Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Halvårsmøte Oslospeiderne Høgskolen i Oslo 5.November 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Halvårsmøte Oslospeiderne Høgskolen i Oslo 5.November 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Halvårsmøte Oslospeiderne Høgskolen i Oslo 5.November 2012

2 Velkommen

3 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av representanter 1.2 Ordstyrer 1.3 Bisitter (Øistein Eriksson) 1.4 Referenter (Heidi Anderson, Anette L. Vilberg) 1.5 Inkalling 1.6 Forretningsorden 1.7 Saksliste 1.8 Signering av Protokoll 1.9 Tellekorps

4 2. Terminliste Presenteres av Karl-Andreas Kjelstrup

5 2. Terminliste VALG Kretsstyrets innstilling: - Terminlisten vedtas

6 3. Budsjett 2013 Presenteres av Per Olav Kolberg

7 3. Budsjett 2013 VALG Kretsstyrets innstillinger: -Budsjettet vedtas -Kretsstyret gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor budsjettets rammer.

8 4. Organisering av eiendommer Presenteres av Stian Seland

9 4. Organisering av eiendommer Bakgrunn: Kretstinget 2011 vedtok å overta Blåhaug Kretstinget 2011 vedtok egne vedtekter for Blåhaug Nå – Kretsstyret foreslår å overta Krakosseter Hensikt: Vi foreslår å overta Krakosseter, men ønsker å samle alle eiendommer under ett felles sett med vedtekter.

10 4. Organisering av eiendommer Blåhaug har ikke krav om egne vedtekter. Forslaget: Oslospeiderne som ansvarlig eier med kretsstyret som utøver av den daglige eiendomsforvaltningen- og utviklingen. Ønsker vi å løfte ansvaret vekk fra kretstinget til et annet organ?

11 4. Organisering av eiendommer Utdrag fra gjeldene vedtekter for blåhaug: §3 «… Oslospeidernes kretsting er Blåhaugs øverste myndighet…» §4 «…. “to operative organer”, Rådet og Hyttestyret. Rådet består at kretsleder (el. stedfortreder), gruppelederne i kretsen (el. stedfortreder), en representant for OG-lag eller tilsvarende grupperinger samt de medlemmer rådet selv velger inn…» §9 «…vedtektene endres av Rådet og stadfestes av kretstinget..»

12 4. Organisering av eiendommer Forslag til vedtak: Kretstinget setter vedtektene for Blåhaug til side og vedtar følgende prinsipper for organisering av kretsens eiendommer: -Kretstinget er det øverste organet for Oslospeidernes eiendommer. Mellom kretstingets møter er det kretsstyret som har det overordnede forvaltnings- og utviklingsansvaret for de ulike eiendommene. -Kretsstyret står fritt til organisere innenfor rammene gitt av kretstinget den praktiske forvaltningen og utviklingen på den måte kretsstyret vurderer det mest hensiktsmessig, herunder oppnevne driftsstyrer, dugnadsgjenger, og lignende. -Kretsstyret rapporterer årlig om status på de ulike eiendommene til kretstinget gjennom årsberetningen.

13 5. Endring av vedtektenes §2-5 Presenteres av Stian Seland

14 5. Endring av vedtektenes §2-5 Bakgrunn: Oslospeidernes vedtekter har i dag følgende § 2–5 (første ledd): «Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Hele styret velges samtidig. Valgåret sammenfaller med kalenderåret.» Forslag til vedtak: Paragraf § 2–5 1.ledd endres til: «Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år.»

15 5. Endring av vedtektenes §2-5 Resten av paragrafen forblir uendret.

16 6. Overtakelse av Krakos Presenteres av Per Olav Kolberg

17 6. Overtakelse av Krakos KRAKOSseter – gave til Oslo krets Kretsen ble og man opprettet stiftelse i 1973 2004 - Oslospeiderne Behovet for stiftelsen er ikke lenger til stede Stiftelsesstyret og kretsstyret har vurdert muligheten for å overføre eiendommen tilbake til kretsen for kr. 0. Det vil ikke utløse dokumentavgift etter dokumentavgiftsloven § 3 jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 bokstav a. Dette har vi fått bekreftet fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Kretsstyret ser det som mest hensiktsmessig å ta KRAKOSseter tilbake i eget hus, i stedet for å operere med en egen juridisk enhet på siden av foreningen. Overføring av eiendommen er vedtatt 2 ganger av stiftelsen. Etter vedtak i kretstinget kan stiftelsens styre og kretsstyret gå videre i prosessen med å søke stiftelsen avviklet.

18 6. Overtakelse av Krakos Kretsstyrets innstillinger: -Kretstinget vedtar at Oslospeiderne overtar eiendommen KRAKOSseter og alt som tidligere har vært eid av stiftelsen Candidat Edvard Eckhoffs stiftelse -KRAKOSseter følger de samme retningslinjene som gjelder for andre hytter eid av kretsen.

19 7. Orienteringssaker

20 7.1 Landsleir 2013 -Påmeldingen er åpnet -Ambassadør: Anette Monsen Londalen

21 7.2 «Oslospeiderne FD» Presenteres av Kris Skappel

22 8. Valg 8.1 Kretsstyret, bestående av kretsleder, visekretsleder og minst 3 styremedlemmer 8.2. Revisor 8.3. Valgkomité

23 8.1 Valg på kretsstyret Presenteres av valgkomiteen.

24 8.2 Revisor Kretsstyrets innstilling: Kretsen velger BDO AS som revisor for regnskapet 2012.

25 8.3 Valgkomiteen Kretsstyrets innstilling: Kretsen gjenvelger den sittende valgkomiteen: -Reidar Stockfledt -Solrun Vannes -Monica Holst

26 9 Eventuelt -Lederhelg på Sørmarka 16.- 18. november -Nissefest 5. Desember -Vårsamling (kretsting) -Oppdrag Oslo 5-7 April -Oppdrag Krakos

27 9 Eventuelt – Lederhelg Lederhelg på Sørmarka 16.- 18. november Sørmarka kurs og konferansesenter Sosial ledersamling med kurs! Velg og vrak blant kurs: Trinn1 Trinn2 1.Hjelpskurs Skinnarbeid GSP/GEocaching Kokeutstyr Knuter/surringer Speiderbasen Fredag Sosialt Lørdag Kurs Sosialt Søndag Kurs Camp Education – eget opplegg for rovere! Mer praktisk versjon av trinn1 + emnekurs

28 9 Eventuelt – Nissefest 5. Des (Kretsen kjøper inn grøt til de som kommer) Bakkehaugen kirke Fakkeltog Grøt Lek og sang

29 9 Eventuelt – Vårsamling SaK: regnskap 2012 Landsleir 2013 (ROVER) - Prosjekt KRAKOS Kurs/inspirasjon? Ideutveksling

30 9 Eventuelt – 5-7 April Fredag Sosialt Lørdag Oppdrag Sosialt Søndag Premier

31 9 Eventuelt – Prosjekt KRAKOS Hva skjer om vi gir rovere et oppdrag? Om de får utstyr, resurser og kontakter? …. vi snakkes på vårsamlingen


Laste ned ppt "Halvårsmøte Oslospeiderne Høgskolen i Oslo 5.November 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google