Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger. Innhold i kurset Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger. Innhold i kurset Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger

2 Innhold i kurset Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap Kontering og bilagsføring Regnskapsrutiner Ansvar og oppgaver som økonomiansvarlig Skjema Datatips Litteraturtips Ord og uttrykk Kontaktinfo

3 Gruppearbeid

4 Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

5 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon Regnskapsloven Avbilde økonomiske handlinger Bedriftens historie

6 Formål Registrere økonomiske transaksjoner Fortelle hvordan resultatet er per gitt dato Oversikt til enhver tid Dokumentasjon

7 Balansen viser hva man har Kostnader viser hva man har brukt penger på Resultatet er forskjellen mellom inntekter og utgifter Kontoer brukes for å samle inntekter eller utgifter Inntekter viser det man har tjent eller fått

8 Grunnlaget for regnskapsrapporten Kontoplan Transaksjoner Føring av bilag Resultat- rapport

9 Metode Dobbelt bokholderi: ethvert beløp skal registreres både til debet (inn) og kredit (ut) Registrerer bevegelser i likviditeten og inntekter / kostnader på samme tid Grunnlag for kontroll av økonomisk informasjon

10 Debet / Kredit Det regnskapssystemet vi benytter i Norge kalles dobbelt bokholderisystem Dette betyr: Hver hendelse (transaksjon) registreres på to konti – en i debet og en i kredit

11 Debet / Kredit Debet Inn Kapitalanskaffelse Pluss Kredit Ut Kapitalanvendelse Minus

12 Brukere Det er viktig å gjøre seg opp en mening om hvem som er interessentene til budsjettet og regnskapet. Skille mellom interne og eksterne brukere: Interne - medlemmer av foreningen Eksterne - Kulturstyret

13 Kontoplan Grunnmur i regnskapet Oversikt over hvilke forskjellige poster man benytter seg av i regnskapene Logiske og hensiktsmessige grupper Kontokodeklasser, kontokodegrupper og kontokode Norsk Standardiseringsforbunds’ NS 4102

14 Kontokodeklasser 1.Eiendeler 2.Egenkapital og gjeld 3. Driftsinntekter 4. Varekostnader 5. Lønnskostnader 6.-7. Andre driftskostnader 8. Øvrige inntekter og kostnader

15

16 Kontoplan Norsk Standard NS- 4102 1510 Kundefordringer 1910 Kontantkasse 1930 Bankkonto 2000 Egenkapital 2400 Gjeld 3000 Salgsinntekter 3100 Medlemskontingent 3200 Billettinntekter 3400 Støtte / sponsor 3900 Annen inntekt 4000 Varekjøp 6500 Leiekostnader 6700 Arrangementskostnader 6780 Vakthold 6790 Honorarer 6800 Kontorrekvisita 6900 Telefon / porto 7100 Reisekostnad 7300 PR-kostnader 7350 Representasjon 8000 Renteinntekter 8100 Rentekostnader 8150 Bankgebyrer 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad

17 Kontoplanøvelse Oppgave: Sett opp en kontoplan for din forening Fremgangsmåte: - Tenk gjennom hvilke inntekter og hvilke utgifter foreningen din har i løpet av regnskapsperioden. - Hvilke brukere har foreningen? Styret, medlemmer, Kulturstyret, eksterne aktører o.l. - Hvor detaljert ønsker dere å være? (F. eks skille mellom blyanter og kulepenner). - Ta utgangspunkt i skjemaet "Oversikt kontoplan"

18 Hva er et budsjett? Verktøy i regnskapsarbeidet Forventede økonomiske transaksjoner Tidligere regnskap, erfaringer og planlagt aktivitet Realistisk og pålitelig Oppfølging Godkjennelse

19 Oppstilling av budsjett Inngående balanse for passiva, dvs egenkapital og gjeld Inntekter / kostnader i budsjettperioden Driftskostnader Andre driftskostnader og driftsinntekter Resultat Disponering av resultat Noter Framdriftsplan / prosjektbeskrivelse

20

21 Oppgave i budsjett

22 Regnskap – bakgrunn Forståelig for brukerne Et regnskap bare økonomiansvarlig forstår er lite hensiktsmessig Eks. pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift

23 Regnskap - oppbygning Starter med inngående balanse - fjorårets utgående balanse Saldo i bank etter endt regnskapsperiode Kassebeholdning Varelager Gjeld / fordringer

24 Gangen i et regnskap Transaksjoner Tilhørende bilag Godkjenning/ autorisasjon Kontering Registrering Avstemming/ Rapportering

25 Transaksjoner Pengeflyt Varekjøp Overføring Faktura

26 Bilag Tilhørende godkjent bilag Faktura Kvitteringer Kvitteringsskildring Kontoutskrift A4-format Må oppbevares i 10 år

27

28

29 Godkjenning / autorisasjon Klare retningslinjer Disponent Betaling og godkjenning av transaksjoner bør ikke skje av kun én person alene Retningslinjer for rutiner og disponeringer Reduserer muligheten for økonomiske misligheter

30 Kontering Fordeling av beløp på respektive kontoer Foreningens kontoplan Går fra debet til kredit Balanse i regnskapet Hver kontering skal gå i null

31 Konteringsøvelse Du får nå utdelt 10 stk ulike bilag. Konter disse med utgangspunkt i kontoplanen som ble gjennomgått i modul 3. Eksempel: Faktura for plakater. 2240 kroner. Betalt via nettbank fra brukskonto. Følgende føres med kulepenn direkte på bilaget: Debet konto 7300 – 2240 kr Kredit konto 1930 – 2240 kr Bilagnummer IF1 (IF – Inngående faktura)

32 Registrering Debitere og kreditere ulike kontoer Unikt bilagsnummer Nytt bilag ved feilføring

33 Avstemming Avstemme alle bevegelser Bankkonto og kasse – mot det som er registrert i regnskapet Månedlig Rette opp feil på et tidlig tidspunkt

34 Rapportering Styret informeres om inntekter og kostnader foreningen har Evaluering Annenhver måned eller ved behov Resultatrapport etter avsluttet regnskapsperiode

35 Resultatregnskap Fullstendig oversikt Inntekter og kostnader Utgående balanse Posteringer

36 Oppstilling av resultatregnskapet +Salgsinntekt +Annen driftsinntekt -Varekostnad -Annen driftskostnad +Renteinntekt -Rentekostnad =Årsresultat

37

38 Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner? Oversikt Disponeringer Preventivt mot svinn Kulturstyret krever det i søknad om støtte

39 Regnskapsrutiner Grunnleggende faktor for avgjørelser Økonomiske implikasjoner Handlefrihet Rådighet

40 Regnskapsrutiner System og rutiner Bilag og fakturaer Oppbevaring Dokumentasjon Vitebok

41 Skjemaer Oversiktlig Systematisk Selvforklarende Internkontroll

42

43 Regnskapsoppsett i Excel Utviklet av Studentliv Er et tilbud om et ferdiglaget opplegg for føring av regnskap Før inn engen kontoplan Før inn utgående balanse fra forrige regnskapsperiode

44 Oversikt

45 Posteringer

46

47 Oversikt

48 Bruksanvisning

49 Kunnskapsbasen

50 Oppfølgingsmuligheter Studentliv tilbyr kursdeltakere oppfølging i bruk av Excel-oppsettet dersom noen har behov for det etter å ha brukt det en stund. E-post: studentliv@sio.nostudentliv@sio.no Telefon: 22 85 33 77

51 Litteraturtips Regnskapsloven: http://www.lovdata.nohttp://www.lovdata.no Norsk Standard Kontoplan: http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm Diverse spørsmål og svar http://www.spor-oss.no http://www.spor-oss.no Andre aktuelle tips: bøker, hefter, brosjyrer eller offentlig informasjon….

52 Studentlivs tilbud Aktuelle tema Møter og informasjon ved behov Nyhetsbrev Månedlig Veiledning Kulturstyret-søknad Økonomisk støtte Kurs

53 Kontakt Studentliv Direkte: 22 85 33 77 E-post: studentliv@sio.no Postadresse: Postboks 94 Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Idrettsbygningen på Blindern, inngang fra baksiden Internett: www.sio.no/studentliv


Laste ned ppt "Velkommen til Regnskapskurs for små foreninger. Innhold i kurset Hva er regnskap? Debet / Kredit Kontoplan Budsjett Oppbygning av regnskap Resultatregnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google