Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www.nr.no 2000.01.21 Holdt for:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www.nr.no 2000.01.21 Holdt for:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www.nr.no 2000.01.21 Holdt for:

2 Slide 2 ELCOM 1996-99 Hovedfinansiering: Norges forskningsråd Deltakerne: ySkattedirektoratet yAdministrasjonsdepartementet yNorsk Rikstoto yBraathens yPosten SDS yNorges eiendomsmeglerforbund (NEF) Forsknings”bolker”: yPilotprosjekter (prototyping) yHandelsmekanismer yPolicy-spørsmål & jus ySystemutvikling (metodeutvikling)

3 Slide 3 ELCOM-FoU i 1996-99 ySikkerhet i åpne nett yAuksjoner for Internett yElektronisk samhandling i oppgjørsfasen av eiendomshandel yTaksonomi/begrepsapparat for analyse av nettsteder (ehandel) yKundeadferd på Internett yRammevilkår for elektronisk handel (regelverk, teknisk og organisatorisk infrastruktur og forretningspraksis) yFramtiden for elektronisk handel (trend- og markedsanalyser) yElektronisk handel mellom virksomheter: Teknologiperspektiv (EDI, Åpen EDI, CORBA, XML) yElektronisk handel i offentlig sektor; elektronisk innkjøp (smartkort, gevinstanalyse innen helsesektoren) yNye muligheter innen mobiltelefoni (inkl. WAP) ym. fl.

4 Slide 4 Hva er elektronisk (sam)handel? zEt sett av elektroniske transaksjoner mellom juridiske personer som har til hensikt å oppnå et felles forretningsmessig mål. zDimensjoner: yRollermodeller yMarkedsstruktur/prisdannelse yTeknologi / arkitekturer ySystemutvikling yStandardisering ySikkerhet yMarkedsstrategi zCase yEiendom yKraft ArtToday ®

5 Slide 5 Kjøper Tjenester og nettressurser Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Semantisk repository Selger Transportør Bank

6 Slide 6 Vare verdi Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Kompleksitet av varer/tjenester Varens holdbarhet Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Prisdannelse Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen, fysisk eller immateriell LavHøy Fastpris“Børs/auksjon” LangKort Komplekse ehandelsløsninger

7 Slide 7 Markedsplassen og verdikjedene Tilbud / Selger Etterspørsel / Kjøper Konkurranse Prisdannelse Design Underleveranser Distribusjon Produktidé Lagring Service Markedsføring Produksjon Betaling Salg SELGER KJØPER

8 Slide 8 Fasene i en handelstransaksjon zAktørene må finne hverandre zInformasjonsinnhenting (”Matching”) ykjøper velger kandidat basert på produktets egenskaper og pris og oppsøker selger yselger innhenter informasjon om potensielle kjøpere som kan brukes i markedsføring eller oppsøkende salg zForhandling yom pris, produktets egenskaper, leveringsbetingelser, garanti zAvtale zBetaling zOverlevering av vare eller tjeneste zOppfølging og garantiservice mm.

9 Slide 9 Teknologi og arkitekturer z WEB-basert yHTTP(S) & WAP yHTML, XML & WML zMeldingsbasert ySMTP, X.400, ftp yEDIFACT, XML, X.12 zDistribuerte objektsystemer yCorba/RMI/COM/EJB yIDL (Interface description language) zLagdelte arkitekturer

10 Slide 10 Systemutvikling og ehandel z Interorganisatoriske systemer z Korte livsløp z Kontinuerlig systemutvikling z Store krav til integrasjon hos mange aktører z Brukermassen er ofte hetrogen z Mange teknologiske platformer z Sammensatte teknologiske plattformer (lagdelingen) z Store krav til kvalitet og sikkerhet z Nasjonal handelsjus / Internasjonal handelsjus

11 Slide 11 Standardisering av utvekslinger i ehandel Alle tilpasser seg en felles felles datastruktur Alle tilpasser seg hverandres datastruktur

12 Slide 12 E-handelsbarometer september/oktober 99 zDenne undersøkelsen var et samarbeid mellom eforum og MMI. Ca 2870 personer fyllte ut et hefte med en rekke ulike spørsmål. zResultat yHar handlet minst en gang (september/ oktober) : 730.000 +/- 55.000 (dvs mellom (675.000 og 785.000) yTelefonundersøkelse (MMI) med tilsvarende spørsmål i oktober gav 635.000 +/- 60.000 ye-handelsbarometer gir et høyere tall enn telefonundersøkelsen, men forskjellen er ikke større enn at den kan skyldes tilfeldigheter.

13 Slide 13

14 Slide 14

15 Slide 15

16 Slide 16 Hva gjør (europeiske) bedrifter? 010203040506070809010 0 Informasjon om bedriften Produkt- og serviceinformasjon Kontaktinformasjon Prisinformasjon Nedlastingsfasilitet Mulighet til merinformasjon On-line bestilling On-line betalinger Støttetjenester til leverandører Interaktive anbud/tilbud % Nå Kilde: PFA Research Inter/nasjonal nettstatistikk: IDC Datamonitor Nilsen Forrester ActivMedia CommerceNet Norsk Gallup Institute Oak Ridge Research Current Analysis

17 Slide 17 Hovedfunn/oppsummering fra undersøkelsene zEn meget høy andel av den norske befolkningen har tilgang til PC og til Internett/WWW (2 mill). zEt betydelig antall nordmenn har handlet på nettet og bruker banktjenester på nettet (~700 000). zDet har vært en betydelig vekst i løpet av 1999. zVeksten har vært høyest innen e-handel z2 av 3 av de som hadde handlet på nettet var menn. z1 av 4 hadde brukt kredittkort på nettet zMan handler typisk for 500,- 600,- (ekskl. julehandel) z65% handlet fra et norsk nettsted zViktigste årsak til ikke å handle: Sikkerhet

18 Slide 18 Eiendomsomsetning + forsikring, takst, kommunale etater + Posten, Telenor, flyttebyrå SelgerSelgers bank KjøperKjøpers bank Tinglysning Eiendomsmegler

19 Slide 19 Fasene i privat eiendomshandel Salgs- forberedende arbeid Markedsføring av eiendommen Kontrakts- forhandling OppgjørOppdrag Informasjons innhenting Informasjons innhenting Avtale m/ megler Avtale m/ kjøper Oppgjør m/ kjøper og megler Avtale m/ selger Oppgjør m/ selger Selger Megler Kjøper

20 Slide 20 Rolle i endring: elektronisk tinglysningskontor

21 Slide 21 Nye og utvidede roller zMarkedsføring yTradisjonelle kanaler forblir viktig yNye kanaler øker yKobling mot relevante tjenester zLeverandører av basistjenester for elektronisk handel yAkkrediteringsautoriteter ySertifiseringsautoriteter ySystemleverandører

22 Slide 22 Nye og utvidede roller (2) zFragmentering av meglerens oppgaver yInformasjonsgrossister  Oppbevarer og innhenter informasjon  Fra kommunen, tinglysning, forsikring, takst yProspektdesignere  Sammenstiller og designer  Elektronisk medier y(Auksjonærer / Kontraktsforhandlere) yOppgjørsmeglere  Begrenses i dag til advokater og meglere av loven

23 Slide 23 Kraft produksjon, distribusjon og konsum Produksjons DistribusjonKonsum

24 Slide 24 Nord Pool, omsetning 1993 - 1999 1999: 264 aktører, 36.6 milliarder kroner

25 Slide 25 96979899100 Spread Prices in NOK Buy Sell Handelsdiagram for 5MW uke kontrakter 96,5969795,510099,599100,5

26 Slide 26 Omsetningstopper og bruk av handelskanaler The figure is simplified

27 Slide 27 WAP og ehandel zPositive sider : yMobil kommunikasjon yRelativt billig => massemarked zBegrensende sider yBrukergrensesnittet => begrenser massemarkedet?  Skjermstørrelse og farger  Inputmekanismer yFunksjonalitet og tjenestetilbud  Båndbredde  Egenskapene og kapasitet i klienten (diskløs mm.) ySkreddersydd serverside løsninger?

28 Slide 28 Blårussfoilen : Grunnmuren til all ebusiness zÅ forstå potensielle forretningsmuligheter zÅ gjøre strategiske vurderinger zÅ gjennomføre profesjonell konseptutvikling zÅ forstå mediets egenart zFå på plass yStrategien yForretningsidéen yOrganisasjonen yTeknologien yMåleinstrumentene

29 Slide 29 Trender zNye konstellasjoner, verdiøkende tjenester, sammensatte tjenester Eksempel: Oslo Energi & NetCom, Oslo Energi & OBOS zDifferensiering mht. rolle/situasjon. Eksempel: Omsetning av verdipapirer yForbruker: Enkel informasjon, basis handelsfunksjoner yMegler: Omfattende informasjon, krevende handelsfunksjoner zEndringer i verdikjeder. Eksempel: Banken ikke lenger den eneste som er i stand til å ”orkestrere” betalinger zSammensmelting av teknologier og medier. Eksempel: Internett på TV & WAP zTeknologiuavhengighet (Samme produkt/tjeneste, ulik framstillingsnivå; PC, TV, mobiltelefon, håndholdt utstyr) zLøsninger på salg av informasjon & digitale produkter ihht. prising, håndtering av småbeløp & opphavsrettigheter (IPR) zInteresseorganisasjoner dannes. Eksempel: eforum.no zFra Person-to-Business mot Business-to-Business

30 Slide 30 Takk for oss Foilene vil bli lagt ut på http://www.nr.no/gem/ under avsnittet siste nytt.


Laste ned ppt "Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www.nr.no 2000.01.21 Holdt for:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google