Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

§ Tiltak når en person løftes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "§ Tiltak når en person løftes"— Utskrift av presentasjonen:

1 § 18-8. Tiltak når en person løftes
NB! Forskriftsendring 2014 Løft av personer skal i utgangspunktet alltid gjøres med arbeidsutstyr som er spesielt konstruert for det, f.eks. personløfter. Forskrift om utførelse av arbeid omhandler personbefordring i kapittel 18. § Tiltak når en person løftes Arbeidstakere skal kun løftes med et arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for å løfte personer. Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Når arbeidstakere befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.

2 Arbeidstilsynets kommentarer til § 18-8:
12.3 PERSONLØFT Arbeidstilsynets kommentarer til § 18-8: At arbeidsutstyret er «beregnet for» innebærer at basismaskinen og personkurv oppfyller kravene i maskinforskriften vedlegg I nr. 6. Med unntaksvise løft menes løft hvor arbeidsutstyr som er beregnet for løfting av gods, sjeldent benyttes til løfting av personer. Slike løft forutsettes å innebære liten fare, være av kortvarig karakter, og gjelde ukompliserte arbeidsoppgaver. Dette kan være å skifte lyskilder, kortvarig male-, renholds- og montasjeoppgaver.

3 12.3 PERSONLØFT Utstyr som kan brukes i en slik sammenheng er en plattform som oppfyller kravene i § 18-7 og som brukes sammen med løfteutstyr som truck, traverskran, mobilkran og lignende. Arbeidsgiver må søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet i de tilfeller det skal foretas regelmessige løft med arbeidsutstyr som ikke er beregnet for formålet, og hvor det ikke er utviklet arbeidsutstyr som er beregnet for løfting av personer for den aktuelle arbeidsoperasjonen.


Laste ned ppt "§ Tiltak når en person løftes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google