Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte VG1, VG2 ogVG3 St. Paul gymnas 11. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte VG1, VG2 ogVG3 St. Paul gymnas 11. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte VG1, VG2 ogVG3 St. Paul gymnas 11. september

2 Styring og eierskap Eier: Oslo Katolske bispedømme Rektor: Ronny Michelsen Rektors stedfortreder gymnas: Petter Gjessing Inspektør II: Per Nordmo

3 Fravær 0 Melding om fravær skal gis til mentor 0 Hvis ikke blir det registrert som IG 0 Fravær over tre dager skal dokumenters med legeerklæring 0 Foreldre kan følge med på fraværet på It’s Learning 0 Alt fravær hvis en totalt kommer over 15 dager må dokumenteres med legeerklæring 0 Inntil 10 dager av fraværet per skoleår kan strykes

4 Fravær som kan strykes 0 Kronisk sykdom fra 1. dag 0 Det må være levert legeattest på kronisk sykdom 0 Annen sykdom fra dag 4 0 Velferdsgrunner 0 Arbeid som tillitsvalgt 0 Politisk arbeid 0 Hjelpearbeid 0 Lovpålagt oppmøte 0 Representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå 0 Religiøse høytider utenfor Den norske kirke, inntil 2 dager 0 Innvilgete studiedager regnes ikke som fravær

5 Fritak 0 Fritak fra karakter i norsk skriftlig sidemål: 0 Elever som har hatt fritak på ungdomsskolen 0 Elever som er diagnostisert med skade eller sykdom som gjør det vanskelig med to målformer 0 Elever som ikke har tatt norsk ungdomsskole 0 Fritak fra fremmedspråkopplæring 0 Elever som snakker og skriver godt et annet språk. 0 Gjelder bare noen språk 0 Eleven må selv ta eksamen som privatist 0 Skolen må få skriftlig melding hvis eleven ikke skal følge undervisningen i fremmedspråk

6 Matematikk 0 P-matematikk 0 Praktisk matematikk, noe enklere enn T-matematikk. Kan fortsette på samfunnsfagmatematikk. 0 T-matematikk 0 Vanskeligere matematikk, gir mulighet for realfags matematikk 0 Ta kontakt med matematikklærer hvis du er i tvil 0 Kartlegginger er gjort av skolen.

7 Øvrig info 0 Alle foreldre har fått/får tilgang til It’s Learning 0 Følge med faglig utvikling og fravær 0 Kroppsøving på Fantoft – 2B 0 Legeerklæringer og annen info 0 Privatisteksamen, frist 15.9 0 Neste foreldremøte: 0 Eksamen 0 Søking til studier

8 Fagtilbud 2014/2015

9 Regler for fagtilbud 0 To fag over 2 år. 0 Totalt 6 programfag 0 De som har italiensk mister ett programfag


Laste ned ppt "Foreldremøte VG1, VG2 ogVG3 St. Paul gymnas 11. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google