Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebygging i Trondheim v/ Brage Risstad, Rådgiver Rådmannens fagstab.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebygging i Trondheim v/ Brage Risstad, Rådgiver Rådmannens fagstab."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebygging i Trondheim v/ Brage Risstad, Rådgiver Rådmannens fagstab

2 Størrelse på bygg – store skoler og barnehager

3 Størrelse på bygg Opplæringslova §9-5: Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar

4 SKOLE ELEV- TALL Flatåsen745 Charlottenlund bs673 Byåsen653 Ranheim568 Strindheim535 Ugla525 Sjetne520 Lade509 Blussuvoll501 Rosenborg472 Åsveien469 Dalgård467 Sverresborg460 Markaplassen459 Tonstad451 Utleira450 Hoeggen433 Hallset430 Åsheim bs416 Stabbursmoen412 Åsvang410 Hårstad387 Vikåsen386 Ila og Kalvskinnet381 Åsheim us374 Singsaker366 Charlottenlund us361 Brundalen359 Nardo357 Stavset355 Nidarvoll331 Berg328 Selsbakk321 Eberg318 Steindal318 Spongdal318 Sunnland309 Bispehaugen274 Nyborg272 Kattem262 Saupstad258 Huseby257 Kolstad255 Breidablikk253 Rosten198 Nypvang191 Romolslia183 Solbakken131 Rye124 Lilleby123 Okstad112 Bratsberg95 SUM19115

5 Problematikk Hva er en stor skole – hva er en liten skole? Hvor stor må skolen være for å dekke behovet i området? Tilgjengelige tomteområder Kostnader med store og små skoleanlegg Utforming av skoleanlegget Hva mener UDF? Hva mener fylkesmannen? Hva mener politikerne i Trondheim?

6 Åpne løsninger – hva tenker kommunen om fremtidige bygg?

7 Ulike typer skoleanlegg KLASSEROMSSKOLE – del av Sverresborg før ombygging

8 ÅPNE SKOLER Eks. Brundalen

9 Læringsplakaten Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre / foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringa på en meningsfylt måte

10 FLEKSIBLE SKOLEBYGG eks. Rosenborg skole

11 Fremtidens løsninger Undersøkelse av 11 skoleanlegg i 2010/2011 – INGEN KLARE KONKLUSJONER Innspill fra skolene trekker i ulike retninger. Ekstern bistand ønskes til å se på rom og funksjonsprogram Forslag til nye standarder skal legges frem til politisk behandling

12 Behovet for utbygging i årene som kommer

13 Status Alle skoler i Trondheim er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern Ikke helsefare Ikke problem med hygieniske forhold Det er likevel behov for rehabilitering, ombygging, tilbygg for å bedre funksjonalitet og bygningsmessig standard

14 Skoler i Trondheim Berg Bispehaugen Blussuvoll Bratsberg Breidablikk Brundalen *Byåsen Charlottenlund bs Charlottenlund us Dalgård Eberg Flatåsen Hallset Hoeggen Huseby Hårstad Ila Kalvskinnet Kattem Kolstad Lade Lilleby *Markaplassen Nardo Nidarvoll Nyborg Nypvang Okstad *Ranheim Romulslia *Rosenborg Rosten Rye Saupstad Selsbakk Singsaker Sjetne Solbakken *Spongdal Stabbursmoen Stavset Steindal Strindheim Sunnland Sverresborg Tonstad Ugla Utleira Vikåsen Åsheim bs *Åsheim us Åsvang *Åsveien Riving / Nybygg *Med idrettshall Ny skole

15 Utbyggingsbehov Rehabilitering av skoleanlegg Huseby, Lade, Sunnland og deler av Sjetne Mindre byggeprosjekt: Berg, Bispehaugen, Nypvang, Utleira, Charlottenlund bs, nye paviljonger ? Erstatte midlertidige paviljonger med permanente bygg Stor elevtallsvekst medfører behov for kapasitetsøkning: 1000 nye elevplasser til 2020 Nye skoleanlegg eller utbygging av eksisterende skoler

16 Hva skjer? Behandling av skolebruksplan øst vil gi føringer Oppvekstkomite 3. okt. Bystyre 25. oktober Budsjett-behandling gir videre føringer Bystyret 20. desember Økonomisk utfordring: Rehabilitering eller elevtallsvekst?


Laste ned ppt "Skolebygging i Trondheim v/ Brage Risstad, Rådgiver Rådmannens fagstab."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google