Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enovas kommunesatsing og Framtidens byer 9. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enovas kommunesatsing og Framtidens byer 9. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enovas kommunesatsing og Framtidens byer 9. mars 2009

2 Framtidens byer –Enovas bidrag Tiltakspakken De ordinære programmene -Kommuneprogrammet -Bolig, bygg og anleggprogrammet -Varmeprogrammet Seminarer og rådgivning Barn og unge- Regnmakerskolen Enova hjemme – husholdninger

3 Enovas bidrag 2009 Ekstraordinært støtteprogram gjennom tiltakspakken 400 mill. kr støtte til enkelttiltak innenfor energieffektivisering i offentlige bygg Forutsetningen for å ta del i denne støtten er at man setter raskt i gang- ”spadeklare prosjekter”

4 Tiltakspakken Nytt program: Støtte til enkelttiltak med rask gjennomføringstid(i motsetning til ordinære programmer som har fokus påstore prosjekt med helhetlige løsninger) Høyere støttenivå (i snitt >50%) Oppstart i løpet av 2009 Enkelt støtteprogram: –faste støttesatser per tiltak –ikke behov for ekstern energirådgivning –sjablongmessig –rask søknadsprosess Blant annet senkes kravet til energiutbytte betydelig for dem som bytter ut gamle oljekjeler med energikilder basert på fornybar energi.

5 Seminarer og rådgivning –høst 2009 Enova vil tilby seminarer med utvalgte temaer: -Energieffektivisering -Passivhus/lavenergibygg- forbilder -Varmeprosjekter Vi ønsker dialog: Hva er byenes behov?

6 Samarbeid 2010-2014 Enova vil i løpet av 2009 vurdere muligheter for et utvidet samarbeid med Framtidens byer Baseres på erfaringer fra tiltakspakken Framtidens byer som forbildekommuner?

7 Forbildekommuner Kommuner som setter seg høye ambisjoner og som tenker helhetlig i forhold til energi- og klima

8 Høye ambisjoner innenfor flere områder: Kommunale bygg: nybygg og rehabilitering Drift av kommunale bygg Varmeprosjekter Kommunen som rådgiver Holdningsskapende arbeid -Barn og unge/Regnmakerskoler -Innbyggere/husholdninger

9 Enova Regnmakerne Enovas målsetning er å øke barn og unges kompetanse på energi og klima gjennom Regnmakerne og samarbeidet med kjente aktører Regnmakerne skal involvere og engasjere og skape interesse for energi og klima hos barn og unge ved å møte barn på barns premisser

10 Hvordan nå målgruppen? Nå barna på deres egne arenaer Bruke de kanaler barna bruker (skole, tv, web, spill) Skolene en viktig arena for å sikre kunnskap og engasjement Kunnskapsdepartementets satsing på realfag (06-09) Kunnskapsmål for energitema i kunnskapsløftet Følgelig: Kompetanseutvikling hos lærerne og etablering av undervisningsopplegg i skolen

11 Regnmakerskolen Skreddersydd energiundervisning for mellomtrinnet Fengende, gjennomførbart og tidsmessig overkommelig for lærere Utarbeidet i samarbeid med Naturfagsenteret Forankret i kompetansemål i kunnskapsløftet Trinnvise aktiviteter Mellomtrinnet jobber med energioppgaver Gratis materiell; lærerhefte og elevhefter Avsluttes med Regnmakerdag og Energikampfinale (Energikamp kan gjennomføres med og uten spesiallaget utstyr) Gratis lærerkurs Arrangeres gjennom den enkelte kommune Utstyr til Energikampen Kommunene tilbys støtte til investering av en Energikamphenger Lånes ut til skolene for avholdelse av lokal og kommunal Energikamp

12

13 Tiltakspakke Økte støttesatser innenfor energiomlegging og energireduserende tiltak –Reduserte krav til energiutbytte (kr/kWh) Forutsetninger: –”spadeklare prosjekter” –Prosjekt omsøkt og igangsatt i 2009 Midlertidig karakter –Stønadsnivået skal etter hvert ned på normalt nivå

14 Tiltakspakke Enkle søknader Enovas søknadssenter ”Lettere” å få støtte Bygg, varme, industri og vindkraft

15 Tiltakspakke Industri: –Økte støttesatser innen eksisterende program –Fortsatt vil lønnsomheten i prosjektene avgjøre handlingsrommet (innenfor statsstøtteregelverket) –Godt rom for å strekke seg i forhold til de nivå som har vært etablert gjennom praksis tidligere år. Vindkraft –Flere utlysninger

16 Tiltakspakke Varme: –Nytt program for omlegging til vannbåren varme i eksisterende bygg tilnyttet fornybar varme ( 2 kr/kWh) –Økt støtte innen eksisterende program for lokale energisentraler Opptil 1 kr/kWh. –Fjernvarme

17 Varmeanlegg Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Oslo har vedtatt at all bruk av oljekjeler skal være utfaset innen 2012. Denne oljefyren skal gjenfødes som kunstverk til det nye Enovabygget.

18 Tiltakspakke bygg Energieffektivisering i eksisterende og nye bygg Faste støttesatser per tiltak Høyere støttenivå (i snitt >50%) Enkelt å søke om støtte Sjablongmessig Regneark for hvert bygg Mengde – støttebeløp og energiutbytte Ikke behov for ekstern energirådgivning Enovas søknadssenter www.enova.nowww.enova.no Rask søknadsprosess

19 Krav om energiansvarlig Energiansvarlig i kommunen –Kontaktperson mot Enova –Ansvarlig for kompetanse til bl.a driftspersonell –Spre informasjon –Være pådriver

20 Fremgangsmåte Kartlegging av kommunal bygningsmasse –anbefales registrert i skjema for areal og energibruk. Kartlegge strakstiltak som kan igangsettes i 2009 Prioritere prosjekt med stort sparepotensialet Skal være ekstraordinære tiltak, dvs tiltak med bedre energimål enn planlagt og/eller tiltak som ikke er budsjettert.

21 Bygningsmessige tiltak Isolering av –tak –gulv –Yttervegg Tetting yttervegg Skifte vindu / skifte ytterdør

22 Tekniske tiltak Ventilasjon –Varmegjenvinner –Balansert ventilasjon –VAV Lysanlegg –Energieffektive armaturer –Bevegelsesdetektor, fotocelle Automatikk –SD – anlegg m EOS –Nedbørsstyring snøsmelteanlegg –Nattsenking

23 Tekniske tiltak Isolere rør og deler Sparedusj Energieffektiv vv-bereder Solavskjerming Individuell el. måling. Termostatiske radiatorventiler Shuntventil for utekompensert turvannstemperatur i varmeanlegg Innregulering av varmeanlegg m.m.

24 Fremdrift Tilbudet er ferdig utarbeidet innen de fleste områder –Varme og Industri: Åpnes for søknader sannsynligvis nåværende uke (9. – 13. mars) –Bygg: Mandag neste uke. –Følg med på www.enova.nowww.enova.no


Laste ned ppt "Enovas kommunesatsing og Framtidens byer 9. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google