Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Georg Kapperud Smittevern 13 – kapittel 14 Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd Smitteverndagene 07.06.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Georg Kapperud Smittevern 13 – kapittel 14 Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd Smitteverndagene 07.06.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Georg Kapperud Smittevern 13 – kapittel 14 Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd Smitteverndagene 07.06.07

2

3 Håndbok i oppklaring av utbrudd Smittevern 13: www.utbrudd.no Målgruppe: - Kommunelegene - Mattilsynet DK - Andre

4

5 Nasjonale utbrudd Nasjonale og lokale utbrudd 1. Smitten har funnet sted i flere kommuner 2. Pasientene er smittet i utlandet Smitten har funnet sted i én kommune De faglige metodene for å oppklare utbrudd er de samme Lokale utbrudd Definisjoner:

6 2001 Norovirus ved Eikedalen Skisenter Minst 400 syke

7 Mattilsynet DK Kommunelegen Folkehelseinstituttet Enhver lege Nasjonalt system for utbruddsvarsling MSIS-forskriften - Smittevernloven Fylkesmannen Internasjonal varsling WHO EU Direktoratet SHdir

8 Web-basert utbruddsvarsling www.utbrudd.no Web-SUV l Folkehelseinstituttet varsles automatisk l Mattilsynet og kommunelegen kan varsle hverandre l Intern varsling mellom Mattilsynets kontorer

9 Hvem har ansvaret for oppklaringen? MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Finne smittekilden for pasientene Helsetjenesten: Finne årsaken til at smittekilden ble kontaminert i matkjeden Mattilsynet: Gjensidig bistand Ansvarsprinsippet

10 l Har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i forskjellig regelverk l De kan ikke lede eller koordinere hverandre l Men, de har plikt til å varsle, informere og gi hverandre bistand Mattilsynet og helsetjenesten: Ansvarsprinsippet og linjestyringen ligger fast l Mattilsynet: Tiltak mot smittekilden og matkjeden l Helsemyndighetene: Tiltak direkte mot pasientene og befolkningen

11 Lokale utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Finne smittekilden for pasientene Kommunelegen: Finne årsaken til at smittekilden ble kontaminert i matkjeden Mattilsynet DK: Gjensidig bistand FHI: Informasjon, råd og bistand

12 Retningslinjer for samarbeid Mattilsynet DK - Kommunelegen Smittevern 13: Word-format på www.utbrudd.no

13 Nasjonale utbrudd MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Smittekilden Finne smittekilden for pasientene Folkehelseinstituttet: Finne årsaken til at smittekilden ble kontaminert i matkjeden Mattilsynet: Gjensidig bistand VI, NVH, NIFES: Støtte til Mattilsynet

14 Hva er ”smittekilden” og ”årsaken”? MATEN Omsetning Distribusjon Produksjon Folkehelseinstituttet: Smittekilden og årsaken (til at folk ble syke) Mattilsynet: Smittekilden og årsaken (til at maten ble kontaminert)

15 Utbruddsvarslingssystem MSIS Overvåkingssystem Referanselaboratorier Feltepidemiologisk gruppe Folkehelseinstituttets ressurser www.utbrudd.no Nasjonale funksjoner:

16 Matsmittekomiteen l Folkehelseinstituttet (leder, sekretariat) l Mattilsynet l Sosial- og helsedirektoratet l Helseforetakene (mikrobiolog og infeksjonslege) l Kommunelegene (smittevernlege) l VI, NVH, NIFES. Ved behov: Industrien Deltagere: l Permanent råd med faste medlemmer og varapersoner l Møtes et par ganger hvert år, utenom utbrudd Tverrfaglig rådgivende komité ledet av Folkehelseinstituttet: Ansvarsprinsippet og linjestyringen ligger fast

17 Matsmittekomiteen l Supplere kompetansen ved Folkehelseinstituttet l Bredt tilfang av ideer, kommentarer og råd l Helhetlig drøfting og vurdering av alle opplysninger l Kvalitetssikre kommunikasjon og rapporter Oppgaver: l Kalles inn ved nasjonale utbrudd, hvis behov for koordinert innsats l Møtes så ofte det er behov. Medlemmene suppleres eller erstattes Ved nasjonale utbrudd: Mattilsynet holder møter med industrien og forvaltningsstøtteinstitusjoner

18 Folkehelseinstituttet Oppdager utbrudd – varsler – følger utviklingen Intervjuer - Identifiserer mistenkt smittekilde Innkaller og leder Matsmittekomiteen Mattilsynet Tilsyn: Tar prøver, inspiserer, sporer Kontakt med industrien, NVH, VI, NIFES Iverksetter strakstiltak - Matloven Mat-laboratorier Undersøker prøver Sender smittestoff til Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Verifiserer, DNA-profil, virulens etc. Sammenligner med pasientstammer Bekrefter smittekilden – bidrar til sporing Oversikt over arbeidsfordelingen Mattilsynet: Finner årsaken til at smittekilden ble kontaminert. Tiltak

19 Danne hypoteser – Teste hypoteser To sentrale metoder Laboratoriemetoder Mikrobiologi Intervjuer Statistikk

20 Henvendelser til Mattilsynet og intervju av ansatte i virksomheter: Mattilsynet Primært intervju Danne hypoteser: Hypotese-genererende intervju: FHI eller Mattilsynet Pilotintervju Teste hypoteser: Strukturert intervju med pasienter og kontroller: FHI Epidemiologi Intervjuer 3 typer intervjuer:

21 Spørreskjema i Smittevern 13 Word-format på www.utbrudd.no Primært intervjuPilotintervjuKohort

22 Kan smittestoffet påvises i den smittekilden vi mistenker? Er smittestoff fra mistenkte smittekilder og fra pasientene like? Kontraststammer Laboratoriemetoder Mattilsynet: Folkehelseinstituttet: Påviser Sammenligner Må sendes umiddelbart Folkehelseinstituttet har ”forbryterregistre”

23 E. coli O103-utbruddet 2006 Utbruddstammen Kontraststammer fra DNA-registeret

24 E. coli-utbruddet 2006

25 Morrpølse SauekjøttSlakterier Besetninger Hvor kom bakterien fra? DNA-profilen bidro til å spore bakterien Her fant Mattilsynet bakterien

26


Laste ned ppt "Georg Kapperud Smittevern 13 – kapittel 14 Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd Smitteverndagene 07.06.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google