Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU1 Ragnhild Solheim Forskningsdirektør 16. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU1 Ragnhild Solheim Forskningsdirektør 16. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU1 Ragnhild Solheim Forskningsdirektør 16. oktober 2014

2 ●Open Access er et virkemiddel for å realisere NMBUs strategi. ●Open Access publisering ved NMBU skal følge nasjonal politikk og Kunnskaps- departementets krav. ●Brage NMBU = universitetets åpne vitenarkiv for egenarkivering.Brage NMBU ●Hensyn til åpenhet skal ikke gå foran krav til kvalitet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU2 Prinsipper for Open Access ved NMBU

3 NMBUs strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU3 Dele kunnskap

4 NMBUs strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU4 Synliggjøre universitetets egenart

5 NMBUs strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU5 Kunnskap til rådighet: For det globale kunnskapssamfunnet

6 Open Access Godt virkemiddel for å nå målene i NMBUs strategi! Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU6 Dele kunnskap Synligjøre NMBUs egenart Det globale kunnskapssamfunnet

7 Nasjonal politikk Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU7 Lange linjer – kunnskap gir muligheter Meld. St. 18 (2012-2013): «Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis finansiert, skal være åpent tilgjengelig» Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrev for 2014 «Forventer at NMBU sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver.» «Understreker forskernes akademiske frihet til å velge faglig foretrukne publiseringskanaler.»

8 Nasjonal politikk Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU8 Statsbudsjettet 2015 «Synleggjering av forsking og formidling av forskingsresultat i tradisjonelle kanalar og i nye medium er avgjerande for å nå ut til eit breitt publikum og mellom anna påverke samfunnsdebatten.» «Open tilgang til vitskaplege artiklar medverkar til at resultata av forsking blir formidla og er tilgjengelege for alle. Talet på ope tilgjengelege artiklar stig stadig, men det er framleis lågare enn potensialet og måla regjeringa har sett.»

9 Open Access og publisering «Gullveien» ●Artikkel åpent og fritt tilgjengelig ved publisering i Open Access tidsskrift ●Avgift til tidsskriftene for publisering «Den grønne veien» ●Arkivering i eget vitenarkiv Brage NMBU (forvaltes av universitetsbiblioteket) ●Kan gjelde spesielle vilkår for publisering av tidsskriftsartikler i eget vitenarkiv ●Fange opp annet materiale som ikke er publisert i tidsskrifter (masteroppgaver, kapper for dr. avh. mv) Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU9

10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU10

11 Finansiering av Open Access Finansiering nasjonalt ●Institusjonene pålegges selv å dekke publiseringskostnader og opprette publikasjonsfond ●Savner enhetlig og nasjonal modell for finansiering av OA-publisering Forslag til tiltak i EU ●Åpen tilgang obligatorisk for alle forskningsartikler finansiert gjennom rammeprogrammet Horisont 2020 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU11

12 Forskningsrådets reviderte policy for «open access» ●Oppfordring til forskere som mottar midler fra Forskningsrådet om å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang. ●Videreføring av krav om egen- arkivering av alle artikler basert på forskning finansiert av Forskningsrådet. ●Artiklene skal arkiveres i åpne, institusjonelle arkiver, selv om de også er publisert i tidsskrift med åpen tilgang. ●Forskningsrådet kan holde tilbake midler til prosjekter der artiklene ikke er egenarkivert. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU12

13 Forskningsrådets nye støtteordning ●Ny femårig støtteordning (2015 – 2020) ●Institusjonene får dekket inntil 50 prosent av sine utgifter for å publisere i tidsskrift med åpen tilgang ●Utgiftene dekkes etterskuddsvis ●Hver institusjon søker for sine forskere ●Ikke begrenset til artikler framkommet gjennom forskningsrådsprosjekter ●Fra 2020 er målet at utgifter til publisering inngår som en del av institusjonenes indirekte kostnader i søknader om midler til forskningsprosjekter. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU13

14 Hva gjør NMBU rundt Open Access? Forvaltning og tiltak (I) ●NMBUs «publikasjonsfond» er i år på kr 300 000 og tildeling skjer etter gitte kriterier. Foreløpig forslag for 2015 kr 400 000. ●Årlig rapport til Forskningsutvalget over tildelte midler. ●Fondets størrelse og kriterier for tildeling evalueres årlig av Forskningsutvalget ●Administrativ oppfølging av Open Access ved NMBU ivaretas av Forskningsavdelingen og Universitets- biblioteket Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU14

15 Open Access ved NMBU Forvaltning og tiltak (II) ●Informasjon og opplæring i Open Access-publisering og valg av gode publiseringskanaler gjennomføres ●Masteroppgaver leveres som OA-publikasjoner i Brage NMBU for egenarkivering ●Brage klargjøres for avhandlinger ●Ved registrering av publikasjoner i CRIStin kan Open Access-publikasjoner godkjennes og lastes opp til Brage av forfatter ●Open Access seminar for NMBU høsten 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU15

16 Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU16 Copyright: COM/CORBIS


Laste ned ppt "Norges miljø- og biovitenskapelige universitetOpen Access ved NMBU1 Ragnhild Solheim Forskningsdirektør 16. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google