Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trenger næringslivet sterke folkevalgte regioner? Hva legger næringslivet i partnerskap med det offentlige i denne sammenheng? Regjeringens kontaktkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trenger næringslivet sterke folkevalgte regioner? Hva legger næringslivet i partnerskap med det offentlige i denne sammenheng? Regjeringens kontaktkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trenger næringslivet sterke folkevalgte regioner? Hva legger næringslivet i partnerskap med det offentlige i denne sammenheng? Regjeringens kontaktkonferanse Med fylkeskommunene Siri Bjerke, NHO 23. Mars 2004

2 Norge må hevde seg bedre i det næringspolitiske kappløpet som pågår i Europa 1235791112 Kilde: World Competitiveness Scoreboard 2003, IMD. Bygger på 300 indikatorer om bl.a. Økonomisk utvikling, produktivitet og infrastruktur.

3 Gapet kan lukkes hvis vi gjør flere grep samtidig for å sikre fremtidig velferd INNOVASJON OG FOU KONKURRANSEDYKTIGE RAMMEBETINGELSER ØKT ARBEIDSDELTAKELSE BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM NHOs Årskonferanse 2004

4 Utfordringen er å skape innovasjon Regionalt I bedriftene Nasjonalt Produktutvikling Samspill med andre bedrifter Samspill med utdannings- og forskningsmiljøer Bygge på bl.a. SkatteFUNN og IFU/OFU Lokalt næringsklima Regionale fortrinn, tilgang på ressurser Sterke regionale næringsklynger Internasjonal benchmarking Konkurranse- dyktig næringspolitikk Skatt Infrastruktur FoU

5 Lokal næringspolitikk nytter! Kommunevalget 2003 NHO vet dessuten:

6 Hvor finner vi vekstbedriftene? 1.Sola 2.Oslo 3.Bærum 4.Tønsberg 5.Sandnes 6.Oppegård 7.Drammen 8.Ålesund 9.Austevoll 10.Ullensaker 11.Moss 12.Hitra 13.Skedsmo 14.Larvik 15.Bergen 16.Stavanger 17.Trondheim 18.Sandefjord 19.Sortland 20.Fredrikstad Kilde: Årlig undersøkelse utført av Deloitte & Touche

7 Lokal næringspolitikk nytter! Fornøyde med seg selv Lite kontakt med bedriftene Mer positive til at offentlig skal drive nærings- virksomhet Negative holdninger til verdiskaping Kommune uten vekstforetak

8 Kommune med vekstforetak Større vilje og tro på at det nytter Mer aktive og bevisste overfor lokalt næringsliv Oftere kontakt med bedriftene - og ønsker enda mer kontakt Ønsker mer kunnskap om næringslivet Politikerne ønsker næringslivet engasjert i lokalpolitikken Positive holdninger til næringsliv

9

10 Hva mener NHO? Sterke kommuner  Styrke lokalt selvstyre: Mindre øremerking av midler og redusert bruk av rettighetslovgivning  Flere kommunesammenslåinger, stimulere interkommunalt samarbeid

11 Kommunestrukturen i Nordland 4Nordland har veldig mange kommuner (totalt 45 i 2001) 446 prosent av innbyggerne bor i fem største kommuner, og 64 prosent i de 10 største. 4Er dette en fornuftig organisering for å bidra til vekst i en livskraftig region ?

12 Kommunestrukturen i Troms lTotalt 25 kommuner, men 62 prosent av innbyggerne bor i de tre største kommunene l7 kommuner har under 1500 innbyggere

13 Kommunestrukturen i Finnmark 419 kommuner i et fylke med om lag 73.000 innbyggere 462 % av innbyggerne bor i de fem største kommunene 48 kommuner har under 1500 innbyggere

14 Hva mener NHO? Sterke regioner  Avvikle fylkeskommunen i sin nåværende form  Et regionalt nivå med økt verdiskaping som hovedoppgave

15 Regionalpolitikk viktig for bedriftene Europeisk trend:  Regionene er baser for økonomisk utvikling  ”Partnerskap” mellom offentlige og private interessenter  EU drivkraft for regionalisering Norge:  Forvitring  Sektorstyrt regionalisering  Har ikke benyttet mulighetene

16 Regionalisering i EU  Regionalisering i EU har gått parallelt med EU- integrasjon  Den regionale dimensjonen er styrket gjennom ulike traktatendringer i EU, samtidig som mer penger nå brukes til regional utvikling  Det regionale nivået i EU-landene har styrket seg, noen land har gått i føderal retning  Det er utviklet et aktivt grenseoverskridende samarbeid mellom regioner – uavhengig av staten  Europeiske interesseorganisasjoner for regioner er etablert i EU

17 Hvorfor er det behov for regioner?  Regionalisering er desentralisering av makt  Styring nedenfra – flere aktører involveres Oppgaver:  Regional utvikling – samferdsel  Planlegging  Høyere utdanning – næringsrettet FoU

18 Den lille regionalpolitikken 1.Nordland203 mill. kr. 2.Troms130 mill. kr. 3.Finnmark112 mill. kr. 4.Nord-Trøndelag 85 mill. kr. 5.Møre og Romsdal 77 mill. kr. 6.Hedmark 70 mill. kr. 7.Sør-Trøndelag 64 mill. kr. 8.Sogn og Fjordane 61 mill. kr. 9.Oppland 57 mill. kr. 10.Hordaland 52 mill. kr. 11.Telemark 40 mill. kr. 12.Rogaland 19 mill. kr. 13.Buskerud 18 mill. kr. 14.Aust-Agder 14 mill. kr. 15.Østfold 13 mill. kr. 16.Vest-Agder 13 mill. kr. 17.Oslo 5 mill. kr. 18.Akershus 5 mill. kr. 19.Vestfold 5 mill. kr. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet, vedlegg til St. prp. nr. 1 2003-2004 Fylkesfordeling av kap. 551, post 60

19 Den store regionalpolitikken Bl.a.:  Landbruksoverføringene  Deler av overføringene til kommunesektoren  Differensiert arbeidsgiveravgift og nye, kompenserende ordninger  Samferdsel, investeringer og driftstilskudd  Næringsstøtte

20 Fra distrikts- til regionalpolitikk  Det viktigste for næringslivet er at de generelle rammebetingelsene er internasjonalt konkurransedyktige  Lokal og regional næringspolitikk likevel viktig for næringsklimaet  Dagens offentlige virkemidler stemmer slett ikke med terrenget  Fylkeskommunene i sin nåværende form blir ikke reelle utviklingsaktører  Svært uheldig å la alle såkorn-midler gå til utkantene

21 Mer utviklingsorientert regionalpolitikk Bedrifter som vokser og tiltrekker seg ny virksomhet bidrar til mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner Hva må det offentlige bidra med?  Infrastruktur  Kompetanse  Kultur

22 Strategiske utfordringer møtes i nord: Petroleumsressurser Fiskeri Havbruk EUs Nordlige Dimensjon Næringssamarbeid med Russland Østersjø- samarbeidet Miljø Regional utvikling Arktisk forskning Sikkerhetspolitikk

23 Næringsklynger - verdiskapingsregioner Kilde: Næringsminister Ansgar Gabrielsen 10.02.2004

24 Bo- og arbeidsmarkedsregioner 1.Stor-Osloca. 1.055.000 innbyggere 2.Stor-Bergenca. 339.000 innbyggere 3.Nord-Jæren mv.ca. 263.000 innbyggere 4.Stor-Trondheimca. 226.000 innbyggere 5.Tønsberg/Larvikca. 200.000 innbyggere 6.Drammensområdetca. 141.000 innbyggere 7.Fredrikstad/Sarpsborg 130.000 innbyggere 8.Grenlandca. 120.000 innbyggere 9.Kristiansandca. 117.000 innbyggere 10.Nord-Rogalandca.93.000 innbyggere Kilde: Juvkam, NIBR-rapport 2002:20, Statistisk årbok 2003

25 Geografisk-politiske regioner 6-8 regioner Ulik størrelse Oppgavedifferensiering Ikke tung administrasjon Sterkere og færre kommuner Viktige oppgaver: Samspill med næringslivet Regional næringsutvikling Samferdsel Opplæring Stimulere FoU-miljøer

26 Mulige modeller for et regionnivå  Samordnet og regionalisert stat  Samarbeidende kommuner  Landsdelsforsamlinger Uansett må et helhetlig ansvar for regional næringsutvikling være en hovedoppgave

27 Positive signaler fra Regjeringen Erna Solberg: ”Det er ingen god løsning at staten vedtar en inndeling i fremtidige regioner, det være seg stor- fylker eller funksjonelle regioner. Regjeringen er opptatt av at slike endringer må komme nedenfra, fra lokalt nivå. Da blir spørsmålet hvilke regioner eller landsdelsregioner kommunene ser seg tjent med?” Innlegg i en rekke regionaviser, januar 2004


Laste ned ppt "Trenger næringslivet sterke folkevalgte regioner? Hva legger næringslivet i partnerskap med det offentlige i denne sammenheng? Regjeringens kontaktkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google