Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske meldinger – Gevinst eller merarbeid - for hvem? Ove Nordstokke - SUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske meldinger – Gevinst eller merarbeid - for hvem? Ove Nordstokke - SUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske meldinger – Gevinst eller merarbeid - for hvem? Ove Nordstokke - SUS

2

3 Bakgrunn Meldingsutveksling mellom sykehuset og Stavanger Kommune ble startet i 2004. –Lang erfaring med meldingsutveksling Pilotsykehus for Elin-k –Liten erfaring med Elin-k

4 jan.11totalt Fysio rapp65 1525 Utskr rapp85 4046 Epikrise81 2727 Utskr.klar86 2379 Ergo rapp10 311 Søknad163 3621 49014609

5 14609 frimerket a 7 kr =

6 Suksesskriteriet nr 1 – Riv i stykker papirene

7 Suksesskriteriet nr 2 – Lag enkle og intuitive systemer

8 Suksesskriteriet nr 2 – De ansatte må oppleve arbeidsoppgaven som nyttig

9 Hvilke gevinster har vi sett i Stavanger Enklere å lese rapportene Bedre plass til å formulere innholdet –Gevinst? Færre oppklarende telefonhenvendelser Mindre tid på å ”administrere” en melding –Før måtte man kopiere, faxe, telefonere etc

10 Spørreskjema Vi gjorde en spørreundersøkelse 14 dager FØR oppstart og 6 mnd etterpå.

11 Før innføring av elektronisk melding var det 21,9 % som var godt fornøyd med den papirbaserte utskrivningsrapporten. 6 mnd etter innføringen er hele 91,3 % i kategoriene svært godt fornøyd/godt fornøyd med den elektroniske løsningen

12 På spørsmål om ulemper med papirbasert svarer 27 av 32 at det er for liten plass til mine opplysninger, og 29 av 32 svarer at utydelig/uleselig håndskrift er en ulempe. På spørsmål om ulemper med elektronisk utskrivningsrapport svarer 10 av 23 at det ikke finnes noen ulemper. 5 av 23 svarer at det er for mange felter å fylle ut før man begynner å skrive i rapporten.

13 Bedre plass gir økt tidsbruk Etter innføring av elektronisk rapport ses det en økning i bruk av tid. –De som tror at data sparer tid tar altså feil.

14 Gir lengre rapporten en bedre kvalitet? Antall ord i rapportene øker både for sykepleier og lege. Før innføringen av elektronisk melding var 75 % helt eller litt enig i påstanden om at elektronisk utskrivningsrapport bidrar til økt kvalitet i forhold til innholdet i meldingen. Etter innføringen øker denne gruppen til 91,3 %.

15

16

17 Nye gevinster? For PLO-utskrivningsrapport ser vi ingen gevinster –Tar lengre tid – ”For mange klikk” –manuell registrering av et medikament = 10 klikk Inntil Stavanger har på plass en elektronisk medikamentmodul ønsker vi heller å fortsette med den rapporten vi har i dag. Ønsker oss en ”dagsaktuell ut rapport” og en ”epikrise” –Hvis epikrise kan skrives når pas reiser trenger vi kun det.

18 Logistikkmeldinger - vil gi oss store gevinster Hvor lang tid bruker du på å melde en pasient utskrivningsklar (inklusiv tid til anonymisering, fax og kontroll via telefon) antall 0-1 min0 2-3 min0 4-6 min6 over 6 min18 ikke svart0 I ettertid ser vi at tidsskalaen i spørreskjema var feil. Har målt at spl kan bruke opp mot 15 min på denne arbeidsprosessen

19 Gevinster Vi har meldt 864 pas utskrivningsklare til Stavanger kommune i 2010 15 min pr pas = 864/4 = 216 timer 18 samarbeidskommuner (18 x 216 timer = 3888) 3888/1846 = 2 årsverk

20 Gevinster SUS ser en stor gevinst i å ta i bruk PLO- logistikkmeldinger Vi ønsker å starte med dette – og spre det til alle kommuner så raskt som mulig. Savner ”Melding om planlagt dag ut”

21 Utfordringer med dagens løsning i SUS - og delvis med en ELIN-K pilot De ansatte gjør feil –Feil dokument på feil pasient Vanskelig å forholde seg til flere ulike prosedyrer Hvis pas bor i Stavanger da skal vi gjøre slik, men hvis han bor i Sandnes da skal vi gjøre slik….. Hvis han har kommunal tjeneste skal vi gjøre slik, men hvis han ikke har det skal vi gjøre slik….. De ansatte kjenner ikke kommunegrensene ”eg trodde Sola va ein del av Stavanger” –Rett dokument – feil kommune

22 Rutiner for oppfølgning av avvik - og solide systemer

23


Laste ned ppt "Elektroniske meldinger – Gevinst eller merarbeid - for hvem? Ove Nordstokke - SUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google