Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Båtbrann Skadesak for retten - I forbindelse med klargjøring av stedet for reparasjonsarbeidet hadde det dagen før vært benyttet varme arbeider i forbindelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Båtbrann Skadesak for retten - I forbindelse med klargjøring av stedet for reparasjonsarbeidet hadde det dagen før vært benyttet varme arbeider i forbindelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Båtbrann Skadesak for retten - I forbindelse med klargjøring av stedet for reparasjonsarbeidet hadde det dagen før vært benyttet varme arbeider i forbindelse demontering av innredning - Det ble benyttet åpen flamme for skjære hull i skroget i forbindelse med en reparasjon - Arbeidet ble utført på samme måte som tilsvarende arbeid hadde vært utført tidligere

2 Båtbrann Skadesak for retten Kledning og isolasjon ble fjernet i et begrenset område utenfor der skroget skulle repareres Tilstrekkelig slokkemiddel var tilgjengelig Brannvakt var opprettet og på plass Virksomhetens egen instruks for varme arbeider ble fulgt

3 Brannen oppstod 28. januar 2003 Etter litt tid ble det avdekket brann bak kledning Tilgjengelig slokkemiddel ble benyttet uten at brannen ble slokket Ved evakuering av båten viste det seg at man ikke fikk lukket døren til rommet hvor det brant og skaden fikk et større omfang enn nødvendig Båtbrann Skadesak for retten

4 Fiskebåtreder og forsikringsselskapet velger å gå til sak mot verkstedet med følgende begrunnelse Brudd på krav i: Internkontrollforskriften Brannvernlovgivningen i forhold til krav om instrukser/rutiner og manglende brannøvelser, samt ikke tilstrekkelig brannforebyggende tiltak før arbeidet igangsettes og manglende lukking av dør i forbindelse med evakuering av båten Båtbrann Skadesak for retten

5 Domsslutning Tingretten Verkstedet ble frifunnet med følgende begrunnelse: - Handlingen som ble utført karakteriseres ikke som uaktsom - Forarbeidet tilstrekkelig – innenfor bransjenorm - Utøverne hadde lang erfaring og sertifikat – kunne selv vurdere risiko- og faretiltak - Summen av virksomhetens og arbeidernes handling leder ikke til ansvar - Brannen hadde årsak i upåregnelige forhold Forsikringsselskap og båteier valgte å anke til lagmannsretten

6 Lagmannsretten Begrunnelse - Arbeidsstedet ble definert som midlertidig arbeidssted - Sannsynelig startet brannen i isolasjon som var inntrukket med olje med spredning til annet brennbart i skroget. - Ikke etterlevet krav i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-1 - Ikke fulgt krav i Sikkerhetsforskriften om varme arbeider fra forsikringsselskapet Eksempel på brudd: Ikke tilstrekkelig kontroll av arbeidsplassen Manglende avskjerming/tildekking Manglende kontroll av brennbarhet i isolasjon

7 Domsslutning Lagmannsretten Verkstedet har utvist uaktsomhet Sveiserne har utvist uaktsomhet Totalt sett uaktsomt nok til å bli dømt Rutiner rundt slokking og evakuering ble betraktet som tilstrekkelig Skadeerstatning til både reder og forsikringsselskap fra verksted/forsikringsselskap med totalt kr. 5.000.000,-


Laste ned ppt "Båtbrann Skadesak for retten - I forbindelse med klargjøring av stedet for reparasjonsarbeidet hadde det dagen før vært benyttet varme arbeider i forbindelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google