Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Anne Karin Larsen VIRCLASS Virtual Classroom for Social Work in Europe Workshop at the 21st Nordic Conference for Schools of Social Work Workshop at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Anne Karin Larsen VIRCLASS Virtual Classroom for Social Work in Europe Workshop at the 21st Nordic Conference for Schools of Social Work Workshop at."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Anne Karin Larsen VIRCLASS Virtual Classroom for Social Work in Europe Workshop at the 21st Nordic Conference for Schools of Social Work Workshop at the 21st Nordic Conference for Schools of Social Work Copenhagen, 12 – 14 August 2005

2 Anne Karin Larsen2 E-læring som virkemiddel i undervisning og læring av sosialt arbeid i et Europa i endring.

3 Anne Karin Larsen3 EUSW-TN et prosjekt for internasjonal prosjektutvikling European Social Work Thematic network, European Social Work Thematic network, Commonalities and Differences Commonalities and Differences The Virtual Classroom for social work in Europe The Virtual Classroom for social work in Europe Et av flere prosjekter som er utviklet som et resultat av EUSW-TN Et av flere prosjekter som er utviklet som et resultat av EUSW-TN

4 Anne Karin Larsen4 Det hele startet…. EUSW-TN 2002 EUSW-TN 2002 Planer om utvikling av en sommerskole 2005 Planer om utvikling av en sommerskole 2005 En internasjonal arbeidsgruppe ble etablert En internasjonal arbeidsgruppe ble etablert Ideen om å utvikle en e- læringsbasert modul i forkant ble lansert Ideen om å utvikle en e- læringsbasert modul i forkant ble lansert Virclass prosjektet ble etablert i 2003 Virclass prosjektet ble etablert i 2003 Søknad om midler fra SOFF/NUV ble sendt og innvilget Søknad om midler fra SOFF/NUV ble sendt og innvilget Høgskolen i Bergen har bidratt med økonomisk støtte Høgskolen i Bergen har bidratt med økonomisk støtte Andre utenlandske institusjoner med arbeidskraft Andre utenlandske institusjoner med arbeidskraft

5 Anne Karin Larsen5 Arbeidsgruppen for skole

6 Anne Karin Larsen6 Det jeg vil snakke om….. Hvordan prosjektet oppstod Hvordan prosjektet oppstod Målsetting Målsetting Prosjektets elementer Prosjektets elementer Målgruppene Målgruppene Studiets innhold Studiets innhold Ulike studieforløp Ulike studieforløp Et ønske om å utvikle noe nytt Et ønske om å utvikle noe nytt Opplæring i bruk av et LMS-system Opplæring i bruk av et LMS-system Å bli en e-læringspedagog Å bli en e-læringspedagog Erfaringer og overraskelser Erfaringer og overraskelser Oppsummering – videre arbeid Oppsummering – videre arbeid

7 Anne Karin Larsen7 MÅLSETTING Å utvikle e-læringsstudier i sosialt arbeid med et komparativt perspektiv for en internasjonal studentgruppe med Å utvikle e-læringsstudier i sosialt arbeid med et komparativt perspektiv for en internasjonal studentgruppe med En internasjonal lærergrupper En internasjonal lærergrupper Med en felles studieplan og pensum Med en felles studieplan og pensum Som kan integreres i de ordinære studieplanene enten i BA-programmer eller MA-programmer Som kan integreres i de ordinære studieplanene enten i BA-programmer eller MA-programmer Og være interessant for professionelle sosialarbeidere som ønsker et internasjonalt perspektiv på sosialt arbeid Og være interessant for professionelle sosialarbeidere som ønsker et internasjonalt perspektiv på sosialt arbeid

8 Anne Karin Larsen8 Prosjektets elementer Studieplan og pensum samarbeid Studieplan og pensum samarbeid Organisering og koordinering Organisering og koordinering Utvikling av en virtuell læringsarena for sosialt arbeid i Europa Utvikling av en virtuell læringsarena for sosialt arbeid i Europa

9 Anne Karin Larsen9 Målgruppene Studentene: Studentene: –BA/Diplom; MA; (PhD) profesjonelle sosialarbeidere Samarbeidspartnerne Samarbeidspartnerne –Universitet og høgskoler innen sosialt arbeid i Europa

10 Anne Karin Larsen10 Tre moduler Ulike studieforløp Ulike studieforløpe-læringselvstudium Modul 1: Social Work in Europe Modul 1: Social Work in Europe –Commonalities and Differences Modul 2: Comparative Social Work Modul 2: Comparative Social Work –A European perspective on core issues of Social work Modul 3: Social Work as subject and profession in Europe Modul 3: Social Work as subject and profession in Europe

11 Anne Karin Larsen11 Antall studiepoeng er fordelt slik: Hele studiet gir fra 5 - 20 studiepoeng /ECTS Modul 1 Gir 5 studiepoeng Modul 2 Gir 10 studiepoeng Module 3 Gir 5 -10 studiepoeng

12 Anne Karin Larsen12 Modul 2 og 3: 5 valgfrie tema Hovedtema 1: Hovedtema 1: Antioppressive social work with focus on: Antioppressive social work with focus on: 1a: Discrimination and oppression as phenomenon in Europe 1b: Poverty as phenomenon in Europe 1c: Ethnic diversity as phenomenon in Eu 2: Welfare systems 3: Social Work Education, skill training and professional competenses

13 Anne Karin Larsen13 Et ønske om å utvikle noe nytt Internasjonalt samarbeid inntil nå: Internasjonalt samarbeid inntil nå: –Studentutveksling –Lærerutveksling –Intensivkurs –Nettverksmøter Skape et virtuelt klasserom for sosialt arbeid i Europa Skape et virtuelt klasserom for sosialt arbeid i Europa Opplæring i bruk av et LMS-system Opplæring i bruk av et LMS-system Å utvikle ferdigheter innen e-lærings- pedagogikk Å utvikle ferdigheter innen e-lærings- pedagogikk

14 Anne Karin Larsen14 Virtuell campus kombinert med sommerskole Å bli kjent med studentene i forkant av sommerskolen Å bli kjent med studentene i forkant av sommerskolen Mulighetene for forberedelse og samarbeid via e- læring Mulighetene for forberedelse og samarbeid via e- læring Kontakt i etterkant av sommerskolen Kontakt i etterkant av sommerskolen

15 Anne Karin Larsen15 Erfaringer og overraskelser –Kunnskap om studentene –Kunnskap om administrative ordninger og regler i andre land –Kunnskaper om sosialt arbeid i Europa –Kunnskaper om nytten og mulighetene et virtuelt klasserom gir –Kunnskaper om arbeidsmengde

16 Anne Karin Larsen16 Fremtidsplaner Utvikling av en ny organisasjonsmodell Utvikling av en ny organisasjonsmodell Justering av studieplan og moduler Justering av studieplan og moduler Utvikling av en didaktisk modell og en virtuell bok om sosialt arbeid i Europa Utvikling av en didaktisk modell og en virtuell bok om sosialt arbeid i Europa Økt fleksibilitet i studiet Økt fleksibilitet i studiet Muligheter for tilrettelegging av studietilbudet til bruk i andre LMS- systemer Muligheter for tilrettelegging av studietilbudet til bruk i andre LMS- systemer

17 Anne Karin Larsen17 It:s learning – et LMS system Oppbygging av en læringsplatform Oppbygging av en læringsplatform Oppslagstavle Oppslagstavle Veiledere Veiledere Læringselementer Læringselementer –Oppgaver –Bilder –Videoer –Respons på oppgaver –Diskusjonsforum –Innlevering av eksamen –Mappe eksamen

18 Anne Karin Larsen18 Web-adresser http://home.hib.no/ahs/virclass http://home.hib.no/ahs/virclass http://home.hib.no/ahs/virclass http://www.eusw.unipr.it http://www.eusw.unipr.it http://www.eusw.unipr.it


Laste ned ppt "1 Anne Karin Larsen VIRCLASS Virtual Classroom for Social Work in Europe Workshop at the 21st Nordic Conference for Schools of Social Work Workshop at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google