelte midler. Fondets størrelse og kriterier for tildeling evalueres årlig av Forskningsutvalget Administrativ oppfølging av Open Access ved NMBU ivaretas av Forskningsavdelingen og Universitets-biblioteket Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

15 Open Access ved NMBU Forvaltning og tiltak (II)
Informasjon og opplæring i Open Access-publisering og valg av gode publiseringskanaler gjennomføres Masteroppgaver leveres som OA-publikasjoner i Brage NMBU for egenarkivering Brage klargjøres for avhandlinger Ved registrering av publikasjoner i CRIStin kan Open Access-publikasjoner godkjennes og lastes opp til Brage av forfatter Open Access seminar for NMBU høsten 2014 Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Copyright: COM/CORBIS Open Access ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Laste ned ppt "Open Access ved NMBU Ragnhild Solheim Forskningsdirektør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google