Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PET-CT ved lungekreft St.Olavs Hospital 2014 -en del praktiske poeng for henvisende leger Mariane Olesen Myrthue og Kristin Nesgård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PET-CT ved lungekreft St.Olavs Hospital 2014 -en del praktiske poeng for henvisende leger Mariane Olesen Myrthue og Kristin Nesgård."— Utskrift av presentasjonen:

1 PET-CT ved lungekreft St.Olavs Hospital 2014 -en del praktiske poeng for henvisende leger Mariane Olesen Myrthue og Kristin Nesgård

2 Indikasjoner for PET-CT ved funn suspekt på lungekreft Alle ikke-småcellede lungecancere som potensielt kan behandles med kurativ intensjon, enten kirurgi eller strålebehandling Småcellet lungecancer med begrenset sykdom og aktuell for behandling med kurativ intensjon Cytologisk/histologisk diagnose ikke nødvendig før PET-CT ved typiske bildefunn PET-CT ER IKKE INDISERT Hvis pasienten ikke har lungefunksjon til å tåle den kurative behandlingen, for eksempel radiokjemoterapi Hvis metastasesuspekte forandringer er påvist ved konvensjonell diagnostikk PET-CT brukes ikke til ”verifisering” av metastasesuspekte funn. Metastase bør om mulig verifiseres ved cytologi/histologi, alternativt med mindre ressurskrevende bildediagnostikk enn PET-CT Hvis det er uavklarte funn som mest sannsynlig ikke er metastaser og pasienten ellers er aktuell for kurativ behandling tar vi mot henvisning til PET-CT Mest typiske eksempel: Liten lavattenuerende binyrelesjon Når infeksjon er en like sannsynlig differensialdiagnose som lungekreft Opptak også ved infeksjon Når sarcoidose er differensialdiagnose til lungekreft Opptak også ved sarcoidose

3 PET-CT ved solitære pulmonale noduli (SPN) Rene mattglassnoduli – Ikke indikasjon for PET-CT Delvis solide mattglassnoduli – Persisterende etter 3 måneder og solid komponent ≥ 5 mm i gj.snittlig diameter (målt på mediastinalt vindu på tynnsnittserie) PET-CT indisert som preoperativ undersøkelse med tanke på metastaser fra primærtumor – og ikke for karakterisering av nodulus Solide noduli ≤ 8 mm i gj.snittlig diameter – Ikke indikasjon for PET-CT

4 Hva skal være gjort før en PET-CT henvisning sendes Diagnostisk CT av thorax og øvre abdomen med intravenøs- og per oral kontrast! – for å identifisere de pasienter som har åpenbare binyre- og/eller levermetastaser Supplerende bildediagnostikk ved klinisk mistanke om metastaser Be egen røntgenavd. åpne u.s. for St.Olavs hospital Vurdert at pasienten er kandidat for kurativ behandling – Performance status – Lungefunksjon

5 Minimumskrav til teknisk utførelse av CT toraks og øvre abdomen (fra Nasjonalt handlingsprogram, se www.nlcg.no) Intravenøs kontrast 350mg l/ml (kan måtte justeres og evt. utelates pga. nyresvikt), enten tilpasset pasientens vekt og kroppstype, eller Små pasienter (<60kg) = 100ml Gjennomsnittspasienten (60-85kg) = 150ml Store pasienter (>85kg) = 200ml – Injeksjonshastighet 4.5ml/sek – Forsinkelse Toraks: Injeksjonstid pluss 5 sekunder (gir kombinert arteriell/venøs fase) Øvre abdomen (lever og binyrer): Injeksjonstid pluss 40 sekunder (gir porto-venøs fase) Supraklavicularregionen bør framstilles og undersøkelsen må da starte i nivå med cartilago cricoidea Undersøkelsen rekonstrueres med – Sammenhengende snitt, maks 3 mm, helst overlappende – I tre plan med middels støyreduserende algoritme – Lungene rekonstrueres i tillegg med Maks 3 mm aksiale sammenhengende snitt og kantforsterkende algoritme 8 mm aksiale MIP hvis CAD (computed-assisted image analysis) ikke brukes systematisk 1mm aksiale sammenhengende snitt med middels støyreduserende algoritme ved subsolide lungenoduli

6 Tidspunkt for time Generelt skal lungekreft-pasienter undersøkes innen 1 uke, definert som at pasient henvist en uke skal undersøkes senest uken etter – Ikke alltid PET-CT tirsdag og torsdag, men også andre dager, feks. mandag og tirsdag Lungekreft-pasienter fra andre sykehus i regionen som skal til EBUS på St.Olav pga forstørrede lymfeknuter påvist på CT – PET-CT ved St. Olav dagen før EBUS – U.s. koordineres med pasientkoordinator på lungeavdelingen!

7 Sperret time til lungekreft-pasienter Inn til videre sperret en time hver uke til etter tverrfaglig thoraxmøte torsdag kl.15 Må henvises innen kl.10.00 fredag og settes da opp på time førstkommende tirsdag

8 Undersøkelsesnavn Bruk undersøkelsesnavnet PET- CT helkropp i Kundrad Web – Helkropp betyr da fra vertex til midtfemur med armer opp dog fra fingerspisser til tåspisser ved malignt melanom Det finnes også et undersøkelsesnavn som heter PET undersøkelse – brukes bare til importerte undersøkelser fra andre PET sentre

9 Hva skal henvisning til PET-CT inneholde? Opplysning om tidligere kreftsykdom Tidligere strålebehandling Stråleinduserte inflammatoriske prosesser kan ses lenge etter behandlingen er avsluttet Anbefales å vente minst 3 måneder etter avsluttet strålebehandling Operasjoner samt invasive diagnostiske prosedyrer feks. biopsier Kan gi inflammatoriske prosesser Anbefales å vente 2 måneder innen det tas PET scanning

10 Henvisning til PET-CT Kjemoterapi Kan i forskjellig grad endre biodistribusjonen av FDG og opptaket av FDG i tumor Derfor skal det optimalt sett gå 10-14 dager etter siste kjemoterapi-kur til PET-skanning

11 Henvisning til PET-CT Klaustrofobi? -Pasienten skal ligge stille under CT scanningen -få minutt -og under PET scanningen -ca 20-25 minutt avhengig av høyde og BMI -Hvis pasienten har smerter -send gjerne med smertestillende da dette ikke finnes på nukleærmedisinsk avdeling! -Evt. beroligende medikament

12 Henvisning til PET-CT Derfor må vi vite om granulocytt kolonistimulerende faktor: – Hvis det gis G-CSF kan det gi et boost av den røde benmarg og det viser seg på bildene som et diffust økt aktivitetsopptak i den røde benmarg – Samme fenomen kan også ses i milten Viktig ved tolkning av lymfompasienter

13 Diabetes type 1 og PET-CT Hvorfor er vi interessert i om pasienten har diabetes? – Type 1 diabetikere er vanskelige pasienter å undersøke med PET – Type 1 pasienter er meget insulinfølsomme når de tar insulin skyter de sukker inn i cellene og det gir enormt høyt FDG- opptak i muskel- og fettvev – Det blir altså for lite glukose tilgjengelig til hjernen og eventuelle tumores! Opptaket i tumor vil bli underestimert ved høyt blodsukker

14 Diabetes type 2 og PET-CT Type 2 diabetikere har perifer insulinresistens, altså ikke så mye fett- og muskelopptak De kan gjerne ta metformin. Det har ingen betydning for blodsukkernivået på undersøkelsesdagen, men det gir diffust høyt tarmopptak som vanskeliggjør bildetolkningen – Derfor må det opplyses i henvisningen – Det kan gjerne pauseres, men virkningen holder dessverre meget lenge

15 Ikke-diabetikere og faste Hvis en ikke-diabetes pasient ikke er fastende, men egentlig ikke har så veldig høyt blodsukker heller (fx 7-8 mmol/l) – vet vi at personen har et høyt insulinnivå og vi vil se et høyt muskel- og fettopptak på skanningen Derfor skal pasientene være fastende, men skal heller ikke ha for lavt blodsukker (fx 3 mmol/l) – går over på det adrenerge system for å få energi og dette ønsker vi ikke

16 Pris? En FDG leveranse koster 98.000 kr Ca. 16.300 kr pr undersøkelse når vi har 6 pasienter pr. dag. + driftskostnader!

17 Normal distribusjon

18 Pitfalls og bifunn Brunt fett (ses utrolig mange rare plasser) Skjelettfrakturer Degenerative skjelettforandringer Granulasjonsvev - sårheling Inflammatoriske prosesser - fx pneumonier og diverticulitt Uterus-myomer kan ha opptak

19 Fysiologisk opptak i brunt fett

20 Bifunn Tubuloviløse adenomer i tarmen Thyreoidea-opptak (opp til 30% maligne) Wartins tumores i glandula parotis- benigne (men meget høy FDG aviditet = høy SUV) Tonsille-cancer (5% av hoved-hals cancer pasienter har synkron lungecancer!) Larynx-cancer (ensidig opptak i stemmebånd- obs ensidig stemmebånds parese!) Binyreadenomer (eller metastaser) Ovariecancer (eller ovulasjonscyste obs postmenopausal?) Endometriecancer Fibrøse dysplasier

21 Bifunn/pitfall Wartins tumor- høy SUV men benign etiologi

22 Bifunn/pitfall Høyresidig lungekreftVenstresidige costafracturer

23 Falskt negative funn Mucinøse adenocarcinomer Langsomt voksende adenocarcinomer Minimalt invasivt adenocarcinom (MIA)- tidligere kaldt broncoalveolært carcinom) Carcinoide tumores


Laste ned ppt "PET-CT ved lungekreft St.Olavs Hospital 2014 -en del praktiske poeng for henvisende leger Mariane Olesen Myrthue og Kristin Nesgård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google