Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen
Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

2 Rådgivning Enhver situasjon der det foreligger gjensidighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp. (Davis, 1995, s.16) Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

3 Noen studenters tanker om rådgivning
Å bli lyttet til, bli hørt… å få støttemens du samler dine krefter & finner din retning Et friskt pust av alternativer & noe ny innsikt lære noen nødvendige ferdigheter Å sta ansikt til ansikt med ”løvene” -din frykt’, å kunne ta en avgjørelse-, & finne motet til å handle, & å ta risken å leve. Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

4 Å søke hjelp Å forløse egne krefter, kreativitet, livsmot
Når noe har låst seg, blitt uforståelig, meningsløst Tilrettelegging av ulike sider ved livet for mennesker med spesielle behov Utvikle den enkeltes muligheter/ressurser til tross for begrensninger Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

5 ”En hjelp til selvhjelp”
Å bestyrke de som søker hjelp Å vektlegge mestringsopplevelser Å fremme kompetanseheving Optimal vekstvilkår og livskvalitet Utvikle den enkeltes muligheter og ressurser til tross for begrensinger Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

6 Tosidig Prosess Individets/ individenes utvikling er målet
Utvikling av systemene som innehar midlene for å realisere målet blir metoden. Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

7 Prosess med flere steg Hver del av prosessen innebærer en potensiell for forbedring: Å bli møtt med anerkjennelse og støtte kan gi en bestykning av energi og mot Realistisk vurdering kan avdekke muligheter som tidligere var usynlige Utvidet analyse av strategier for tiltak kan fremme økt kontroll og valg Konsekvensen blir en vekst som øker proporsjonalt med summen av alle delene. Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

8 Rådgivnings relevans innen spesialpedagogikk
Utvikle muligheter til tross for begrensinger Utvikle diagnostisk redskap for å sikre forståelse av mennesker/ situasjoner Utvikle metodiske opplegg og tiltak som muliggjør en forbedring Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

9 ”the exceptional individual”
Fokus ”the exceptional individual” Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

10 Fagets kompleksitet Funksjonsvikt Lærervansker Tilpasningsvansker
Fysisk, psykisk, sosial, nevrologisk opprinnelse Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

11 Endrede spesialpedagogiske oppgaver
Politiske føringer HVPU reformen Kompetansesentrene Fortrinnsrett Tverretatlig samarbeid Samfunnsendringer Flerkulturelt samfunn Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

12 Paradokset innen spesialpedagogisk arbeid
Skift av fokus fra det som er vanskelig til det som er mulig Arbeidet med å finne de beste strategiene for å håndtere livets stressende utfordringer Fremheve de faktorene som fremmer helsebringende adferd Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

13 Historikk Mental-hygienisk bølge Humanistisk teori Psykometri
Eksperimental psykologi ”the talking cure” Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

14 Paradigme Skift Fra den mental hygieniske bølge- Mot bestyrkning fokus
Hjelp i det naturlige miljøet Fra psykoanalysen til humanisme Fra behandling til hjelp Mot bestyrkning fokus Finne ressurser & styrker Identifisere ”recilience” Opparbeide nettverk Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

15 4 Nye Tradisjoner Salutogenese (Antonovsky, Cederblad)
Empowerment- (Dunst, Trivette, Deal) Coping/ Mestring (Lazarus & Folkman, Sommerschild & Gjærum) Positiv sentrering (Rutter, Garmezy, MISC, Marte Meo, Narrativer) Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005

16 Hva er rådgivning ? Ferdigheter Profesjon Kunst
Liv M. Lassen, ISP UiO, 2005


Laste ned ppt "Introduksjon til begreper, definisjoner former og rådgivningsprosessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google