Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorpolitikk i endring * Delmål 3 i praksis * Drammen kommune, PSU 8. september 2014 Roger Moen Senter for seniorpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorpolitikk i endring * Delmål 3 i praksis * Drammen kommune, PSU 8. september 2014 Roger Moen Senter for seniorpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorpolitikk i endring * Delmål 3 i praksis * Drammen kommune, PSU 8. september 2014 Roger Moen Senter for seniorpolitikk

2 Vårt samfunnsoppdrag Synliggjøre seniorer som en viktig ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv Skape økt seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og hos den enkelte Bidra til at flere virksomheter integrerer seniorperspektivet i personalpolitikk og ledelse

3 Hvem står bak SSP Til sammen 30 tilsluttede organisasjoner

4 IA-avtalens overordnede mål å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

5 Hva er seniorpolitikk i arbeidslivet? Seniorpolitikk i arbeidslivet er samfunnets og virksomhetenes strategier for å forebygge uønsket tidligpensjonering og for å gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette lenger i arbeid –bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet –retningsgivende for forvaltning av menneskelige ressurser og utøvelse av ledelse i virksomheten –all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse –en naturlig del av en virksomhets personalpolitikk, å utvikle en seniorpolitikk betyr at personalpolitikken inkluderer et seniorperspektiv

6 Hva påvirker pensjoneringsatferden? Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse, familieforhold Preferanser for ”det gode liv” Individuelle faktorer Helse, familieforhold Preferanser for ”det gode liv” Pensjonsordninger Stimulere til fortsatt arbeid eller avvikling ”Economic Man”? Pensjonsordninger Stimulere til fortsatt arbeid eller avvikling ”Economic Man”?

7 Undersøkelse om pensjoneringsatferd i kommunal sektor (Fafo, 2013) Begrunnelser for å gå av med full AFP som 62-åringer blant kommunalt ansatte født i 1943, 1946 og 1949. N = 172.

8 Begrunnelser for å stå i jobb etter fylte 62 år blant kommunalt ansatte født i 1949. N = 231.

9 Begrunnelser for å stå i jobb til 67 år blant kommunalt ansatte født i 1943. N = 101.

10 Uttak av full AFP 62 årJobbe etter 62 årJobbe fram til 67 år Fritid1105 Helse233 Psykisk arbeidsmiljø3811 Fysisk arbeidsmiljø678 Ektefelle pensjons- /yrkesstatus 4910 Omsorgsforpliktelser11-- Økonomi564 Fleksibel arbeidstid757 Motivasjon811 Mulighet til å kombinere arbeid og pensjon 91214 Pensjoneringskultur1013 Tilrettelegging121112 Pensjonsinntekt1369 Arbeidsgivers holdninger1422 Seniortiltak (redusert arbeidstid) -46

11 6 stereotypier

12 6 stereotypier – stemmer de? Kilde: Ng & Feldman (2008 og 2010)

13 Nye seniorbilder Bedre helseLenger levetid Høyere utdanning Senere oppstart i arbeidslivet Forventer likestilling Ønsker utfordringer og interessante arbeidsoppgaver Vil være involvert og inkludert Ønsker større frihet og fleksibilitet Mindre fysisk krevende jobber

14 Seniorpolitikk – endret fokus FRA ET ARBEIDSEVNE- PERSPEKTIV TIL ET RESSURS- PERSPEKTIV TIL ET RESSURS- PERSPEKTIV - Kompetanse - Seniorer som en ressurs - Mulighetsorientert - Seniorpolitikk som utvikling - Fokus på helse, tilrettelegging og målinger - Personalpolitikk for ”trengende medarbeidere”

15 Undringen – fire livsfaser Hver fjerde innbygger er senior i 2030: 1,3 millioner mennesker i aldersgruppen 55–75 Flere eldre blir «yngre» Ny og større valgfrihet gjennom bl.a. pensjonsreformen 15

16 16 De overflødige - Pensjonert – mistet jobben De tvungne - ”stucked” i arbeidslivet De upåvirkelige - har nådd ”nokpunktet” Arbeid eller fritid – eller begge deler ? Liberoene - Realiserer gründer- drømmen De standhaftige - Jobber uansett Flekserne - Jobber når de vil…

17 Seniorpolitikk i endring Universelle vs. skreddersydde tiltak - el en miks av disse Personalpolitiske rammebetingelser for utøvelse av ledelse ut fra individuelle behov hos den enkelte medarbeider – hva er lederens handlingsrom? Flere ulike perspektiver trekkes inn i ledelse og personalpolitikk, bl.a. seniorperspektivet (kunnskap om alder og aldring, arbeidsevne og arbeidsprestasjoner, demografi og arbeidsmarked) Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere omhandler kompetanse, medarbeiderutvikling, karriereveiledning – også for 50+

18 Hvordan kan vi utvikle arbeidet med delmål 3 i vår virksomhet?

19 Veiledning - for utvikling av seniorpolitikk

20 Utvikling av seniorpolitikk – beskrivelse av en utviklingsprosess Analysere: Alders- og kompetanse- sammenheng Dagens praksis Seniorenes ønsker og behov Analyse Planlegge utviklingsarbeidet - Avklare hvem som skal være med Skap en felles plattform, økt bevissthet og trygghet ved å lese og diskutere tema som: - Å være senior - Aldring og arbeid - Arbeidsevne - Læreevne - Omstillingsevne - Erfaring - Kompetanse Forberedelse Kartlegge: - Alders- og kompetanse- sammenheng Kartlegge: - Dagens praksis Kartlegge: - Seniorenes ønsker og behov Kartlegging Utvikle virksomhetens seniorpolitikk Tiltak på virksomhetsnivå Tiltak til den enkelte Skrive ned Utvikling Informere Igangsette Seniorpolitisk praksis i hverdagen Evaluere Gjennomføring

21 Aldersfremskriving I dag 5 år fram i tid Et eksempel fra en virksomhet Alder antall år 0 antall år 5 under 20 2 20 – 29140 48 30 – 39256218 40 – 49228252 50 – 59221233 60 – 69 96192 Om 5 år: Andelen seniormedarbeidere (55+) øker med 35 % I dag: Hver 3. i aldersgruppen 62 – 64 velger tidligpensjon, dvs en betydelig lekkasje av erfaring og arbeidskraft. Hva med om 5 år? Hvordan kan vi beholde flere seniorer hos oss – hva kan vi bidra med slik at flere kan, og vil fortsette lenger i arbeid?

22 For å få til en vellykket seniorsatsning… Utvikle tiltak basert på arbeidstakernes konkrete behov –Medvirkningsbasert utviklingsarbeid –Både individuelt tilpassede tiltak og fellestiltak –Synlige tiltak med tydelige kriterier og prosedyrer Seniorsatsningen må forankres i ledelse og linje –Bevissthet om virksomhetens reelle handlingsrom –Langsiktighet – påvirke holdninger og faktisk atferd Kilde: Fafo rapport 534/2006

23 For arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass For arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass For den enkelte senior For samfunnet Hvorfor seniorpolitikk? løse behov for arbeidskraft sikre tjenester til befolkningen bidra til å finansiere velferd sikre kompetanse og arbeidskraft bygge omdømme i et fremtidig rekrutterings- marked det er lønnsomt å fortsette lenger i arbeid arbeid og aktivitet kan fremme både helse og livskvalitet

24 Viktige satsingsområder - for å oppnå at flere seniorer både kan, og vil, forsette lenger i arbeid: Ledelse og lederutvikling Kunnskap og kompetanseutvikling Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring

25 Seniorstrategier – lønnsomt? Samfunnsøkonomisk –Lykkes IA-avtalen: Økt verdiskapningen = 14-15 mrd. pr år Kilde: Ny Analyse, 2012 Bedriftsøkonomisk –Vurder kostnader til bl.a. rekruttering, introduksjon, opplæring, tidligpensjon og tapt erfaring –Livskvalitet, trivsel, lojalitet og arbeidsmiljø – og dens innvirkning på kvalitet, produktivitet og økonomi Personlig økonomi –Mer lønnsomt å fortsette i arbeid!

26 26 www.seniorpolitikk.no


Laste ned ppt "Seniorpolitikk i endring * Delmål 3 i praksis * Drammen kommune, PSU 8. september 2014 Roger Moen Senter for seniorpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google