Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebygging i Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebygging i Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebygging i Trondheim
v/ Brage Risstad, Rådgiver Rådmannens fagstab

2 Størrelse på bygg – store skoler og barnehager

3 Størrelse på bygg Opplæringslova §9-5:
Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar

4 SKOLE ELEV-TALL Flatåsen 745 Charlottenlund bs 673 Byåsen 653 Ranheim
568 Strindheim 535 Ugla 525 Sjetne 520 Lade 509 Blussuvoll 501 Rosenborg 472 Åsveien 469 Dalgård 467 Sverresborg 460 Markaplassen 459 Tonstad 451 Utleira 450 Hoeggen 433 Hallset 430 Åsheim bs 416 Stabbursmoen 412 Åsvang 410 Hårstad 387 Vikåsen 386 Ila og Kalvskinnet 381 Åsheim us 374 Singsaker 366 Charlottenlund us 361 Brundalen 359 Nardo 357 Stavset 355 Nidarvoll 331 Berg 328 Selsbakk 321 Eberg 318 Steindal Spongdal Sunnland 309 Bispehaugen 274 Nyborg 272 Kattem 262 Saupstad 258 Huseby 257 Kolstad 255 Breidablikk 253 Rosten 198 Nypvang 191 Romolslia 183 Solbakken 131 Rye 124 Lilleby 123 Okstad 112 Bratsberg 95 SUM 19115

5 Problematikk Hva er en stor skole – hva er en liten skole?
Hvor stor må skolen være for å dekke behovet i området? Tilgjengelige tomteområder Kostnader med store og små skoleanlegg Utforming av skoleanlegget Hva mener UDF? Hva mener fylkesmannen? Hva mener politikerne i Trondheim? Stor skole: Kina og Færøyene Stor skole: Hva er behovet? Bratsberg, Nyborg, Ranheim? Utforming – den liklle skolen i den store skolen. Når går grensen for når man deler i to?

6 Åpne løsninger – hva tenker kommunen om fremtidige bygg?

7 Ulike typer skoleanlegg
KLASSEROMSSKOLE – del av Sverresborg før ombygging

8 ÅPNE SKOLER Eks. Brundalen

9 Læringsplakaten Skolen skal:
gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre / foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringa på en meningsfylt måte Husk: Det er ikke hver skole eller hver lærer som bestemmer hvordan undervisninga skal legges opp. Det er Stortinget som vedtar de gjeldende læreplaner. For tiden er dette Kunnskapsløftet fra 2007. Ein del hovedpunkter er skissert i læringsplakaten.

10 FLEKSIBLE SKOLEBYGG eks.
Rosenborg skole

11 Fremtidens løsninger Undersøkelse av 11 skoleanlegg i 2010/2011 – INGEN KLARE KONKLUSJONER Innspill fra skolene trekker i ulike retninger. Ekstern bistand ønskes til å se på rom og funksjonsprogram Forslag til nye standarder skal legges frem til politisk behandling Vedtak Spongdal: FLERTALLSMERKNAD – V, Ap, Sp, KrF, MDG, R, FrP, PP, H: Det er meget viktig at rominndelingen på en skole blir fleksibel. Dette innebærer at elevgruppens størrelse i et rom kan være forkjellig med enkle tilpassninger med skyvedører og andre fleksible innretninger. Løsninger som er valgt bør beskrives når det gjøres rede for investeringsbehov knyttet til bygging av ny skole. Behandling:

12 Behovet for utbygging i årene som kommer

13 Status Alle skoler i Trondheim er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern Ikke helsefare Ikke problem med hygieniske forhold Det er likevel behov for rehabilitering, ombygging, tilbygg for å bedre funksjonalitet og bygningsmessig standard

14 Skoler i Trondheim Hoeggen Huseby Hårstad Ila Kalvskinnet Kattem
Kolstad Lade Lilleby *Markaplassen Nardo Nidarvoll Nyborg Nypvang Berg Bispehaugen Blussuvoll Bratsberg Breidablikk Brundalen *Byåsen Charlottenlund bs Charlottenlund us Dalgård Eberg Flatåsen Hallset Okstad *Ranheim Romulslia *Rosenborg Rosten Rye Saupstad Selsbakk Singsaker Sjetne Solbakken *Spongdal Stabbursmoen Stavset Steindal Strindheim Sunnland Sverresborg Tonstad Ugla Utleira Vikåsen Åsheim bs *Åsheim us Åsvang *Åsveien Riving / Nybygg *Med idrettshall Ny skole

15 Utbyggingsbehov Rehabilitering av skoleanlegg Mindre byggeprosjekt:
Huseby, Lade, Sunnland og deler av Sjetne Mindre byggeprosjekt: Berg, Bispehaugen, Nypvang, Utleira, Charlottenlund bs, nye paviljonger ? Erstatte midlertidige paviljonger med permanente bygg Stor elevtallsvekst medfører behov for kapasitetsøkning: 1000 nye elevplasser til 2020 Nye skoleanlegg eller utbygging av eksisterende skoler

16 Hva skjer? Behandling av skolebruksplan øst vil gi føringer
Oppvekstkomite 3. okt. Bystyre 25. oktober Budsjett-behandling gir videre føringer Bystyret 20. desember Økonomisk utfordring: Rehabilitering eller elevtallsvekst?


Laste ned ppt "Skolebygging i Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google