Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Samhandling kommune, lege og NAV sykefravær

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Samhandling kommune, lege og NAV sykefravær"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Samhandling kommune, lege og NAV sykefravær
Prosjektleder Steinar Hannevig

2 Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV
oppdragsgiver: Formannskapet styringsgruppe: leder: ordfører Bent Inge Bye og partsammensatt utvalg sekretær: prosjektleder Steinar Hannevig prosjektgruppe: virksomhetsleder Ingunn Lillenes Wiker, institusjonstjenesten virksomhetsleder Mariann Ruø, barnehage personalkonsulent Anita Svendsvoll, personalkonsulent hovedtillitsvalgt Frode Simensen, fagforbundet hovedtillitsvalgt Kristin Høibakk, utdanningsforbundet Cathrine Warloff Svendsen , NAV Erling Thorud/Christine Storø, Arbeidslivssenteret Roald Brekkhus, Synergi helse, bedriftshelsetjenesten Hans Christian Sveaas, fastlege Steinar Hannevig, prosjektleder Varighet året 2012

3 Hva har Nedre Eiker kommune gjort frem til nå?
Kvalitetskommuneprogrammet – 2010/2011 med fokus på sykefravær alle virksomheter utarbeidet handlingsplaner tre hovedområder: psykisk arbeidsmiljø fysisk arbeidsmiljø livskvalitet og sunn livsstil Stort engasjement og full oppslutning prosessarbeid med flip-over, plenum og konkrete handlingsplaner alle ansatte (ca 1 500) Suksessfaktorer: påvirke og utforme/endre sin egen arbeidsplass drøfte samhandling/samspill med ledere - kollegaer og konkretisere forbedringstiltak selvinnsikt – hva må jeg selv bidra med?

4 ? Samhandling lege NAV Arbeidslivssenteret SYK eller ?
Retningslinjer kommune, NAV og Arbeidslivsenter Kvalitetskommuneprogrammet Forebyggende arbeid Fysisk arbeidsmiljø Psykisk arbeidsmiljø Livskvalitet Tilretteleggere: Arbeidsgiver Ansatte, tillitsvalgte og verneombud NAV og Arbeidslivssenteret Bedriftshelsetjenesten Bruk av egenmelding/sykemelding Oppfølgingsplaner Dialogmøter 1, 2 og 3 Ansvarlig: Arbeidsgiver Arbeidstaker, tillitsvalgte og verneombud Lege NAV og Arbeidslivssenteret Bedriftshelsetjenesten

5 Prosjektdirektivet Prosjektets mål og hensikt: Delmål:
Utvikle tydelig og hensiktsmessige samhandlingsrutiner mellom fastlege, NAV og arbeidsgiver Redusere sykefraværet fra 10 til 7% Delmål: Utvikle et system som ivaretar en god og effektiv kommunikasjon mellom lege og arbeidsgiver og hvor målet er at den sykemeldte kan få utført andre arbeidsoppgaver i forhold til den ansattes fysiske/psykiske tilstand Arbeidsgivers kommunikasjon og samspill med NAV, Arbeidslivssenteret og BHT må forbedres og styrkes. Formålet er å benytte kompetanse og økonomiske virkemidler til beste for alle parter når en ansatt blir sykemeldt Legge til rette for at fastlegene/sykemelderne får relevant informasjon fra arbeidsgiver ved konsultasjoner

6 Forankring av prosjektet
Ordfører, formannskap og partsammensatt utvalg Hovedtillitsvalgte Rådmannens ledergruppe Fastlege Arbeidslivssenteret NAV

7 Hva er prosjektets hovedfokus?
Den ansatte respekt – ”er man syk, så er man syk” god kommunikasjon mellom sykemeldte – sykemelder - arbeidsgiver skape forståelse for hvor viktig det er å ha en tilknytning til arbeidsplassen (Benytte avventende og gradert sykemelding. Tilrettelagt arbeid) Gjelder: ansatt, arbeidsgiver, fastlege m.fl. gode rutiner for samhandling Redusert sykefraværet – summen av flere gode tiltak og rutiner kvalitetskommuneprogrammet samhandlingsprosjektet gode rutiner med oppfølgingsplaner, dialogmøter m.m.

8 Sykdom og helse Jeg er den største ekspert på meg selv. Det er jeg som eier mitt liv og min helse. Det beste en lege kan gjøre er å høre etter hva jeg har å fortelle dem og eventuelt stille spørsmål jeg har glemt å stille meg selv. Kilde: ukjent


Laste ned ppt "Prosjekt Samhandling kommune, lege og NAV sykefravær"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google