Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, ISP UiO, 20051 Rådgivning Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, ISP UiO, 20051 Rådgivning Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20051 Rådgivning Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen

2 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20052 Rådgivning Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp. (Davis, 1995, s.16)

3 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20053 Noen studenters tanker om rådgivning Å bli lyttet til, bli hørt… å få støttemens du samler dine krefter & finner din retning Et friskt pust av alternativer & noe ny innsikt lære noen nødvendige ferdigheter Å sta ansikt til ansikt med ”løvene” -din frykt’, å kunne ta en avgjørelse-, & finne motet til å handle, & å ta risken å leve.

4 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20054 Å søke hjelp Å forløse egne krefter, kreativitet, livsmot Når noe har låst seg, blitt uforståelig, meningsløst Tilrettelegging av ulike sider ved livet for mennesker med spesielle behov Utvikle den enkeltes muligheter/ressurser til tross for begrensninger

5 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20055 ”En hjelp til selvhjelp” Å bestyrke de som søker hjelp Å vektlegge mestringsopplevelser Å fremme kompetanseheving Optimal vekstvilkår og livskvalitet Utvikle den enkeltes muligheter og ressurser til tross for begrensinger

6 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20056 Tosidig Prosess Individets/ individenes utvikling er målet Utvikling av systemene som innehar midlene for å realisere målet blir metoden.

7 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20057 Prosess med flere steg Hver del av prosessen innebærer en potensiell for forbedring: Å bli møtt med anerkjennelse og støtte kan gi en bestykning av energi og mot Realistisk vurdering kan avdekke muligheter som tidligere var usynlige Utvidet analyse av strategier for tiltak kan fremme økt kontroll og valg Konsekvensen blir en vekst som øker proporsjonalt med summen av alle delene.

8 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20058 Rådgivnings relevans innen spesialpedagogikk Utvikle muligheter til tross for begrensinger Utvikle diagnostisk redskap for å sikre forståelse av mennesker/ situasjoner Utvikle metodiske opplegg og tiltak som muliggjør en forbedring

9 Liv M. Lassen, ISP UiO, 20059 Fokus ”the exceptional individual”

10 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200510 Fagets kompleksitet Funksjonsvikt Lærervansker Tilpasningsvansker Fysisk, psykisk, sosial, nevrologisk opprinnelse

11 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200511 Endrede spesialpedagogiske oppgaver Politiske føringer HVPU reformen Kompetansesentrene Fortrinnsrett Tverretatlig samarbeid Samfunnsendringer Flerkulturelt samfunn

12 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200512 Paradokset innen spesialpedagogisk arbeid Skift av fokus fra det som er vanskelig til det som er mulig Arbeidet med å finne de beste strategiene for å håndtere livets stressende utfordringer Fremheve de faktorene som fremmer helsebringende adferd

13 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200513 Historikk Mental-hygienisk bølge Humanistisk teori Psykometri Eksperimental psykologi ”the talking cure”

14 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200514 Paradigme Skift Fra den mental hygieniske bølge- –Hjelp i det naturlige miljøet –Fra psykoanalysen til humanisme –Fra behandling til hjelp Mot bestyrkning fokus –Finne ressurser & styrker –Identifisere ”recilience” –Opparbeide nettverk

15 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200515 4 Nye Tradisjoner Salutogenese (Antonovsky, Cederblad) Empowerment- (Dunst, Trivette, Deal) Coping/ Mestring (Lazarus & Folkman, Sommerschild & Gjærum) Positiv sentrering (Rutter, Garmezy, MISC, Marte Meo, Narrativer)

16 Liv M. Lassen, ISP UiO, 200516 Hva er rådgivning ? Ferdigheter Profesjon Kunst


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, ISP UiO, 20051 Rådgivning Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google