Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for prosjektet og forankring til konferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for prosjektet og forankring til konferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for prosjektet og forankring til konferansen

2 Bakgrunn Bakgrunn Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet St. melding 30 Kultur for læring St. melding 30 Kultur for læring Storstilt reform av hele grunnopplæringen Storstilt reform av hele grunnopplæringen Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft

3 Bakgrunn Bakgrunn Denne reformen går under navnet KUNNSKAPSLØFTET Denne reformen går under navnet KUNNSKAPSLØFTET Fylkeskommunens satsing på videregående utdanning inkl. fagopplæring Fylkeskommunens satsing på videregående utdanning inkl. fagopplæring ”Troms fylke skal bli det ledende fylke i Norge på utdanning og kompetanse” ”Troms fylke skal bli det ledende fylke i Norge på utdanning og kompetanse” RDA midlene. Regional differensierte arbeidsgiveravgiften. RDA midlene. Regional differensierte arbeidsgiveravgiften.

4 Organisering - program Organisering - program Prosjekt/programeier NOKORT Nettverket av opplæringskontor- og ringer i Troms Styringsgruppe Hugo Reiertsen Herbjørn Gerhardsen Bjørn-Eirik Johnsen Kompetansehevingsprogrammet 2006-2007 Prosjektleder Victor Pettersen Delprosjekt kompetanseheving Prosjektmedarbeider May-Tove Grytnes Delprosjekt marked, informasjon og rekruttering Delprosjekt nettverksbygging og - samarbeid

5 Delprosjekt kompetanse Delprosjekt kompetanse Program for kursing, etter- og videreutdanning av: Program for kursing, etter- og videreutdanning av: Faglige ledere/instruktører Faglige ledere/instruktører Ansatte på opplæringskontorene Ansatte på opplæringskontorene Praksiskandidater. Voksne ansatte i bedriftene som ønsker å ta fagbrev, men som mangler VG opplæring Praksiskandidater. Voksne ansatte i bedriftene som ønsker å ta fagbrev, men som mangler VG opplæring

6 Delprosjekt kompetanse Delprosjekt kompetanse Programmet skal være fleksibelt og brukertilpasset Programmet skal være fleksibelt og brukertilpasset Kortere kurs 2/3 dager – studiemoduler 6/10 stp – høyskolegrad Kortere kurs 2/3 dager – studiemoduler 6/10 stp – høyskolegrad Pedagogikk – veiledning – coaching Pedagogikk – veiledning – coaching Faglige (bransje) kurs Faglige (bransje) kurs

7 Delprosjekt kompetanse Delprosjekt kompetanse Dere utfordres til å komme med innspill om: Dere utfordres til å komme med innspill om: Hva er det dere som brukergrupper trenger mht kompetanse ? Hva er det dere som brukergrupper trenger mht kompetanse ? Hvilke form og gjennomføringsmåte vil passe dere best ? Hvilke form og gjennomføringsmåte vil passe dere best ?

8 Delprosjekt marked – info - rekruttering Felles (NOKORT) markedsføring og informasjon mot elever, bedrifter, foreldre og skoler Felles (NOKORT) markedsføring og informasjon mot elever, bedrifter, foreldre og skoler Enhetlig grafisk profil Enhetlig grafisk profil Nettportal Nettportal

9 Delprosjekt marked – info - rekruttering Felles overbygning og profil på messer Felles overbygning og profil på messer Reklamemateriell Reklamemateriell Informasjonsmateriell Informasjonsmateriell Felles/koordinert innsats mot nye bedrifter Felles/koordinert innsats mot nye bedrifter

10 Delprosjekt marked – info - rekruttering Dere utfordres til å være kreative: Dere utfordres til å være kreative: Hvordan gjøre fagopplæringa i fylket mer synlig og slagkraftig? Hvordan gjøre fagopplæringa i fylket mer synlig og slagkraftig? Hvordan få økt rekruttering av ungdom? Hvordan få økt rekruttering av ungdom?

11 Delprosjekt nettverk Delprosjekt nettverk Utvikle nettverkssamarbeidet blant sentrale aktører i fagopplæringa Utvikle nettverkssamarbeidet blant sentrale aktører i fagopplæringa Identifisere aktuelle partnere Identifisere aktuelle partnere OK, bedrifter, skoler, FOK OK, bedrifter, skoler, FOK Etablere fora og rutiner for samarbeid og bedret kommunikasjon Etablere fora og rutiner for samarbeid og bedret kommunikasjon

12 Delprosjekt nettverk Delprosjekt nettverk Dere utfordres til å komme med innspill og erfaringer: Dere utfordres til å komme med innspill og erfaringer: Hvordan skal vi utvikle et bedre nettverkssamarbeid som bidrar til å høyne kvaliteten på fagopplæringa? Hvordan skal vi utvikle et bedre nettverkssamarbeid som bidrar til å høyne kvaliteten på fagopplæringa?

13 Oppsummert Oppsummert Prosjektprogrammet har definert noen rammer, men vi ber dere om: Prosjektprogrammet har definert noen rammer, men vi ber dere om: Innspill og mer ”kjøtt på beinet” Innspill og mer ”kjøtt på beinet” Vi skal bli bedre kjent med hverandre Vi skal bli bedre kjent med hverandre Vi skal ha det hyggelig og givende i hverandres selskap Vi skal ha det hyggelig og givende i hverandres selskap

14 Oppsummert Oppsummert Vi skal skape eierfølelse til VÅRE prosjekter og kommende aktiviteter Vi skal skape eierfølelse til VÅRE prosjekter og kommende aktiviteter Vi skal skape motivasjon til å delta og gi bidrag til prosjektene Vi skal skape motivasjon til å delta og gi bidrag til prosjektene Vi skal bidra til at fagopplæringa i fylket blir mer synlig og profilert Vi skal bidra til at fagopplæringa i fylket blir mer synlig og profilert

15 Kort sagt! Kort sagt! Stå på !! Stå på !! Vær positiv !! Vær positiv !! Kos dokker !! Kos dokker !! Få frem smilet !! Få frem smilet !!

16 Siden vi er på hotell !! Siden vi er på hotell !! ”Guests are requested not to smoke or do other disgusting behaviours in bed” Skilt på rommene på japansk hotell


Laste ned ppt "Bakgrunn for prosjektet og forankring til konferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google