Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorg Utfordringer Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorg Utfordringer Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helse- og omsorg Utfordringer Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no

3 Helse- og omsorg ●Tre ”enheter” som forvalter samme lovverk: a)Pleie og omsorg ved Tania Walen – ca 160 ansatte b)Tjenesten for funksjonshemmede ved Truls Gripheim – ca 65 ansatte c)Helse ved Kirsten Toft – ca 60 ansatte ●Sektorene har til sammen ca 185 ansatte, eller tilnærmet 30 % av den samlede arbeidsstyrken i kommunen ●Til dels samme brukere i alle tre enheter, rapportering til KOSTRA på kryss og tvers

4 Befolkningsutvikling 80-89 år

5 Befolkningsutvikling 90 +

6 Utfordringsbildet: ●Liten kapasitet på dagens sykehjem medfører ulike vridningseffekter ●Alstahaugs ”voksne befolkning” 80+ øker mer enn landsgjennomsnittet ●Størst økning i gruppen 90+, som beregnes å være den gruppen med størst hjelpebehov

7 Utfordringer: ●Kapasitet og arbeidsforhold på dagens sykehjem  Langtidsplasser og korttidsplasser  KAD og legetjenester  Rehabiliteringsenhet ●Skolehelsetjeneste ●Kommunale boliger; alle sjangere ●Rus / psykiatri

8 Utfordringer forts: Samhandlingsreformen fortsetter å rulle  Administrativ faglig oppfølg ing/tvisteløsning Mer krav til kompetanse: økt kjøp av tjenester:  Rus  Psykiatri/atferdsproblematikk/utviklingsforstyrrelser  Vikartjenester  Advokatbistand Helhetlig arbeid; kartlegging før tiltak Kompetansekrevende brukere Behov for mer samordning og koordinering av de tre sektorene:  Tildeling  Saksbehandling og kvalitetssikring  Rapportering  Ledelse  Resursutnyttelse og rekruttering


Laste ned ppt "Helse- og omsorg Utfordringer Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google