Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever."— Utskrift av presentasjonen:

1 Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever

2 Sentrale føringer Strategiplanen ”Likeverdig utdanning i praksis” (2004, revidert 2007) St.meld.nr. 23 (2007-2008) språk bygger broer St.meld. Nr. 16 (2006 2007)…..og ingen sto igjen Rett til inntak § 3-1 første ledd

3 Sentrale føringer (fort.) Vilkår til inntak i Inntaksforskriften –Har gjennomgått norsk grunnskole –Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole –Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd

4 Lovendringer § 1-3 Tilpassa opplæring Opplæringa skal tilpassast evnane og føresetnadane til den enkelte eleven lærekandidaten og lærlingen. § 3-12 Særskilt språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i videregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæinga i skolen Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

5 Nye skjemaer og rutinebeskrivelser Melding fra søker om behov for timer til særskilt språkopplæring ihht § 3-12 Vedtak innvilges/avslag Klageorientering Orientering om viderehenvisning til hjelpetjenesten Utdanningsetaten vil i vårhalvåret 2009 etablere en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag på dette området

6 Opplæringsmodeller Sjøveganmodellen: Grunnskole for voksne ihht oppl. § 4A-1, tilbud om kurset norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere lokalisert til en videregående skole Fordel: God sosial profil for ungdom i alderen 16-21 år og ikke forbruk av rettsår Forbedret grunnkompetanse før inntak Utfordring: Ressurskrevende for TF Krav om et visst antall elever pga. nivåtilpasning

7 Opplæringsmodeller ( fort.) Innføringsklasse For elever med kort botid Fordel: ikke forbruk av rettsår Følger læreplan i grunnleggende norsk Følger utvalgte mål fra ordinære vg1 kurs og fellesfag kan søke alle ordinære vg1 etter avlagt innføringsår. Eksamen som privatist Utfordring: Øker TF utgifter til minoritetsspråklige elever. Tilbudet bør lokaliseres til få læresteder evt. i kombinasjon med lyd-bilde.

8 Opplæringsmodeller ( fort.) Fordeling av et utdanningsprogram over to år –Et generell tipasningsordning som også kan brukes i forhold til minoritetsspråklige


Laste ned ppt "Struktur for tilpasset opplæring i forhold til minoritetsspråklige elever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google