Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien. FOREBYGGING De utfordringer innen helse og kultur vi har fokusert på er ulike former for forebygging. Grunnen til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien. FOREBYGGING De utfordringer innen helse og kultur vi har fokusert på er ulike former for forebygging. Grunnen til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien

2 FOREBYGGING De utfordringer innen helse og kultur vi har fokusert på er ulike former for forebygging. Grunnen til det er fordi barn og familie er hovedsatsningsområde i Levanger kommune. I tillegg vil forebygging innen helse og kultur ha en positiv effekt på høyt sykefravær, både i offentlig og privat sektor.

3 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Kultursekken Utfordring  stor pengesekk på fylkesnivå  må ikke administreres bort Innspill  midler direkte til skolene - og ut til elevene

4 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Musikk- og kulturskolen Utfordring  øremerka tilskudd faller bort  brobygger mellom skole og kultur Innspill  støttespiller for frivillige organisasjoner som korps, teaterlag, kor  musikk- og kulturskolen ut til skolene f.eks. gjennom prosjektarbeid

5 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Idrett Utfordring  idretten som kulturaktivitet, barn og bevegelse som satsningsområde Innspill  kommunen utarbeider en idrettsplan  ha fokus på ringvirkninger av lokal toppidrett  samarbeid mellom kommunen, Hint og Levanger videregående skole

6 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Lag og foreninger Utfordring  verdsette den store dugnadsinnsatsen som blir gjort Innspill  kommunen som tilrettelegger og medspiller, for eksempel åpent kontor  møteplasser for lag og foreninger for å danne kontaktnett  presentasjon av disse i politiske fora

7 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Bibliotek Utfordring  utnytte positive effekter ny’biblioteket har gitt Innspill  videreføre satsing på formidling av flere kultursjangere  utvide samlingen av ikke-bøker: lydbøker, cd- rom, dvd-video  samarbeide tett med skolene

8 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Innvandrere Utfordring  innvandrere som en unik ressurs Innspill  skolene arbeider med ”fordypningsland” i samarbeid med innvandrere  møteplasser for levangsbygg og innvandrere

9 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Pleie og omsorg Utfordring  ny struktur  små stillinger  utfordrende arbeidsoppgaver

10 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Pleie og omsorg Innspill  løpende dialog mellom ansatte og ledelse  åpen dialog mellom brukere, støttegrupper og institusjon  trygghet for brukere og ansatte til tross for stillingsstørrelser  spesielt fokus på barn og unge med store pleiebehov  tiltak for å redusere arbeidsbelastning, fysisk og psykisk

11 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Psykisk helse Utfordring  skape en meningsfull hverdag for den enkelte  samkommunen rolle i helse- og rehabiliteringsarbeidet Innspill  videreføre tiltakene kommunen er i gang med  bruke frivillige organisasjoner - samhandling

12 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien FOREBYGGING ”Storforbrukere av helsetjenester er småforbrukere av kulturtilbud” Peter Hjort

13 Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien Konklusjon i Gruppe 3 – HELSE & KULTUR   BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN   OPPFØLGING   REVIDERING   EFFEKT   BOFELLESKAP   BEDRE OG BILLIGERE   ARBEID OG AKTIVITETSTILBUD   BEDRE TILBUD   MER IGJEN FOR PENGENE   FLERKULTURELLE MØTEPLASSER   OPPRETTE SYSTEM FOR ARBEIDSPLASSER


Laste ned ppt "Dialogseminar 30.-31.03.04 - Storlien. FOREBYGGING De utfordringer innen helse og kultur vi har fokusert på er ulike former for forebygging. Grunnen til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google