Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionsamling KS-prosjekt ”Helhetlig utdanningsløp- bedre gjennomføring i videregående opplæring” Orkanger 17. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionsamling KS-prosjekt ”Helhetlig utdanningsløp- bedre gjennomføring i videregående opplæring” Orkanger 17. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionsamling KS-prosjekt ”Helhetlig utdanningsløp- bedre gjennomføring i videregående opplæring” Orkanger 17. november 2008

2 Noen utsagn om norsk skole Bård Vegar Solhjell (Kvalitet i opplæringa 28.10): –”Frafall i videregående skole er vårt største samfunnsproblem” Inge Eidsvåg (KS-konferansen 17.10) og Astrid Søgnen (Kvalitet i opplæringa 28.10): –”Sosiale forskjeller forsterkes i skolen”

3 Bortvalg og kompetanse NIFU STEP rapport 13/2008 (www.nifustep.no)www.nifustep.no 9500 ungdommer i 7 fylker i 5 år Hovedfunn etter 5 år: –50% oppnådd studiekompetanse –15% oppnådd yrkeskompetanse –20% gjennomført ikke bestått –15% har sluttet

4 Andre viktige funn Svake karakterer er viktigste enkeltfaktor som kjennetegner elever som slutter Fravær på 10. trinn er viktigste faktor for slutting tidlig i løpet på vgs Noen utdanningsprogram produserer flere sluttere De som ikke bor med begge foreldre har større sjanse for både å slutte og ikke bestå Foreldrenes utdanningsnivå påvirker både det å slutte og ikke bestå

5 Hva mener forskerne vi skal gjøre? Tidlig innsats Alle studiekompetanse eller yrkeskompetanse? –lærekandidat –praksisbrev –10% av kullet Kartlegge elever –samtale ved skolestart –karakterer –fravær

6 Hvordan er tallene i Sør-Trøndelag? I 2006 sluttet 3,2% av elevene i vgo I 2007 sluttet 3,6% av elevene i vgo –Økende tendens i de siste 5 år 88,6% fullført etter 5 år SK (2007) –landssnitt 82,7% 64,2% fullført etter år YK (2007) –landssnitt 57,5% 99,2% av 10-klassingene søkte vgs i 2008 –42% ST og 58% YF

7 Hvordan er tallene i Sør-Trøndelag? Hva gjør elevene fra vg1 06/07 i 07/08? Går videre på vg276,83% Går vg1 på nytt2,64% Går nytt vg17,46% Ikke opplæring i STFK13,07%

8 OT Henholdsvis 13% og 20% av elevene søker ikke videregående skoler i fylket etter vg1 og vg2 OT hadde registrert 1349 ungdommer pr 010108 Hva gjør de: –jobb, praksisplass, friskole, utdanning i andre fylker eller i utlandet, verneplikt, omsorgspermisjon, syke –OT/NAV/aksjonsteam følger opp de uten tilbud

9 Overgang skole-bedrift 30% faller av i overgangen skole til bedrift Noen tar påbygging Noen tar vg3 i skole, men ikke alle tar imot dette tilbudet Ca. 6% av lærekontraktene heves pr år

10 Hva gjør STFK? Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i vgo –Statistikk, overganger, fravær, minoritetsspråklige, formidling og oppfølging i læretida –KS-prosjekt –Kompetanse rådgivere og system –Handlingsplan – formidling til læreplass

11 Program 9.00 Kaffe 9.30 Velkommen Ivar Skei 9.40 Hvorfor et slikt fokus på frafall? Terje Storbakken 10.20 Pause 10.30 Skolen som kvalifiseringsarena – utfordringer for skoleeier i et lokalt perspektiv Geir Karlsen 11.30 Lunsj 12.30 Gruppeprosess v/ Ivar Skei Hva vil vi at denne kunnskapen skal bety for oss? Hvordan arbeide lokalt for å nå målet om redusert frafall? 14.45 Oppsummering og avtaler for videre arbeid 15.30 Slutt

12 Gruppeinndeling GrunnskolerPolitikere Administrasjon STFK Meldal322 Meldal Orkdal Agdenes 5 + 122 Orkdal Skaun411 Orkdal 1 FVO Snillfjord221 Orkdal Hemne113 Hemne Hitra Frøya 2 + 213 Hitra 3 Frøya


Laste ned ppt "Regionsamling KS-prosjekt ”Helhetlig utdanningsløp- bedre gjennomføring i videregående opplæring” Orkanger 17. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google