Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Oppegård IL´s Bordtennisgruppe på NBTF`s klubbutviklingsseminar 12.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Oppegård IL´s Bordtennisgruppe på NBTF`s klubbutviklingsseminar 12.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Oppegård IL´s Bordtennisgruppe på NBTF`s klubbutviklingsseminar 12.10.2014.

2 Temaer Organisering av klubben Positive faktorer i utvikling av en nystartet klubb

3 Om klubben : Oppegård Idrettslag ble stiftet i 1907 Bordtennisgruppa ble etablert høsten 2007 av Thorfinnur Gudmundsson med 6 selvfinansierte bord på Flåtestad Skole. Organisert trening startet opp i Februar 2008. Siden den gang har klubben vokst til ca 200 medlemmer og disponerer lokaler på 3 skoler i Oppegård 5 dager i uken – i tillegg til på Østre Greverud Idrettshall med 1 + 6 bord. Det ene bordet kan brukes i helgene. Bordtennis er dermed den tredje største gruppen i Oppegård Idrettslag etter fotball og håndball. Som nyetablert klubb er stammen av spillere unge mellom 8 – 15 år.

4 Veien videre På Klubbutviklingsmøtet i Februar 2014 satte vi søkelys på organiseringen av klubben. Siden starten hadde gründeren vært bordtennis seksjonens bærebjelke. Derfor ble arbeidstittelen på tiltaksplanen «Fra gründer til bærekraftig og levende bordtennisklubb» Aksjonsplan ble laget rundt organisasjon med følgende elementer: Engasjere flere foreldre til verv (utvide styret og gruppeledere) Definere roller og bygge rollebeskrivelser Dokumentere arbeidsoppgaver Lage Årshjul Rekruttere flere trenere I tillegg har Oppegård Idrettslag etablert ny hjemmeside der Bordtennis har sin egen seksjon Alle aksjonsplaner er gjennomført – dog gjenstår en del arbeid rundt flytting til ny hjemmeside og kvalitetsforberede denne

5 Oppegård Bordtennis Årshjul Vår Måned Ansvarlig Generelt Stor turnering: 1-2 ganger i året Deltakelse på hovedstyremøte (Leder) Deltakelse i OI`s økonomiutvalg (Økonomiansvarlig) OI`s utvalg for fremtidsutbygging (Styret) Sosiale turer/arrangementer: minst 1 per semester (Styret) JanuarLeder Sportslig Leder Leder Økonomiansvarlig Materialansvarlig Leder Sportslig Leder Idrettsregistrering (31/1) Levere Kategori 1 rapport for høstsemesteret Årsmøte (innen ca. 15. Februar) Sende ut giro for vårens treningsavgifter Gjennomgang av utstyr og lagring på alle treningstedene Styremøte Trenermøte FebruarStyret Nestleder Sportslig leder Leder Styret Sportslig Leder Follomesterskapet OI-avisen deadline Rense fjorårets medlemslister Levere Årsmøtepapirer til hovedlaget Follomesterskap Trening i vinterferien, 3-5 dager (info sendes 8 uker i forveien) Møte med Hovedtrener MarsSportslig Leder Sportslig leder Sportslig Leder Leder Sportslig leder Søknad om halltid for turneringer (15/3) Søknad om treningstid til OI/kommunen (15/3) Trening i påskeferien, 3 dager (info sendes 8 uker i forveien) Styremøte Trenermøte AprilStyremedlem Sportslig Leder Leder Leder / Sportslig Leder Dorullesalg vår Søknad om aprobasjon av stevner Idrettsskolen møte Medarbeidersamtale / Kontrakt Hovedtrener MaiLeder Sportslig Leder Leder Sportslig Leder / Styremedlem Sportslig leder Levere Kategori 1 søknad Levere Kategori 1 rapport for vårsemesteret Styremøte Lage terminliste for neste sesong Avtale bordtennistreninger med SFO`ene JuniLeder Sportslig Leder Sportslig Leder lig Leder / Sportslig Leder Lage møtekalender for styremøter høstsemester Treningsplanlegging for høsten: tidspunkter og gruppeinndeling Siste trening før sommerferien ca 20. juni Idrettsskolen med bordtennis, ev. treninger/turnering 1-3 ettermiddager Oppsummering av sesongen pluss informasjon om når treningene starter opp i august

6 Styret Tor Schultz, Leder Yvonne Hording,Nestleder Tor Bjarne Løvmyr, Økonomi Thorfinnur Gudmundsson, Sportslig Ansvarlig Kristian Vengbo, Styremedlem May-Britt Jacklin, Web Ansvarlig Oscar Rogstad: Ungdomsrepresentant: Thomas Schwartz, Leder Kolbotn Bordtennis

7 Andre verv Ansvarlig for påmeldinger: Kristian Vengbo Skrive fra arrangementer: Alle som deltar Sosiale arrangementer : Ane Ulrichsen Dugnad: Eivind Bergsjø Sponsoransvarlig: Yvonne Hording Medlemsregisteransvarlig: Hanne Schultz Draktansvarlig: Linda Olsen Politiattest: Yvonne Hording Materialforvaltere :Tor Bjarne Løvmyr, Jan Erik Johansen Webredaktør / Layoutansvarlig : May Britt Jacklin Facebook ansvarlig: Oscar Rogstad Fotografer: Rasmus Benestad, Jacob Benestad Filmfotografer: Rasmus Benestad, Jacob Benestad Ansvar for voksentreninger: Jan Erik Johansen Lagleder i 3. divisjon : Rikard Johansson Lagleder i 4. divisjon: Kristian Vengbo (Oppegård 2), Tor Bjarne Løvmyr (Oppegård 3)

8 Turneringsverv Sekretariat : Jan Rogstad, Brede Nilsen, Tor Bjarne Løvmyr Kiosk: Ane Ulrichsen, May Schwartz, (Kristine Ørmen), Evelina Jankovic Hall: Thomas Schwartz Utstyr: Thorfinnur Gudmundsson Transport av utstyr til og fra hall: Gard Olsen Media og utsmykking m.m.: Yvonne Hording, May Britt Jacklin Invitasjon og program: Trine Lise Kolseth, May Britt Jacklin Dommere: Thorfinnur Gudmundsson Sportslig: Thorfinnur Gudmundsson, Rikard Johansson

9 Eksempel på rollebeskrivelse Styremedlem Oppgaver / Ansvar Delta på styremøter Lede og informere om «Neste to måneder» - i samarbeid med Sportslig Leder Annonsere turneringer, ta i mot påmeldinger Sjekke at lisens er ok før turneringer Sende ut info til medlemmer Annonsere treningssamlinger og ta i mot påmeldinger Vedlikehold av Distribusjonslister Distribuere informasjon fra eget styre til webansvarlig og/eller til medlemmene Styrets link til Draktansvarlig Styrets link til Dugnadsgruppen

10 Veien videre ll Fra Klubbutviklingsmøtet ble det også lagt en del føringer for klubben – en slags ønskeliste/visjon – eller «dream list» som det vil jobbes videre med. Enkelte vil være dedikerte aksjoner eller prosjekt – flere har avhengigheter til moderklubben (f.eks. Faste lokaler for bordtennis som ligger i utviklings- og fremtidige byggeplaner (ikke besluttet) – andre tas opp i handlingsplanen for årene femover. Når det gjelder det sportslige er visjonen : Flere spillere Flere trenere Godt sosialt miljø som lever opp til OI`s visjon: ”Der alle har gleden av å være” Konsolidering og videreutvikling av klubben som solid organisasjon for drift av bordtennisgruppa Mer langsiktig mål er større sportslige prestasjoner Forøvrig henvises til Handlingsplan dokumentet

11 Trenere Rikard Johansson, Hovedtrener Oscar Rogstad Ragna Grindheim Markus Brekke Thorfinnsson Bendik Brekke Thorfinnsson Gaute Schwartz Katrine Jacklin Benjamin Kolseth Thorfinnur Gudmundsson

12 Utvikling av trenere: Utvikler egne trenere fra ca 14/15 årsalder Trenermøter Medarbeidersamtaler med utviklingskontrakt Kurs Mentor Lederoppgaver i tillegg

13 Klubbens utvikling – positive faktorer 1 Mye arbeid over tid Fra Ildsjel til bærekraftig organisasjon Utvikling av klubben som organisasjon Kjenne sine begrensninger – ta i mot hjelp Hva ønsker vi å oppnå? Oppegårds verdigrunnlag

14 Klubbens utvikling – positive faktorer 2 Vekst: spillere, trenere, bord, treningssteder, turneringer Variert treningstilbud Er det mulig med: Bredde og spillerutvikling? Flaks Allidrettslag i ryggen Kategori 1 klubb: støtte, krav, muligheter Akseptere verden som ikke perfekt Hva får vi til i mindre grad?


Laste ned ppt "Presentasjon av Oppegård IL´s Bordtennisgruppe på NBTF`s klubbutviklingsseminar 12.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google