Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lav vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa i norske sykehjem i 2012/13 sesongen Bentele, Horst; Marianne Riise Bergsaker ; Hauge, Siri Helene; Bjørnholt,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lav vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa i norske sykehjem i 2012/13 sesongen Bentele, Horst; Marianne Riise Bergsaker ; Hauge, Siri Helene; Bjørnholt,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lav vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa i norske sykehjem i 2012/13 sesongen Bentele, Horst; Marianne Riise Bergsaker ; Hauge, Siri Helene; Bjørnholt, Jørgen V.

2 Innhold Bakgrunn: flere utbrudd av nedre luftveisinfeksjoner på sykehjem i 2012 Formålet med studien Metode Vaksinasjonsdekning beboerne Vaksinasjonsdekning helsepersonell Diskusjon – Hva kan vi gjøre? Sammenfattning

3 Bakgrunn Flere utbrudd i sykehjem i sessongen 2011/2012 10 sykehjem som rapporterte luftveisinfeksjon- utbrudd til den norske overvåkingssystem VESUV fra januar til april 2012 ble inkludert Spørreundersøkelse

4 Utbrudd 2011/12

5 Melding til VESUV www.vesuv.no www.vesuv.no Vi vil gjerne minne både sykehus og sykehjem om deres varslingsplikt for alle mistanker om utbrudd i helseinstitusjoner og at dette også gjelder for utbrudd av Influensa eller utbrudd med Norovirus! Vi vil gjerne ha oversikt over hvordan situasjonen i Norge er!

6 Influensa og sykehjem Sykehjemsbeboere er i høyrisiko Influensavaksinasjon anbefales både for beboere og helsepersonell (HCW) Anbefalt dekning for beboere i sykehjem / langtidsinstitusjoner => 75% Ukjent dekning av influensavaksine blant beboere og HCWs i sykehjem i Norge

7 Hva visste vi? Vi visste at, opptakk av influensa vaksine hos eldre er ikke så bra enn hos yngre At flere land I Europa sliter med å vaksinere helsepersonell VENICE studien: vaksinasjonsdekning i Norge >65 år = 36% Helsepersonell = 12% Vi syntes ikke det var nok!

8 Formålet Å estimere vaksinasjonsdekning for sesonginfluensavaksine i sykehjem blant – beboerne – helsepersonell Om det er en sammenheng – mellom Vaksinasjonsdekning og årlig vaksinasjon kampanjen, og – gratis vaksinering av helsepersonell

9 Metode En tverrsnitts-studie inkluderte alle langtidsinstitusjoner – Hvordan når vi alle sykehjem på raskest mulig måte? Invitasjonsbrev med en link for en elektronisk spørreundersøkelse ble sendt til 429 kommuner Spørreskjema adressert til sykehjems lederne og sykehjems legene om influensavaksinasjon dekning

10 Metode Data: Antall beboere og helsepersonell Antall beboere og helsepersonell vaksinert Vi beregnet Vaksinasjonsdekning av sykehjem i fylke for beboere og helsepersonell Vi sammenlignet Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell – som måtte betale for vaksinasjon mot helsepersonell som ble vaksinert gratis – som hadde vaksinasjonskampanje mot de som ikke hadde vaksinasjonskampanje

11 Sykehjemmene i studien 910 sykehjem i Norge, 391(43%) svarte 37 sykehjem er ekskludert pga. ufullstendige data 354 sykehjem (39%) ble inkludert Sykehjem fra 244/429 kommuner fra alle landets 19 fylker i Norge, deltok

12 Finnmarks sykehjem (langtidsbeboere) 19 sykehjem deltatt i undersøkelsen – 358 langtidsbeboerne – 238 influensa vaksinert = 67% gjennomsnitt vaksinasjonsdekning Median = 62% (range 19%-100%)

13 Vaksinasjonsdekning i sykehjem (beboere) 75% WHO influenza vaccination goal Figure 1: Mean influenza vaccination coverage (95%CI) for residents in NH in % season 2012-2013 Overall VC 68.1% (95%CI; 67.4-68.8)

14 Median vaksinasjonsdekningen (beboere)

15 Vaksinasjonsdekning hos helsepersonell 28237 helsepersonell i 354 sykehjem ble aggregert registrert 214/354 (60%) sykehjem raporterte: «Ingen helsepersonell vaksinert!»

16 Finnmarks sykehjem helsepersonell 19 sykehjem deltatt i undersøkelsen 19 sykehjem: – 776 helsepersonell registrert – 23 vaksinert Mean = 3 % (95% CI 1,8-4,2%) Median= 0  12 av 19 sykehjem meldte at det var ingen av helsepersonell som var vaksinert

17 Vaksinasjonsdekning for helsepersonell

18 Vaccination coverage in HCWs mean and median by county in participating sykehjem Median = 0 (15 counties = 0) County

19 Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell som måtte betale for vaksinasjon mot helsepersonell som ble vaksinert gratis – Ikke noe differens når vi ser på medianen, men ser vi på mean vaksinasjonsdekning av alt helsepersonell er det en liten differens hos de som får vaksinen gratis er vaksinasjonsdekning ca 2% høyere.

20 Vaksinasjonsdekning og årlig vaksinasjon kampanjen Hos beboerne = ingen sammenheng Det var en signifikant sammenheng mellom helsepersonell og vaksinasjonskampanjer, men differensen var veldig lite. – (Mann–Whitney U, P = 0.006 two tailed)

21 Hva hjelper? Nederlandske studier: – Vaksinasjonskampanjer med grunnleggende opplæring om influensa vaksinering og dens innvirkning på smitte på beboerne på sykehjem – Ledelsen i sykehjem har en moralsk forpliktelse å få flest mulig av beboerne og ansatte vaksinert – Gratis vaksinasjon for ansatte

22 Er pålagt vaksinasjon en vei å gå? I USA er det flere sykehus som allerede har innført «pålagt vaksinering» I Nederland ble det diskutert pålagt vaksinasjon i sykehjem Som helsepersonell er man forpliktet aldri å skade en pasient og jobber for pasientens beste Hvordan er det med influensa vaksinasjon?

23 Vaksinering av helsepersonell? En vis dekning av både helsepersonell og beboerne gir en bedre beskyttelse; lavere sykehusinnleggelse, lavere mortalitet. Beboerne på sykehjem er en risikogruppe! Opprettholde arbeidsstyrken Beskytter også familien av helsepersonell

24 Oppsumering Vaksinasjonsdekning  Er lavere i beboerne i norske sykehjem enn anbefalt i rettningslinjene  Er eksepsjonell lav hos helsepersonell  Er signifikant lavere i helsepersonell når de jobbet på steder hvor det ikke ble gjennomført vaksinasjonskampanjer

25 Anbefalinger Raskest mulig iverksette tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen blant beboere og helsepersonell i sykehjem:  Øke innsatsen for vaksinering av både beboerne og helsepersonell på sykehjem gjennom aktivt å promovere for vaksinering  Fortsatt gratis vaksiner evtl. innføre gratis vaksinasjon for helsepersonell Starte nye studier for å finne ut om helsepersonells potensielle barrierer mot vaksinering.

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Lav vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa i norske sykehjem i 2012/13 sesongen Bentele, Horst; Marianne Riise Bergsaker ; Hauge, Siri Helene; Bjørnholt,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google