Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskriften har regler om

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskriften har regler om"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

2 Forskriften har regler om
Fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring Opplæring ut over 300 timer Fravær Permisjon Start av opplæringen fra et annet tidspunkt enn hovedregelen

3 § 2 Virkeområde Hvem forskriften gjelder for:
Forskriftens regler gjelder alle med rett og plikt til opplæring. For de med plikt, men ikke rett, gjelder kun bestemmelsene om fritak fra plikt. Hvem forskriften gjelder for:

4 Hvem forskriften gjelder for
Deltaker i introduksjonsprogrammet: Egen forskrift om fravær og permisjon. Gjelder ikke: Regler om start fra et annet tidspunkt enn hovedregelen.

5 § 3 Fritak – tilstrekkelige kunnskaper
Etter søknad fra den nyankomne. Fritas fra plikten og kan miste retten hvis dokumenterer tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Fritas fra plikten, men beholder retten hvis dokumenterer tilstrekkelige kunnskaper i samisk.

6 § 4 Fritak- helsemessige forhold mm.
Kan etter søknad fritas fra plikt dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Beholder rett til opplæring.

7 § 5 Opplæring ut over 300 timer
Personer med rett som har fullført 300 timer. Deltaker søker, og kommunen må vurdere behov. Vurdering basert på lærers tilråding. Tester for å fastslå behov. Tildeling gjennom enkeltvedtak.

8 § 6 Kortvarig fravær Fravær som til sammen ikke overstiger ti prosent.
Alt fravær (dokumentert og udokumentert) Både enkeltstående dager og dager i sammenheng. Beholder rett til fortsatt opplæring. Kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år.

9 § 7 Langvarig fravær som er dokumentert
Fravær som til sammen overstiger ti prosent. Hvis dokumentert med legeerklæring, beholder sin rett og kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år.

10 § 8 Langvarig fravær som ikke er dokumentert
Fravær som til sammen overstiger ti prosent. Hvis ikke dokumentert med legeerklæring, mister retten til å ta igjen gratis innenfor fristen på tre år. Kommunen kan kreve betaling for langvarig, udokumentert fravær som deltakeren tar igjen.

11 § 8 fjerde ledd – Stans av opplæringen
Stans ved omfattende fravær Omfattende fravær Hyppig Vesentlig lenger enn 30 timer Ikke legeerklæring Ikke varslet på annen måte

12 § 9 Fravær fra opplæring ut over 300 timer
Ingen regel om kortvarig fravær. Avgjørende om fraværet er dokumentert eller udokumentert Dokumentert : Kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på fem år. Ikke dokumentert: Mister de timene en har vært borte.

13 § 10 Permisjoner Kommunen plikter å tilrettelegge opplæringen
Permisjon kun når det ikke er mulig. Søknad med dokumentasjon. Lengden vurderes individuelt Kan ta timene igjen gratis, men fristene forlenges ikke. Permisjon regnes ikke som fravær.

14 Permisjoner, §§ 11-13 Velferdspermisjoner – som arbeidslivet og introduksjons-ordningen, inntil ti dager. Ved egen eller barns sykdom, inntil ett år. Ved fødsel og adopsjon, inntil ti måneder av barnets første leveår.

15 §§ 14-16 Opplæring fra et annet tidspunkt enn hovedregelen
Hindret fra å delta pga store omsorgsforpliktelser tilbakeholdelse mot sin vilje Gjelder også de som har fått fritak av tilsvarende grunner Rett i tre år fra krav settes fram, kommunens plikt i fem år fra krav settes fram.

16 § 17 Enkeltvedtak som kan påklages
Fritak fra plikt og bortfall av rett. Tildeling av ytterligere opplæring. Avgjørelse om betaling for timer. Avgjørelse om permisjon. Avgjørelse om stans, midlertidig eller permanent. Avgjørelse om at rett og plikt inntrer på et annet tidspunkt enn hovedregelen.

17 § 18 Ikrafttredelse Trer i kraft 1. september 2005.
Gjelder personer med tillatelser som nevnt i loven § 17 første til tredje ledd som er innvilget etter 1. september 2005.


Laste ned ppt "Forskriften har regler om"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google